MPSZOK

MPSZOK

Przetargi

Przetargi

Stanowiska Delegatury Zabrze i Ogrodów

Stanowiska Delegatury Zabrze i Ogrodów z Zabrza

Galeria Losowe

Informator

Informator działkowca

Stanowisko Delegatury - Prawo Budowlane

Stanowisko Delegatury - Prawo Budowlane

Spotkania ONLINE Na Żywo z EkspertamiDrukuj

 • 02 12 2021
 • 9 czytań

SPOTKANIA ONLINE NA ŻYWO Z EKSPERTAMI – PIERWSZE „OCHRONA ROŚLIN” JUŻ 2 GRUDNIA!

 

Zapraszamy na spotkania z ekspertami, którzy odpowiedzą na pytania widzów. Co tydzień, w czwartek, o godzinie 13:00 będziemy prowadzić transmisję na żywo na profilu Mój Ogródek.

Każde spotkanie będzie dotyczyło innego aspektu ogrodnictwa.

Prowadzący to uznani eksperci, którzy współpracują z nami przy powstawaniu kolejnych wydań czasopism „działkowiec” i „Mój Ogródek”.

Pierwsze wydarzenie (już 2 grudnia!) będzie poświęcone ochronie roślin, a przed kamerą usiądzie profesor Kazmierz Wiech z UR w Krakowie. Profesor entomolog – specjalizacja ochrona roślin. Od 40 lat związany z ogrodnictwem amatorskim dzięki współpracy z miesięcznikiem „działkowiec” a później „Mój Ogródek”. Autor licznych publikacji z zakresu ochrony roślin, prelegent wykładów, odczytów i szkoleń. Pomysłodawca i organizator Ogólnopolskich Dni Owada. Kierownik Uniwersytetu Trzeciego Wieku na UR w Krakowie.

Pytania najlepiej zadać jeszcze przed spotkaniem – wystarczy je wpisać do komentarza pod postem promującym wydarzenie przypiętym na samej górze strony profilu.

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/169502795333607/?ref=newsfeed

Harmonogram wydarzeń znajduje się na portalu „Mój Ogródek” w kalendarzu: https://mojogrodek.pl/harmonogram-wydarzen/  albo na profilu na Facebooku „Mojego Ogródka”: https://www.facebook.com/mojogrodek

Dbaj o działkę zgodnie z regulaminemDrukuj

 • 25 11 2021
 • 46 czytań

Dbaj o działkę zgodnie z regulaminem

 

Czy brak dbałości o porządek na działce w ROD może być przyczyną wypowiedzenia umowy dzierżawy? Zgodnie z zapisami ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, Statutem PZD oraz Regulaminem ROD jest to możliwe, o ile użytkownik uporczywie nie stosuje się do wezwania zarządu ogrodu, aby uporządkował działkę.

Przekonał się o tym jeden z działkowców, który uznał, że jeśli terminowo wnosi opłatę za swój ogródek, może gospodarować na nim w dowolny sposób. Lekceważył kolejne wezwania zarządu do uporządkowania swojego terenu. Był zaskoczony, kiedy po wielu monitach otrzymał wypowiedzenie umowy dzierżawy.

Tymczasem zarówno ustawa o ROD z 2013 roku (art. 36), jak i Statut Polskiego Związku Działkowców (par. 85) wyraźnie mówią o obowiązkach osób użytkujących działki w ROD i konsekwencjach niestosowania się do ustalonych zasad.

Zgodnie z Regulaminem ROD (par. 36) utrzymanie porządku i czystości na działce należy do jej użytkownika. Zatem nieuprawianie działki lub jej zagospodarowanie w sposób sprzeczny z regulaminem, ogólny bałagan (np. zaśmiecanie terenu różnego rodzaju odpadami, przerastające poza ogrodzenie gałęzie drzew, krzewów, niekoszony trawnik czy brak kompostownika) mogą być podstawą dla zarządu ogrodu do wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej, o czym mówi z kolei par.17 regulaminu.

W wielu przypadkach, jeśli zarząd ROD stwierdzi brak dbałości o działkę i przekaże jej użytkownikowi pisemne upomnienie (z określeniem terminu, do kiedy powinien usunąć nieprawidłowości), działkowiec podejmuje prace porządkowe i sytuacja się rozwiązuje. Jednak czasem brak reakcji na upomnienie (lub nawet podejmowane przez zarząd ROD kolejne próby polubownego załatwienia sprawy).

Jedynym rozwiązaniem, które przywróci działce regulaminowy charakter jest wówczas wypowiedzenie umowy dzierżawy. Jakie kroki powinien wówczas poczynić Zarząd ROD?

