MPSZOK 2023

MPSZOK

Stanowiska Delegatury Zabrze i Ogrodów

Stanowiska Delegatury Zabrze i Ogrodów z Zabrza

Galeria Losowe

Stanowisko Delegatury - Prawo Budowlane

Stanowisko Delegatury - Prawo Budowlane

Porady

Informator działkowca

Przetargi 2023

Przetargi

Informator

Informator działkowca

Mój Ogródek

Informator działkowca

Narada szkoleniowa Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ZabrzuDrukuj

 • 06 04 2023
 • 170 czytań

Narada szkoleniowa Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Zabrzu

W dniu 30 marca 2023r. otwierając naradę szkoleniową prezesów ROD, Przewodniczący Delegatury Rejonowej PZD Pan Leszek Bucki przywitał wszystkich zebranych. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście: Pan Wiesław Rola Dyrektor Handlowy Kopalni Węgla Brunatnego Sieniawa Sp. z o.o., Pan Adam Szulik Doradca Techniczno-Handlowy firmy „Nasz Prąd” S.A. oraz Pan Michał Mulszanowski Doradca Handlowy firmy FCC Polska Sp. z o. o. Na początku spotkania głos zabrał Pan - Wiesław Rola - Dyrektor Handlowy Kopalni Węgla Brunatnego Sieniawa Sp. z o.o. przedstawił ekologiczny produkt FLORAHUMUS. który jest stymulatorem wzrostu na bazie kwasów humusowych, który może być z powodzeniem wykorzystywany w rolnictwie, ogrodnictwie, sadownictwie oraz wszędzie tam, gdzie chcemy poprawić parametry jakościowe gleby oraz zwiększyć plony. Następnie współpracę z ogrodami przedstawił Pan Adam Szulik reprezentujący firmę „Nasz Prąd”. Przedstawił on na bazie pokazu multimedialnego możliwości firmy, która skupia się na wdrażaniu nowych technologii instalacji fotowoltaicznych, w której uniezależniamy się od cen prądu a inwestycja zwraca się po kilku latach oraz zastosowanie pomp ciepła, które niosą ciepło bez zanieczyszczeń, bez węgla i dokładania do pieca jak i realny wpływ na środowisko które nas otacza. Każdy otrzymał materiały wprowadzające w tematykę do wdrożenia na ogrodzie i nie tylko.

Kolejnym punktem jest odbiór odpadów komunalnych z ogrodu Pan Michał Mulszanowski koordynator do współpracy z ROD, omówiono szczegółową współpracę i dla zapewnienia sprawnej ich gospodarki rozdane zostały wszystkim ogrodom harmonogramy odbioru odpadów komunalnych z terenu ogrodu w roku 2023. Podczas spotkania omówiono przebieg dotychczas odbytych już zebrań sprawozdawczych na ogrodach. Każda osoba z zespołu obsługującego te zebrania, w kilku zdaniach przytoczył ich przebieg, tematykę oraz atmosferę panująca na zebraniach. Członek Komisji ds. odznaczeń Okręgu Śląskiego PZD Piotr Witkowski przekazał informacje z ostatniego posiedzenia. Podane zostały ostateczne daty składania poszczególnych wniosków na odznaczenia, które muszą trafić do Delegatury.

Podkreślono rangę i ważność odznaczeń, dlatego przygotowane wnioski na Złotą Odznakę Zasłużony Działkowiec oraz wnioski o nadanie odznaki za zasługi dla PZD muszą być rzetelnie przygotowane i dobrze umotywowane. Członek Komisji Konkursowej Okręgu Śląskiego PZD Pani Irena Noga, przedstawiła zasady organizowanych konkursów w 2023 roku. tj. konkurs na najładniejszą działkę 2023 roku oraz konkurs Rodzinny Ogród Działkowy roku 2023. Zwycięzcy oraz laureaci konkursów uhonorowani zostaną okolicznościowymi pucharami i dyplomami, które zostaną wręczone na okręgowych dniach działkowca. Na zakończenie zarządy otrzymały książki „Najlepsze działkowe warzywniki’’ które wzbogacą bibliotekę ogrodową jak również wyposażono Społeczną Służbę Instruktorską w ogrodzie.

Delegatura Rejonowa w Zabrzu

Opracował Piotr Witkowski

Konkursy Krajowego Zarządu PZD 2023 r.Drukuj

 • 05 04 2023
 • 88 czytań

Konkursy Krajowego Zarządu PZD 2023 r.

