MPSZOK

MPSZOK

Przetargi

Przetargi

Stanowiska Delegatury Zabrze i Ogrodów

Stanowiska Delegatury Zabrze i Ogrodów z Zabrza

Galeria Losowe

Informator

Informator działkowca

Stanowisko Delegatury - Prawo Budowlane

Stanowisko Delegatury - Prawo Budowlane

Info:

Delegatura czynna wtorki i czwartki godz. 15.00 - 18.00

Szkolenia nowych działkowców ostatni wtorek miesiąca godz 16.00

Tel. 516 398 199 Delegatura; 798 056 901 Księgowa OFK
(w godzinach otwarcia delegatury)

BNP Paribas S.A. 49 1750 0012 0000 0000 4088 9377

Wybrać ten najlepszyDrukuj

 • 27 07 2022
 • 77 czytań

Wybrać ten najlepszy

 

W Okręgu Śląskim PZD w Katowicach została powołana komisja Konkursowa,  aby wyłonić ROD do „Wielkiego Konkursu dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia Polskiego Związku Działkowców w 2022 roku” ogłoszonego przez Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców.

Okręg Śląski w Katowicach liczy 582  Rodzinnych Ogrodów Działkowych i każdy z tych ogrodów jest wyjątkowy, ma własną historie, dokonania i osiągnięcia. Komisja stała przed trudnym zadaniem, wielogodzinne lustracje- przeglądy zgłoszonych ogrodów aby wybrać ten najlepszy.

Cztery ROD stanęły w szranki konkursu:

 • Rodzinny Ogród Działkowy „ Wiśnia” z Zabrza,
 • Rodzinny Ogród Działkowy „ Zacisze” z Zabrza,
 • Rodzinny Ogród Działkowy „Jedność” z Katowic,
 • Rodzinny Ogród Działkowy „ Radość” z Katowic.

ROD „Wiśnia” wejście do ogrodu robi bardzo pozytywne wrażenie, przed ogrodem kwiaty, ławki, nowe ogrodzenie i brama z szyldem PZD. Droga z kostki prowadzi do nowoczesnego biura i na placu zabaw. Zarząd pochwalił się inwestycjami na miarę XXI wieku jak: dom działkowca, lampy solarne na całym ogrodzie, woda całoroczna doprowadzona do każdej działki a odczyty liczników wykonuje się zdalnie – radiowo. Działki w tym ogrodzie są zadbane, większości rekreacyjno- uprawowe.

ROD „ Zacisze” to kolejny ogród z Zabrza. Położony jest przy lesie, który jest jednocześnie dla niego tłem. Ogród posiada zadbany i bardzo dobrze urządzony i wyposażony dom działkowca, nowe ogrodzenie zewnętrzne. Szerokie drogi i aleje ogrodowe są zadbane, ułatwiają dojście do każdej działki. Energia elektryczna i woda są doprowadzone do każdej działki a liczniki umieszczone w szafach na alejach. Działki są zadbane, maja charakter rekreacyjno- uprawowy.

ROD „ Jedność” z Katowic ma długoletnią historię. To się czuje w tym ogrodzie, dużo starych drzew, bardzo zielono. Zarząd pochwalił się wyremontowanym domem działkowca. Każda działka ma doprowadzoną  wodę i energię elektryczną. Na terenie ogrodu znajduje się tzw teren zalewowy. O ten obszar dbają działkowcy i tu mogliśmy podziwiać wielobarwne dywany kwiatowe- łąkę kwietną.

ROD „Radość” to ogród z Katowic, położony w dzielnicy Bogucice. Działkowców i gości wita nad bramą szyld z nazwą ogrodu i symbolami PZD. W ogrodzie są szerokie  drogi i aleje ogrodowe. Zarząd z dumą zaprezentował biuro zarządu wspaniale wyposażone i teren przyległy bardzo ładnie utrzymany i ogrodzony. Kolejnym atutem tego ogrodu jest staw o nazwie ”Mały”. Działki są zadbane, przeważającej części uprawowo- wypoczynkowe. W tym ogrodzie działkowcy dbają o tereny przyległe – skarpy, rowy sadząc na nich kwiaty, które tworzą wspaniałe wielobarwne połacie.