 • Ponowne dokonanie oględzin działki i sporządzenie protokołu (z zaznaczeniem, że jest kontrola już po wysłaniu upomnienia) i dokumentacji zdjęciowej.
 • Podjęcie decyzji o wypowiedzeniu umowy dzierżawy (w formie uchwały).
 • Skierowanie podjętej uchwały do zatwierdzenia przez okręgowy zarząd PZD (uchwale powinien towarzyszyć pełen pakiet dowodów pokazujących łamanie regulaminu przez danego działkowca).
 • Po zatwierdzeniu uchwały przez okręg PZD zarząd ROD wysyła listem poleconym użytkownikowi działki wypowiedzenie umowy dzierżawy (w formie pisemnej, gdyż inaczej będzie nieważne).  Powinno zawierać pełne uzasadnienie (nie wystarczy wskazanie paragrafu), czyli opis nieprawidłowości oraz działania zarządu podjęte w celu naprawy sytuacji. Umowa może być wypowiedziana nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego.
 • Jeśli w terminie 30 dni od doręczenia wypowiedzenia działkowiec nie odwoła się od tej decyzji do sądu, zarząd wysyła do niego wniosek o zawarcie porozumienia w sprawie wynagrodzenia za znajdujące się na działce nasadzenia, budynek – będące własnością działkowca.
 • Jeśli nie dojdzie do zawarcia porozumienia zarząd ROD zwraca się do sądu z pozwem, w którym domaga się sprzedaży nasadzeń, czy altany na drodze licytacji sądowej.

Wniesienie przez działkowca sprawy do sądu o ustalenie, że wypowiedzenie naruszyło prawo, nie wstrzymuje skutku w postaci wygaśnięcia prawa do działki. Teoretycznie znajduje się ona wówczas w dyspozycji zarządu ROD. Jednak, jeżeli sąd uzna racje działkowca, prawo do działki powraca do niego na wcześniejszych warunkach. Wcześniejsze zadysponowanie działką przez zarząd ROD może więc powodować istotne komplikacje. W celu ich uniknięcia warto rozważyć, czy w sytuacji zaskarżenia wypowiedzenia nie poczekać z „wprowadzaniem” nowego działkowca do czasu zakończenia sporu przed sądem.

Lidia Sosnowska

ROD Górnik - Działkowcy z pasją rękodzieło z papieru Pani Ani z ZabrzaDrukuj

 • 25 11 2021
 • 61 czytań

Działkowcy z pasją rękodzieło z papieru Pani Ani z Zabrza

 

Młoda działkowiczka, florystka zajmująca się quillingiem, na co dzień mama 2 fantastycznych chłopców i żona na pełny etat. Tak można opisać kolejną bohaterkę cyklu Działkowcy z pasją. Pani Ania jest działkowcem od 2018 roku. Działka w ROD Górnik jak objęła w użytkowanie wraz z mężem była bardzo zaniedbana. Ale czego się nie robi, aby dzieci mogły szaleć wśród, zieleni na świeżym powietrzu. Ich działka jest rekreacyjna, ale nie brakuje krzewów owocowych, których owoce przeznaczone są na spożycie prosto z krzaka.

Jej pasją jest tworzenie dekoracji z różnego rodzaju materiałów, choć głównie wykorzystuje papier. Quilling o którym na wstępie wspomniałam, jest to bardzo ciekawa metodą zwijania cienkich pasków papieru, z których można tworzyć efektowne obrazy. Dzięki odpowiedniemu formowaniu, a jest ich wiele, można tworzyć obrazy przestrzenne. Najczęściej Pani Ania tworzy kartki urodzinowe lub małe obrazy, pamiątki. Efekty są zachwycające sami popatrzcie.

Od niedawna eksperymentuje z wikliną papierową śmiało można powiedzieć, że daję drugie życie przeczytanym gazetom. Po ukształtowaniu i pomalowaniu, a także doborze elementów dekoracyjnych tworzą się kompozycję, które dodają charakteru każdemu wnętrzu. Pani Ania zajmowała się, też czynnie florystyką, układając kompozycję z kwiatów w kwiaciarni. Nie obcy jej jest również decoupage czyli przyklejanie serwetek do przedmiotów tak, aby wyglądały jak ręcznie malowane. Tą techniką można ozdabiać szkło, drewno czy ceramikę. Świetnie sprawdzi się przy odnawianiu mebli, czy tworzeniu ozdób z różnego rodzaju nie używanych pojemników np. szklanych.

Otaczające nas przedmioty dodają charakteru wnętrzom, szczególnie te stworzone przez nas samych są wyjątkowo cenne. Przez małe arcydzieła możemy wyrazić część siebie.