1. „Owoce z mojej działki 2023”

Konkurs przeznaczony jest dla działkowców posiadających tytuł prawny do działki w ROD Stowarzyszenia Ogrodowego PZD. Celem konkursu jest promowanie w ROD uprawy własnych, zdrowych owoców, co jest w dzisiejszych czasach bardzo ważną korzyścią wynikającą z użytkowania działki w ROD. Konkurs ma pokazać jakie plony są możliwe do osiągnięcia na działce w ROD, co może stanowić motywację do upraw sadowniczych i dobry wzór do naśladowania. Ponadto konkurs ma zaprezentować zaangażowanie i pracę działkowców.

2. „Warzywnik Roku 2023”

Konkurs przeznaczony jest dla działkowców posiadających tytuł prawny do działki w ROD Stowarzyszenia Ogrodowego PZD.  Celem konkursu jest promowanie w ROD uprawy własnych, zdrowych warzyw, co jest w dzisiejszych czasach bardzo ważną korzyścią wynikającą z użytkowania działki w ROD. Ponadto konkurs ma zaprezentować zaangażowanie i pracę działkowców, którzy działaniami i rozwiązaniami wykorzystanymi na swoich działkach w ROD, wdrażają programy PZD, a także w praktyce wykorzystują informacje zawarte w broszurach i wydawnictwach związkowych.

3. „Najpiękniejsza Działka Roku 2023”

Konkurs przeznaczony jest dla działkowców posiadających tytuł prawny do działki w ROD Stowarzyszenia Ogrodowego PZD. Celem konkursu jest zaprezentowanie indywidualnych działek w ROD, dostrzeżenie i wyróżnienie zaangażowania i pracy działkowców.

4. „Najlepszy ROD 2023 roku”

Konkurs przeznaczony jest dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD wyróżniających się stopniem rozwoju, zagospodarowania, aktywności oraz zarządzania przystającymi do współczesnych czasów i potrzeb ogrodu, zapewniającymi działkowcom i ich rodzinom możliwość aktywnego wypoczynku oraz prowadzenia upraw ogrodniczych na ich potrzeby, a także realnie przyczyniły się do promowania ogrodnictwa działkowego znaczenia i roli PZD w społeczeństwie poprzez  m.in. wdrażanie Programów PZD.

 

Szczegóły Konkursowe Krajowego Zarządu PZD 2023 r. 

 1. „Owoce z mojej działki 2023”

 2. „Warzywnik Roku 2023”

 3. „Najpiękniejsza Działka Roku 2023”

4. „Najlepszy ROD 2023 roku”

Konkursy Okregu Śląskiego PZD 2023 r.Drukuj

 • 05 04 2023
 • 196 czytań

Konkursy Okregu Śląskiego PZD 2023 r.

1. „NAJPIĘKNIEJSZA DZIAŁKA ROKU 2023"

Udział w konkursie „Najpiękniejsza Działka Roku 2023" może/mogą wziąć działkowiec(wcy) posiadający tytuł prawny do działki w ROD należącym do Stowarzyszenia Ogrodowego PZD.

2. „RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY ROKU 2023"

Udział w konkursie „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2023" może/mogą wziąć ROD należące do Stowarzyszenia Ogrodowego PZD.

 

Dokumenty - konkursy 2023

Regulamin konkursu „NAJPIĘKNIEJSZA DZIAŁKA ROKU 2023"  

Zgłoszenie do Okręgowego Konkursu „NAJPIĘKNIEJSZA DZIAŁKA ROKU 2023"

 
Regulamin konkursu „RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY ROKU 2023"

PROTOKÓŁ Z LUSTRACJI KONKURSOWEJ „RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY ROKU 2023"
ROD Zacisze w Zabrzu - Walne zebranie 2023Drukuj

 • 29 03 2023
 • 101 czytań

W dniu 25.03.2023r odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2022. Zebranie odbyło się w drugim terminie o godzinie 10.30, na 469 członków PZD ROD Zacisze w zebraniu uczestniczyło 81 osób, co stanowi 17,27% ogółu.

