Stanowisko Delegatury Rejonowej Polskiego Związku Działkowców Okręgu Śląskiego w Zabrzu z dnia 14 grudnia 2023r.

- w sprawie Jubileuszu 10-lecia Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013r.

 


 

Stanowisko Ogrodów PZD w Zabrzu - Listopad 2023

- w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy

Delegatura Zabrze oraz Prezesi ROD 


ROD Zacisze ROD Przyszłość ROD Webera
Działkowców ROD Zacisze z 200 podpisami ROD Nasza Palma ROD Irys
ROD Wiśnia ROD Tulipan  ROD Słoneczne Wzgórze
  ROD Górnik ROD Kolejarz ROD Aster
 ROD 1000-lecia  ROD Biała Róża
 

 


 

Stanowisko Delegatury PZD w Zabrzu i Ogrodów z Zabrza - listopad 2020

- w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy.


Delegatura Zabrze ROD Przyszłość ROD Kaprys ROD Skłodowskiej C.
ROD Wiśnia ROD Nasza Palma ROD Tulipan ROD Kolejarz
ROD Zacisze ROD Matejki Komisja Rewizyjna ROD Tulipan ROD Irys

 


 

Stanowisko Delegatury PZD w Zabrzu - styczeń 2020

- w sprawie nowelizacji ustawy - Prawo budowlane.


Delegatura Zabrze