Komisja skrupulatnie wypełniła arkusze ocen – punktacyjne, wykonała dodatkowe opisy, aby można było wybrać ten „najlepszy” do „Wielkiego Konkursu dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia Polskiego Związku Działkowców w 2022 roku”.

Lucyna Cyrek

493 tys. zł. trafiło do Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ZabrzuDrukuj

 • 21 07 2022
 • 70 czytań

493 tys. zł. trafiło do Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Zabrzu

Środki finansowe w kwocie 493 tys. zł. trafią do ośmiu rodzinnych ogrodów działkowych tj. ROD Przyszłość, ROD Zacisze, ROD Szarotka, ROD Biała Róża, ROD Tulipan, ROD Wiśnia, ROD C. Skłodowskiej, ROD Mostostal. W Sali Sejmiku Śląskiego symboliczne czeki wręczyli Marszałek Jakub Chełstowski z udziałem radnych Sejmiku Województwa Śląskiego: Aliny Nowak, Zbigniewa Przedpełskiego, Jadwigi Baczyńskiej, Bartłomieja Kowalskiego, Marii Materla.

Wnioski złożone w ramach konkursu były złożone na podstawie regulaminu postępowaniach w sprawach związanych z wydatkowaniem dochodów budżetu Województwa Śląskiego uzyskiwanych na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Przedmiotowe inwestycje dotyczą m. in. Budowy i modernizacji alei ogrodowych wraz z odwodnieniem, zbiorników wody deszczowej, które zlokalizowane są na terenie ogólnym ROD, przeznaczonym do wspólnego użytkowania przez wszystkich działkowców.

Delegatura Zabrze

Narada szkoleniowa prezesów oraz skarbników Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ZabrzuDrukuj

 • 20 07 2022
 • 68 czytań

Narada szkoleniowa prezesów oraz skarbników Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Zabrzu

W dniu 14.07.2022 r. Delegatura Rejonowa PZD w Zabrzu zorganizowała połączoną naradę szkoleniową dla prezesów i skarbników zabrzańskich ogrodów. Na wstępie przewodniczący przedstawił zebranym Panią Ramonę Szaniawską - nową księgową OFK w Zabrzu.  Kierownik OFK Pani Marzena Witkowska z najważniejszych spraw dotyczących prowadzenia ogrodu pod względem finansowym, przedstawiła m.in. ważną informacji o nowelizacji ustawy o PIT obowiązującej od 01.07.2022 r., czyli o obniżenie stawki podatku z 17% na 12%. Powyższe dotyczy wszelkich wypłat z tytułu umowy zlecenie jak również świadczeń pieniężnych, nagród oraz umów o dzieło, na ogrody zostały rozesłane pocztą elektroniczną kalkulatory do wyliczeń finansowych. Księgowe wskazały konieczność terminowego dostarczania umów-zleceń i umów o działo, które należy w terminie do 7 dni od jej podpisania zgłaszać do ubezpieczeń w ZUS.

Ważną informacją dla skarbników było to, iż obowiązkiem zleceniobiorcy jest wypełnienie i dostarczenie ankiety z wypisanymi wszystkimi danymi osób zatrudnionych na ogrodzie, bez tego podstawowego dokumentu księgowe nie będą mogły zgłaszać pracowników do ZUS. Poinformowano wszystkich zebranych o obowiązkowym dokonywaniu przez działkowców opłat ogrodowych zgodnie z § 149 statutu PZD na wskazane konta bankowe Księgowe na koniec omówiły najczęściej pojawiające się błędy i uchybienia w bieżących raportach kasowych oraz niewywiązywanie się z terminowości ich dostarczania do Delegatury. Podsumowując spotkanie przewodniczący poinformował o złożeniu do ARiMR 12 wniosków z Okręgu Śląskiego, gdzie 4 wnioski pochodzą z zabrzańskich ogrodów.

Przewodniczący zachęcił kolejne ogrody do wzięcia udziału w programie grantowym „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” deklarując pomoc przez osoby przeszkolone w prawidłowym przygotowaniu wniosku.