Zebranie otworzył Prezes ogrodów ROD Zacisze Ireneusz Kędzierski, powitał gości – obsługującego walne zebranie z ramienia delegatury Zabrze członka Okręgowej Rady Pana Piotra Witkowskiego, a także wszystkich zebranych. Uczestnicy walnego zebrania odsłuchali hymn PZD oraz uczcili minutą ciszy pamięć o zmarłych - byłych członkach ogrodu ROD Zacisze.

Na zebraniu uchwalono podstawowe składniki opłat obowiązujące na rok 2023, takie jak opłata za m2, opłatę energetyczną, opłatę wodną i opłatę za wywóz odpadów komunalnych.

Z najważniejszych projektów oraz zadań inwestycyjnych szczegółowo omówiono zadanie „Oświetlenie ogrodu” inwestycja ma być rozłożona na cztery lata, zaciągając pożyczkę z Funduszu Samopomocowego wzbogacając infrastrukturę ogrodową i poprawiając bezpieczeństwo działkowców.

Omówiono najważniejsze i bieżące sprawy dotyczące ogrodu, na zebraniu Zarząd ROD zwrócił uwagę na prawidłową segregację odpadów przez działkowców pokazując na rzutniku multimedialnym przypadki wyrzucania gabarytów i zaśmiecania lasu, tym samym podnosząc kwotę za utylizację śmieci.

Na zebraniu została rozpowszechniona literatura promując wiedzę ogrodniczą rozdając bezpłatnie broszury wydane przez Krajową Radę PZD.

Prezes ogrodu Ireneusz Kedzierski

Wiosna w Zespole Szkół Katolickich w ZabrzuDrukuj

 • 26 03 2023
 • 148 czytań

Wiosna w Zespole Szkół Katolickich w Zabrzu

WITAJ WIOSNO - hura, hura, tak dzieci witały wraz z Panią Dyrektor z Zespołu Szkół Katolickich w Zabrzu z klas od 1 do 3 zaproszone babcie oraz prezesa ROD Nasza Palma Grażynę Żmijewską – Domżol   na terenie szkoły by uczcić pierwszy dzień wiosny przypadający na dzień 21.03.2023 r. mając przygotowany program piosenek o wiośnie. Prezes ROD Nasza Palma Grażyna Żmijewska- Domżol przybyła na spotkanie w swoim ubiorze, w którym na co dzień pracuje na działce i zaprezentowała podstawowe narzędzia do sadzenia, pielenia, siania i uprawy. Pytań nie było końca, takie było zainteresowanie nie tylko narzędziami, ale też w jaki sposób sadzimy, kiedy siejemy można by było wymieniać dużo i sprawiło mi to ogromną radość, że rośnie nam przyszłe pokolenie działkowców.

Następnie z Panią Wiosną zaprezentowałyśmy w jaki sposób sadzimy bratki do skrzynki balkonowej, żonkile oraz bluszcz. Po tej prezentacji udaliśmy się do klas, a ja z radością przeszłam do klasy 2a i 2b. Tam też przygotowaliśmy stół nakryty folią, rozłożone kubeczki do sadzonek, rękawiczki, ziemię i łopatkę oraz cebulki dymki i nasiona koperku. Po wytłumaczeniu w jaki sposób sadzimy cebulki dymki dzieci przystąpiły do sadzenia mając mnóstwo pytań, czy wystarczy ziemi w kubeczku, czy ziemie należy ubić i itd. Dla mnie cudowne i niezapomniane chwile kontaktu z zainteresowanymi dziećmi.

Dziękuję organizatorom Zespołu Szkół Katolickich, że tak ważny obecnie temat związany z ekologią- dbałość o uprawę jarzyn ekologicznych, zdrowego żywienia, aktywności fizycznej oraz czyste powietrze został zauważony i mam nadzieję, że będzie kontynuowany i serdecznie do tego zachęcam. Dla mnie prezes ROD Nasza Palma niezapomniane chwile i nadzieja na to, iż nasza praca działkowców dla Zabrza nie pójdzie na marne i będą godni następcy z Zespołu Szkół Katolickich w Zabrzu.

