Przewodniczący - Leszek Bucki


 
Sekretarz - Piotr Witkowski
 
Kierownik Ośrodka Szkoleniowego - mgr Marta Pawłowska


 
Komisja doraźna do obsługi walnych zebrań w 2021:

Leszek Bucki

Piotr Witkowski

Szymon Marczewski

Barbara Sikorska

Irena Noga

Ireneusz Kędzierski

Marta Pawłowska

Daniel Salwierak

 


 
Zespół mediacji:


Sabina Skowron

Szymon Marczewski

Piotr Witkowski 
Komisja do Odznaczeń:


Piotr Witkowski

Ireneusz Kędzierski 
Komisja do spraw Inwestycji:

Leszek Bucki

Ireneusz Kędzierski

Irena Noga

 
 
Obsługa strony WWW:
Ireneusz Kędzierski


 
Konto bankowe Delegatury:

BNP Paribas S.A. 49 1750 0012 0000 0000 4088 9377