Opracował sekretarz Piotr Witkowski

ROD Zacisze w Zabrzu - Spotkanie w sprawie dojazdu do ogrodu.Drukuj

 • 09 07 2022
 • 58 czytań

ROD Zacisze w Zabrzu - Spotkanie w sprawie dojazdu do ogrodu.

 

W dniu 07.07.2022 odbyło się spotkanie w Nadleśnictwie Brynek w sprawie dojazdu do ogródków działkowych ROD Zacisze. W spotkaniu uczestniczyli Nadleśniczy Janusz Wojciechowski, Zastępca Nadleśniczego Adam Mazur, Komendant Posterunku Straży Leśnej Mariusz Ignasiak, Alina Nowak radna Sejmiku Województwa Śląskiego, Wiceprezes Okręgu Śląskiego Leszek Bucki oraz Prezes Zarządu ROD Zacisze w Zabrzu Ireneusz Kędzierski.

Uzgodniono tymczasowe warunki korzystania z dróg leśnych, a zarazem dojazdowych do ogrodu ROD Zacisze. Omówiono współpracę o dbanie porządku na terenie leśnym przyległych do działek w zamian za dzierżawę drogi dojazdowej. Będą przeprowadzane zmożone kontrole na terenach leśnych, aby dyscyplinować i karać działkowców zaśmiecających tereny leśne przyległe do działek. Rozmowy były bardzo merytoryczne zadowalające obie strony, omówiono perspektywy dalszej współpracy na przyszłe lata.

Prezes ROD Ireneusz Kędzierski

Narada Prezesów Czerwiec 2022Drukuj

 • 27 06 2022
 • 81 czytań

Narada szkoleniowa prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Zabrzu

W dniu 21.06.2022 r. Delegatura Rejonowa PZD w Zabrzu zorganizowała naradę szkoleniową dla prezesów zabrzańskich ogrodów. Przewodniczący Delegatury Rejonowej PZD bardzo serdecznie przywitał wszystkich uczestników spotkania. Przewodniczący Delegatury na początku spotkania przytoczył ogłoszone przez Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców konkursy tematyczne przeznaczone dla wszystkich działkowców posiadających tytuł prawny do działki w ROD. Są to następujące konkursy: „Warzywnik 2022”, Najpiękniejsza działka roku 2022” oraz „Zatrzymać lato – konkurs fotograficzny”. Każdy temat ma sprecyzowany regulamin uczestnictwa w tych konkursach oraz formularz zgłoszeniowy. Każdy uczestnik szkoleniowej narady otrzymał wszystkie dokumenty w przedmiotowym zakresie do pełnego zapoznania się i uczestnictwa. Dodać należy, że konkursy okraszone są nagrodami pieniężnymi dla zwycięzców.

Kolejnym bardzo istotnym i intersującym zagadnieniem była informacja o rozpoczętym konkursie grantowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod nazwą „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, który w formie otwartego konkursu grantowego trwać będzie od 30.05.2022 r. do 31.08.2022 r. Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do ochrony i poprawy jakości terenów zielonych w miastach i ich obszarach. Natomiast sam konkurs to możliwość przyznania grantu na dofinansowanie projektów które najbardziej przyczynią się do rozwoju zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ROD w częściach wspólnych. Przewodniczący omówił za pośrednictwem przekazu multimedialnego wszelkie istotne aspekty wraz z wnioskiem z którymi zarządy ogrodów muszą się zapoznać, aby móc ubiegać się o przyznanie grantu które dodatkowo zostały podzielone na dwie kategorie. Najważniejszą zaletą konkursu jest to, że rodzinne ogrody działkowe będą mogły ubiegać się o wsparcie sięgające od 10 do 100 tyś. zł, a całość grantu to kwota łączna w wysokości 47 mln złotych. Wnioski o granty ROD będą mogły składać od 30 maja w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie. Wszyscy obecni otrzymali treść uchwały nr 266/2022 z dnia 14.06.2022 r. w sprawie przyjęcia „Wytycznych w sprawie zadań finansowych dla ROD związanych z konkursem „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” oraz dokument „Wytycznych…” w powyższym temacie.

Opracował sekretarz Piotr Witkowski

284,483 unikalne wizyty