MPSZOK

MPSZOK

Przetargi

Przetargi

Stanowiska Delegatury Zabrze i Ogrodów

Stanowiska Delegatury Zabrze i Ogrodów z Zabrza

Galeria Losowe

Informator

Informator działkowca

Stanowisko Delegatury - Prawo Budowlane

Stanowisko Delegatury - Prawo Budowlane

Aktywny Zarząd ROD roku 2019Drukuj

  • 27 04 2019
  • 652 czytań

Okręg Śląski PZD ma zaszczyt ogłosić nowy konkurs okręgowy pn.: „Aktywny Zarząd ROD roku 2019”.

Celem konkursu jest ukazanie pełnej aktywności Zarządów ROD w realizowaniu spraw wynikających z przepisów Statutu PZD i uchwał wewnątrzzwiązkowych i jego uczestnictwa w życiu PZD. Uczestnikiem konkursu może być każdy Zarząd ROD zrzeszony w PZD Okręgu Śląskim.

Każdy uczestnik konkursu będzie oceniany wg. kryteriów które wykażą największą aktywność Zarządów ROD w swojej działalności za co będą kwalifikowane do zajęcia wyróżnionych miejsc. Konkurs będzie trwał do 30 września. Do oceny aktywności, Zarządy ROD mogą przekazywać wszystkie informacje i wydarzenia jakie miały miejsca w ROD od 1 stycznia 2019r. do końca trwania konkursu. Poniżej przedstawiamy kryteria oceny Zarządów ROD.

Zachęcamy wszystkie Zarządy ROD do wzięcie udziału w konkursie. Nagrodami dla miejsc I - III będą laptopy, dla pozostałych wyróżnionych nagrody rzeczowe, wydawnictwa i licencje programu DGCS PZD System. Pełny regulamin konkursu wraz z ankietą zgłoszeniową dostępny jest - tutaj. ...

walne zebranie sprawozdawczo-wyborczeDrukuj

  • 23 04 2019
  • 386 czytań

 


Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w ROD Wiśnia w Zabrzu - 13.04.2019

W dniu 13 kwietnia 2019 r. w Domu Działkowca odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Wiśnia” w Zabrzu. Przybyli działkowcy otrzymali znowelizowany Regulamin ROD. Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie o godz. 15.30. Otwarcia zebrania dokonała Prezes Zarządu, która przywitał wszystkich przybyłych działkowców oraz gości księgową OZŚL panią Karolinę Olesik i członka Okręgowej Rady OZŚL Pana Piotra Witkowskiego Wszyscy zebrani uczcili minutą ciszy, śmierć byłych członków ogrodu. Po dokonaniu wyboru Przewodniczącego Zebrania – obrady przebiegały sprawnie i zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. W wyniku głosowania powołano Komisję Mandatową, Komisję Wyborczą oraz Komisję Uchwał i Wniosków. Zarząd przedstawił swe sprawozdania za ubiegłą kadencje oraz za rok 2018, omawiając najważniejsze tematy i wykonane prace inwestycyjne. Komisja Rewizyjna, nie stwierdziła żadnych uchybień i udzieliła absolutorium ustępującemu Zarządowi. Następnie Prezes Zarządu przedstawiła plan pracy na rok 2019 oraz kadencję. Najważniejszym punktem było dokończenie budowy biura Zarządu. W trakcie zebrania przyjęto 17 uchwał. Przede wszystkim zatwierdzono sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz uchwalono plany pracy i preliminarze finansowe. Członkowie podjęli również uchwały dotyczące wysokości opłat ogrodowych w 2019 roku oraz w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego. Dokonano wyboru Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Rejonową Konferencję Przedzjazdową. Po omówieniu wszystkich punktów zawartych w Porządku Obrad, Walne Zebranie sprawozdawcze zostało zakończone. Przewodniczący Walnego Zebrania podziękowała wszystkim za przybycie.

Wielkanoc 2019Drukuj

  • 17 04 2019
  • 397 czytań

Wiosenne porządkiDrukuj

  • 13 04 2019
  • 348 czytań

ROD Zacisze ROD Tulipan

 

Wiosenne porządki wokół Zabrzańskich ogrodów ROD Zacisze i ROD Tulipan wraz z Radą Dzielnicy Helenka. Działkowcy razem z mieszkańcami zorganizowali akcję sprzątania dzielnicy Helenka. Zebrano ponad 80 worów śmieci oraz fotele, opony. Po uprzątnięciu części terenów przyległych do ogrodów został zorganizowany darmowy grill dla osób, które wspomogły akcje sprzątania Helenki. Delegatura Zabrze dołącza się do podziękowań dla wszystkich uczestników, którzy wzięli udział w sprzątaniu terenów zielonych w Zabrzu.

walne zebrania sprawozdawczo-wyborczeDrukuj

  • 08 04 2019
  • 887 czytań

W dniu 06.04.2019r na terenie ROD "Przyszłość" w Zabrzu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze na którym podjęto Uchwały dotyczące opłat ogrodowych na 2019 rok oraz planowanej inwestycji na ogrodzie. Dokonano wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

W zebraniu uczestniczyło 71 działkowców  co stanowi niespełna 21% ogółu uprawnionych do głosowania. Przybyli działkowcy odebrali nowe Regulaminy ROD.

Pieczę nad prawidłowością przebiegu Walnego Zebrania sprawował Kierownik Delegatury Rejonowej w Zabrzu Pan Leszek Bucki.

271,086 unikalne wizyty