ROD Słoneczne Wzgórze - utwardzenie alei ogrodowej [NOWY]
W związku z zamiarem utwardzenie alei ogrodowej w ROD „Słoneczne Wzgórze” w Zabrzu ogłasza przetarg na realizację robót na terenie Ogrodu.
Data dodania: 11.04.24 Wizyt: 16
ROD Szarotka - Modernizacja i utwardzenie alei ogrodowej Cz. 3
Zarząd ROD zwraca się z prośbą o przedstawienie szczegółowej oferty cenowej, terminu realizacji oraz warunków gwarancji i rękojmi na wykonanie robót.
Data dodania: 04.04.24 Wizyt: 30
ROD Biała Róża - Wymiana ogrodzenia na parcelach
Zarząd ROD „Biała Róża” w Zabrzu ogłasza przetarg na realizację zadania:

„Wymiana ogrodzenia na parcelach”
Data dodania: 21.08.23 Wizyt: 102
ROD Biała Róża - Budowa odwodnienia przeciw deszczowego ogrodu
Zarząd ROD „Biała Róża” w Zabrzu ogłasza przetarg na realizację zadania:

„Budowa odwodnienia przeciw deszczowego ogrodu wraz z utwardzeniem alei wjazdowej na parceli Zaborze”
Data dodania: 08.08.23 Wizyt: 87
ROD Górnik - wymiana bram wraz z furtkami III
W związku z brakiem rozstrzygnięcia konkursu ofert z powodu wpłynięcia jednej oferty. Zarząd ROD Górnik ponownie zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na wymianie bram wraz z furtkami oraz furtek na terenie naszego ogrodu w rejonie Leśna, Kopalniana, Boya Żeleńskiego.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem konkursu ofert jest wykonanie robót polegających na demontażu i montażu bram wjazdowych wraz z furtkami oraz furtek w ramach stalowych ze słupkami stalowymi.
Data dodania: 04.08.23 Wizyt: 86
ROD Zacisze - Oświetlenie ogrodu parcela 1 i parcela 2
W związku z zamiarem wykonania oświetlenie ogrodu na parceli 1 i parceli 2 w ROD Zacisze w Zabrzu ogłasza przetarg na realizację robót na terenie Ogrodu.

Przedmiotem przetargu jest oświetlenie ogrodu na parceli 1 i parceli 2 w ROD Zacisze w Zabrzu zgodnie z zakresem określonym w treści ogłoszenia.
Data dodania: 01.08.23 Wizyt: 116
ROD Irys w Zabrzu - czyszczenie rowu melioracyjnego
W związku z zamiarem czyszczenie rowu melioracyjnego w Rodzinny Ogród Działkowy „Irys” 41-800 Zabrze ul. Opawska 70 ogłasza przetarg.

Przedmiotem przetargu jest czyszczenie rowu melioracyjnego w ROD Irys w Zabrzu zgodnie z zakresem określonym w treści ogłoszenia.
Data dodania: 28.07.23 Wizyt: 90
ROD Webera w Zabrzu - czyszczenie rowu melioracyjnego
W związku z zamiarem czyszczenie rowu melioracyjnego w Rodzinny Ogród Działkowy „Webera” 41-800 Zabrze ul. Webera 28 ogłasza przetarg

Przedmiotem przetargu jest czyszczenie rowu melioracyjnego w ROD Webera w Zabrzu zgodnie z zakresem określonym w treści ogłoszenia.
Data dodania: 28.07.23 Wizyt: 79
ROD M.C. Skłodowskiej - wykonanie odwadniania i utwardzenie alei
Przedmiotem przetargu jest wykonanie odwadniania i utwardzenie alei ogrodowej w ROD „M.C. Skłodowskiej” w Zabrzu zgodnie z zakresem określonym w projekcie. Projekt możliwy do wglądu w biurze ROD po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznie pod numerem telefonu 513-036-946. Wykonawca obowiązany będzie do zatrudnienia na swój koszt Kierownika Budowy z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi zgodnie z zapisami zawartymi w Ogólnych warunkach zamówienia i pozostałymi wymaganiami prawnymi oraz do spełnienia w ramach przedstawionej oferty cenowej wymagań realizacyjnych i powykonawczych. Przewidywane prace obejmują wykonanie robót zgodnych z załączonym przedmiarem robót
Data dodania: 19.07.23 Wizyt: 80
ROD Górnik - wymiana bram wraz z furtkami II
Zaproszenie do złożenia ofert

W związku z brakiem rozstrzygnięcia konkursu ofert z powodu wpłynięcia jednej oferty. Zarząd ROD Górnik ponownie zaprasza do złożenia ofert na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na wymianie bram wraz z furtkami oraz furtek na terenie naszego ogrodu w rejonie Leśna, Kopalniana, Boya Żeleńskiego.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem konkursu ofert jest wykonanie robót polegających na demontażu i montażu bram wjazdowych wraz z furtkami oraz furtek w ramach stalowych ze słupkami stalowymi.
Data dodania: 18.07.23 Wizyt: 75
ROD Szarotka Gliwice - wykonanie odwadniania i utwardzenie alei ogrodowej
Ogłoszenie
W związku z zamiarem wykonania odwadniania i utwardzenia alei ogrodowej w ROD „Szarotka” w Gliwicach ogłasza przetarg na realizację robót na terenie Ogrodu.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem przetargu jest wykonanie odwadniania i utwardzenie alei ogrodowej w ROD „Szarotka” w Gliwicach zgodnie z zakresem określonym w treści ogłoszenia. Wykonawca obowiązany będzie do zatrudnienia na swój koszt Kierownika Budowy z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi zgodnie z zapisami zawartymi w Ogólnych warunkach zamówienia i pozostałymi wymaganiami prawnymi oraz do spełnienia w ramach przedstawionej oferty cenowej wymagań realizacyjnych i powykonawczych. Przewidywane prace obejmują wykonanie robót zgodnych z załączonym przedmiarem robót
Data dodania: 18.07.23 Wizyt: 92
ROD SŁOŃCE - wykonanie drenażu II etap
Zarząd ROD „SŁOŃCE” w Zabrzu ponownie rozpisuje przetarg na realizację zadania budowlanego polegającego na wykonaniu drenażu odwadniającego na terenie ROD „SŁOŃCE” w Zabrzu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem przetargu jest wykonanie drenażu odwadniającego na niektórych alejach ogrodu w miejscach najbardziej zalewanych w czasie opadów deszczu w ROD „SŁOŃCE” Zabrze zgodnie z projektem w zakresie określonym w treści ogłoszenia.
Data dodania: 18.07.23 Wizyt: 85