Tekst: Dominika Wojciechowska

Zdjęcia: Archiwum prywatne Pani Anny Piotrowskiej-Długokęckiej

Szkolenie skarbników 11.2021Drukuj

 • 22 11 2021
 • 60 czytań

Szkolenie skarbników w Zabrzu

 

Naradę szkoleniową otworzył Przewodniczący Delegatury Rejonowej PZD w Zabrzu Pan Leszek Bucki, który przywitał wszystkich skarbników ROD oraz wprowadził uczestników w tematykę spotkania. W naradzie udział wzięły Księgowe OFK Zabrze - Pani Agnieszka Grochowska oraz Pani Marzena Witkowska. Księgowe OFK przedstawiły szereg zagadnień tematycznych związanych z bieżącym funkcjonowaniem ogrodów na płaszczyźnie księgowej i finansowej tj. prawidłowe korzystanie z funduszy ogrodowych, prowadzenie właściwej polityki w zakresie wynagradzania pracy społecznej w ROD i związanych z tym wypłacanych świadczeń, nagród i umów-zleceń. Powyższe odnosi się do podjętej Uchwały nr 5/XXV/2018 Krajowej Rady PZD z dnia 05.12.2018 r. która wyszczególnia zasady wynagradzania za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją w rodzinnych ogrodach działkowych. Wynika z tego jednoznacznie, że świadczenia pieniężne wypłacane mogą być członkom zarządu ROD zatrudnionych w związku z pełnioną funkcją: jest to  prezes, wiceprezes, sekretarz i skarbnik, natomiast nagrody dla członków zarządu, członków Komisji Rewizyjnej ROD, instruktorom Społecznej Służby Instruktorskiej oraz członkom związku pracującym społecznie na rzecz ROD w ramach komisji problemowych jak np. „Komisja Przeglądu Ogrodu”. Istotne jest również to, iż każda uchwała powinna mieć oddzielny numer przypisany osobie uprawnionej do pobrania świadczeń lub nagród. Wzór niniejszej uchwały zostanie doręczony pocztą elektroniczną skarbnikom lub do pobrania jest na stronie internetowej Delegatury Rejonowej w Zabrzu.

Księgowe zwróciły szczególną uwagę na popełniane błędy, gdzie w okresie otrzymywania świadczenia, osoby uprawnione nie mogą pobierać wynagrodzenia wypłacanego przez PZD z tytułu umowy o pracę, umowy-zlecenia, umowy  o dzieło lub innej umowy o podobnym charakterze, jeśli świadczona praca mieści się w zakresie wykonywanej funkcji, z tytułu której pobierane jest świadczenie. Kolejnym tematem były pojawiające się nieprawidłowości związane z prowadzeniem raportów finansowych. Mamy tu do czynienia z nieprawidłowym podliczaniem zestawień wpłat działkowców, brakujące i nieprawidłowo wystawiane dokumenty KP bądź KW, płacone faktury od kontrahentów w kwotach netto a nie brutto jak na fakturze, często również odnotowywane przez księgowe jest przekraczane pogotowie kasowe na  ogrodach, źle przenoszone salda kasa/bank  z poprzedniego miesiąca a na ujemnym saldzie kasy ogrodu kończąc. Omówiono kolejno zasady opracowywania prawidłowych opisów dokumentów (faktur) dotyczących prowadzonych inwestycji na ogrodzie oraz wydatków finansowanych  z funduszu oświatowego co ma szczególne znaczenie przy prawidłowym księgowaniu wszelkich kosztów. Wspomniano skarbnikom, że faktury za inwestycje i remonty wystawione powyżej 15 tyś. zł lub równowartość tej kwoty za usługi i towary, należy regulować metodą podzielnej płatności – SPLIT PAYMENT (wartość sprzedaży netto na rachunek rozliczeniowy dostawcy a VAT z faktury na specjalny rachunek bankowy dostawcy – rachunek VAT). Zostały również przedstawione terminy przekazywania zobowiązań podatkowych do Urzędu Skarbowego – (do 20 dnia każdego miesiąca na mikro rachunek podatkowy oraz składek ZUS do 15 dnia kolejnego miesiąca). Nadmieniono również o terminowym przekazywaniu not księgowych za OFK, not księgowych za zarządzanie oraz wpisowego od nowych działkowców do OZ Śl. PZD w Katowicach. Na zakończenie owocnego spotkania księgowe poprosiły wszystkich skarbników o przygotowanie dokumentów związanych z zamknięciem roku obrachunkowego, czyli sporządzenie inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia ogrodu, wypełnienie rocznej karty przychodu pracowników oraz inwentaryzację kasy na dzień 31.12.2021 r. Wobec przedstawionych różnych tematów wywiązała się dyskusja i liczne pytania z tym związane. Przewodniczący Delegatury Pan Leszek Bucki oraz księgowe odpowiadały wyczerpująco na zadawane pytania a uzyskane odpowiedzi pozwolą wszystkim na przyswojenie wiedzy i poprawę popełnianych dotychczas błędów i niedociągnięć w czym bardzo pomocne będzie opracowanie „Zbiór przepisów związkowych” które każdy uczestnik spotkania szkoleniowego otrzymał do rąk własnych.