Serdecznie dziękuję za zaproszenie prezes ROD Nasza Palma Grażyna Żmijewska-Domżol

Narada szkoleniowa sekretarzy Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ZabrzuDrukuj

 • 26 03 2023
 • 128 czytań

Narada szkoleniowa sekretarzy Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Zabrzu

Naradę szkoleniową w dniu 24.03.2023r. otworzył Przewodniczący Delegatury Rejonowej PZD w Zabrzu Pan Leszek Bucki, który przywitał wszystkich sekretarzy ROD oraz wprowadził uczestników w tematykę spotkania. Omówiono wytyczne dla zarządów w sprawie przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych i konferencji delegatów w rodzinnych ogrodach działkowych PZD przyjęte i wprowadzone uchwałą nr.1/2023 KZ PZD z dnia 12 stycznia 2023r. W ramach rozpoczynającej się kampanii szczegółowo przedstawiono zagadnienia dotyczące prawidłowego zawiadomienia członków rod, termin i miejsce wyłożenia dokumentów celem zapoznania się przez członków ogrodu. Kolejnym ważną sprawą to przygotowanie sprawozdania merytorycznego zarządu i jakie informacje powinny się w nim znaleźć. Prawidłowe przygotowanie dokumentacji po WZ/KD i termin dostarczenia do jednostki nadrzędnej.

Kolejnym ważnym punktem jest działalność sekretarzy w zarządzie i wykonanie zadań zgodnie z zakresem obowiązków, prawidłowość sporządzania protokołów zebrania zarządów, podejmowanie uchwał, rejestrowanie uchwał, prawidłowe prowadzenie korespondencji (przychodzącej-wychodzącej), konieczność rejestrów członków ROD PZD. Następnym tematem, który był poruszany to korespondencja z działkowcem (wezwanie do zapłaty, wezwanie do uporządkowanie działki). Szczegółowo omówiono przeniesieni praw do działki, a na koniec wywołała się dyskusja na tematy poruszane na szkoleniu, na zadawane pytania odpowiedzi udzielał przewodniczący delegatury, szkolenie spełniło oczekiwania sekretarzy zarządów rod.

sporządził Piotr Witkowski

Szkolenie Komisji Rewizyjnych w Rodzinnych Ogrodach Działkowych w ZabrzuDrukuj

 • 13 03 2023
 • 146 czytań

Szkolenie Komisji Rewizyjnych w Rodzinnych Ogrodach Działkowych w Zabrzu

W dniu 09.03.2023r. w siedzibie Delegatury Rejonowej odbyło się szkolenie Komisji Rewizyjnych Zabrzańskich Ogrodów Działkowych

wg proponowanego porządku:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Omówienie i przypomnienie zasad organizacyjnych funkcjonowania Komisji Rewizyjnych w ROD.
 3. Omówienie i tryb postępowania Komisji Rewizyjnych.
 4. Omówienie konieczności podejmowania uchwał w różnych sytuacjach związanych z funkcjonowaniem Komisji Rewizyjnych oraz przypomnienie poprawności sporządzania protokołów z posiedzeń Komisji.
 5. Omówienie przygotowań do Walnych Zebrań i roli Komisji Rewizyjnych, ocena bilansu, sprawozdanie z działalności z wnioskiem o przyjęcie lub nie z uzasadnieniem, sprawozdania finansowo-merytorycznego i preliminarza finansowego na 2023 rok.
 6. Pytania nurtujące Komisje a związane z ich działalnością.
 7. Zakończenie spotkania.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Delegatury Zabrzańskiej Pan Leszek Bucki, który przywitał zebranych gości i przedstawił sytuację w PZD oraz uzasadnił, dlaczego w roku 2023 nie odbędą się zebrania sprawozdawczo - wyborcze.


Nakreślił również aktualną sytuację w sprawie pozyskiwania grantów w ramach programu pn. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”.

Następnie Pani Barbara Sikorska członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Katowicach, która bardzo szczegółowo omówiła poszczególne punkty programu zwracając szczególną uwagę na prawidłowe przygotowanie do Walnego Zebrania Sprawozdawczego 2023.

Bardzo ważną sprawą to działalność Komisji w ogrodach działkowych zarówno kontrolną jak i mediacyjną. Zainteresowanie komisji rewizyjnych było bardzo duże co potwierdziły zadawane pytania. Po omówieniu zagadnień dotyczących Komisji Rewizyjnych, ponownie głos zabrał Pan Przewodniczący Leszek Bucki, który jeszcze raz podkreślił rolę Komisji Rewizyjnych

w działalności i prawidłowym funkcjonowaniu ogrodu.

Na koniec podziękował wszystkim przybyłym życząc dalszej wytrwałej pracy na rzecz ogrodów.

OKR

Barbara Sikorska

386,293 unikalne wizyty