Przewodniczący - Szymon Marczewski

Kierownik  - Leszek Bucki
 
Sekretarz - Piotr Witkowski
 
Kierownik Ośrodka Szkoleniowego - mgr Marta Pawłowska


 
Komisja doraźna do obsługi walnych zebrań 2019:

Leszek Budzki

Piotr Witkowski

Henryk Dziąbor

Szymon Marczewski

Barbara Sikorska

Grażyna Żmijewska-Domżol

 


 
Zespół skarg i wniosków:

Sabina Skowron

Szymon Marczewski

 

 
 
Z dniem 01 Stycznia 2019 r. w delegaturze nastąpiła zmiana konta bankowego


BGŻ Paribas S.A. 49 1750 0012 0000 0000 4088 9377