Opracował Piotr Witkowski

PORADY OGRODNICZE odc.3Drukuj

 • 22 11 2021
 • 22 czytań

PORADY OGRODNICZE

 

Jesienią życie roślin stopniowo zanika. Drzewa, krzewy, byliny przygotowują się do okresu hibernacji. Ważny to czas by wykonać niezbędne pracę i przygotować rośliny na zimę.
Zbieramy już mrozoodporne rośliny które pozostały w ziemi, m.innymi: pietruszkę, por.
Grabimy liście które kompostujemy lub wykorzystujemy jako ściółka zimowa do innych roślin.
Zbieramy zasuszone na drzewach lub opadnięte porażone resztki owoców, tzw. mumie.
W krzewach jagodowych przycinamy stare i złamane pędy. U winorośli wycinamy tegoroczne pędy.
Wykonujemy okrywy dla roślin wrażliwych na niskie temperatury. Zakładamy je dopiero wtedy gdy ustali się ujemna temperatura.
Wiążemy trawy i kolumnowe iglaki: w ten sposób zabezpieczamy je przed wyłamaniem przez śnieg.
Dbamy o ptaki rozwieszając w ogrodzie karmniki i budki lęgowe.
Zwalczamy kędzierzawość liści brzoskwini opryskując drzewa przy temperaturze powyżej 7 stopni Miedzianem lub Sylitem.
Zabezpieczamy oczka wodne spuszczając wodę a rośliny okrywamy matami. Wrażliwe na mróz przenosimy do pomieszczeń.
Podlewamy gatunki zimozielone uprawiane w pojemnikach.
Sądzimy niektóre kwiaty cebulowe, wysiewamy do gruntu na wczesny zbiór marchew, pietruszkę, koper.

Dziś w PORADACH OGRODOWYCH odcinek 3 poświęcony trawom stosowanych do dekoracji ogrodów.
Szczególnie ważna jest pielęgnacja w okresie jesienno-zimowym taka jak: podlewanie, okrywanie, cięcie.
PODLEWANIE
Gatunki zielone zimą w dni słoneczne tracą przez liście dużo wody, przez co mogą się zwijać i wysychać. Wymagają one podlewania także w okresie zimy. Przesuszenie trawy w okresie jesiennym powoduje że rośliny są w złej kondycji i stają się bardziej wrażliwe na temperatury minusowe. Dotyczy to szczególnie gatunków : miskanta, rozplenicy, turzycy.
OKRYWANIE
Wszystkie trawy pochodzące z naszej strefy klimatycznej nie wymagają specjalnego okrywania na zimę. Pozostawiamy karpę okrytą resztkami ich liści. Trawy ogrodowe obcego pochodzenia /ciepłolubne/podwiązujemy na 2/3 wysokości a u nasady robimy kopczyk z kory, torfu lub gleby i dodatkowo okrywamy włókniną lub innym materiałem tworząc chochoł. Tak okrywamy trawę pampasową, lasecznicę trzcinowatą, turzycę włosistą. Miskanta chińskiego czy rozplenicę japońską wystarczy okryć kopczykiem do wysokości 20 cm. Okrywając i podwiązując trawy Wysokie zabezpieczamy je przed śniegiem.
CIĘCIE
W okresie późno jesienno-zimowym nie przycinamy traw. Nadziemne, suche części pędów są naturalną ochroną przed mrozami. Termin cięcia zależy od gatunku. Trawy ciepłolubne wznawiają wzrost już pod koniec zimy/luty/. Pozostałe tnie się później, na koniec marca i w kwietniu. Takie cięcie wykonuje się ok. 20 cm nad powierzchnią gruntu przy użyciu sekatora, a w przypadku starszych i o większych rozmiarach także przy użyciu nożyc do cięcia żywopłotu.
Mimo że jest dość chłodno i czasami pada deszcz, nie chce się pracować na działce, niezbędne pracę trzeba jednak wykonać, na naszą radość wiosną.

Następny odcinek porad już w nowym roku.

Odcinek 3 opracował kierownik Ośrodka Szkoleniowego PZD Delegatura Zabrze, M. Pawłowska przy współpracy z obsługą informatyczną PDZ Delegatura Zabrze p. I. Kędzierskiego.

223,254 unikalne wizyty