Galeria Losowe

Porady

Informator działkowca

Stanowiska Delegatury Zabrze i Ogrodów

Stanowiska Delegatury Zabrze i Ogrodów z Zabrza

Przetargi 2024

Przetargi

Informator

Informator działkowca

Mój Ogródek

Informator działkowca

Działkowcy ROD Zacisze w Zabrzu przyłączyli się do akcji sprzątania dzielnicy - Czysta HelenkaDrukuj

 • 17 04 2024
 • 94 czytań

Działkowcy ROD Zacisze w Zabrzu przyłączyli się do akcji sprzątania dzielnicy „Czysta Helenka”

W dniu 13 kwietnia 2024 roku działkowcy Rodzinnego Ogrodu Działkowego Zacisze w Zabrzu przyłączyli się do akcji sprzątania dzielnicy „Czysta Helenka”. To już szóste sprzątanie jak co roku w naszej dzielnicy z udziałem działkowców ROD Zacisze. Zarząd ROD Zacisze zapewnił worki na odpady, rękawice oraz oczywiście dobry humor i chęci :)

Mimo rosnącej świadomości działkowców ROD Zacisze i mieszkańców nadal pozostaje wiele do zrobienia, zarówno jeśli chodzi o prawidłową segregację odpadów, jak i o to jakich odpadów nie należy wyrzucać do kontenera np. elektrośmieci, opon, rzeczy wielkogabarytowych czy gruzu.

Po wszystkim zaproszono wszystkich na drobny poczęstunek, grilla przy świetlicy ROD Zacisze. Poczęstowano ciepłą kawą i herbatą nie zabrakło słodyczy dla najmłodszych. Konkurs na najdziwniejsze znalezisko - do wygrania były vouchery na pizzę w BISTRO NOVA. Dzieci otrzymały również vouchery na lody w naszej Helenkowskiej lodziarni i różne ciekawe gadżety, Zarząd ROD Zacisze rozdał na pamiątkę torby ekologiczne.

Zarząd ROD Zacisze bardzo dziękuje wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i pracę nad pięknem terenów zielonych przy działkach ROD Zacisze i dzielnicy Helenka w Zabrzu.

Galeria

Prezes Zarządu ROD Zacisze - Ireneusz Kędzierski

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w ROD Matejki w ZabrzuDrukuj

 • 15 04 2024
 • 103 czytań

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w ROD Matejki w Zabrzu

W dniu 13 kwietnia 2024 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Matejki” w Zabrzu. Zebranie otworzył Prezes Zarządu Pan Adrian Gemander, który przywitała przybyłych działkowców oraz panią Patrycje Szewczyk i pana Piotra Olszańskiego powołanych uchwałą nr 30/2024 z dnia 4 stycznia 2024r. przez Okręgowy Zarząd Śląski PZD w Katowicach do obsługi walnych zebrań. Walne zebranie z braku kworum odbyło się w drugim terminie. Frekwencja zebrania wyniosła 16%, na 134 członków ROD w walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym uczestniczyło 22 działkowców. Przewodniczącym walnego zebrania została wybrana jednogłośnie pana Stanisław Sadowski.  Sprawozdanie z działalności zarządu ROD za rok 2023 i kadencję przedstawił Prezes Zarządu ROD. Komisja Rewizyjna dokonała oceny merytorycznej i finansowej działalności zarządu ROD. Postawiła wniosek o przyjęcie sprawozdań za 2023 rok oraz wydał pozytywną ocenę do planu pracy i preliminarzy finansowych ROD na 2024 rok.

Zarząd otrzymał absolutorium oraz dokonano wyboru organów statutowych w ROD. Prezesem zarządu wybrano ponownie pana Adrian Gemander na przewodniczącego komisji rewizyjnej wybrano pana Eugeniusz Goszkowski, dokonano wyboru delegatów na Rejonowa Konferencję Przedzjazdową. Przyjęto do realizacje zadanie inwestycyjne pn: utwardzenie alei ogrodowej, zakup rębaka i tablic ogłoszeniowych. Podjęto także, inne niezbędne uchwały zapewniające realizację zaplanowanych spraw i zadań na 2024 rok. Działkowcy wyrażali zaniepokojenie losami wszystkich ogrodów w związku z wprowadzonymi w 2023 roku przepisami dotyczącymi planowania przestrzennego i nie ujęciem ROD w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, co może w efekcie zagrozić istnieniu wielu ogrodów w Polsce. W związku z tym członkowie uczestniczący w zebraniu podjęli stanowisko w tej sprawie które zostanie przesłane do Pana Krzysztofa Hetmana Ministra Rozwoju i Technologii. Kolejnym stanowiskiem uczestników walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego było uczczenie 10-lecia istnienia Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Działkowcy wykazują dużą troskę o los naszego ogrodu i Związku udzielając poparcia i pomocy w realizacji zadań, mają świadomość tego, że interes działkowca jest wspólny z interesem całego Związku, bowiem Związek jako całość jest gwarantem istnienia idei ogrodów działkowych i gwarantem spokojnego użytkowania działek.

Stanowiska

Stanowisko w sprawie projektu ogólnego gmin
Stanowisko w sprawie uczczenia jubileuszu 10-lecia Ustawy  o rodzinnych ogrodach działkowych

Delegatura Rejonowa PZD w Zabrzu  Patrycja Szewczyk

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w ROD Aster w ZabrzuDrukuj

 • 15 04 2024
 • 89 czytań

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w ROD Aster w Zabrzu

W dniu 13 kwietnia 2024 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Aster” w Zabrzu. Zebranie otworzył Prezes Zarządu Pan Witold Wyrwas, który przywitała przybyłych działkowców oraz Pana Leszka Buckiego, powołanego uchwałą nr 30/2024 z dnia 4 stycznia 2024r. przez Okręgowy Zarząd Śląski PZD w Katowicach do obsługi walnych zebrań. Walne zebranie z braku kworum odbyło się w drugim terminie. Frekwencja zebrania wyniosła 18%, na 242 członków ROD w walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym uczestniczyło 32 działkowców. Przewodniczącym walnego zebrania została wybrana jednogłośnie Pani Gizela Szczerba.  Sprawozdanie z działalności zarządu ROD za rok 2023 i kadencję przedstawił Prezes Zarządu ROD. Komisja Rewizyjna dokonała oceny merytorycznej i finansowej działalności zarządu ROD. Postawiła wniosek o przyjęcie sprawozdań za 2023 rok oraz wydał pozytywną ocenę do planu pracy i preliminarzy finansowych ROD na 2024 rok.

Zarząd otrzymał absolutorium oraz dokonano wyboru organów statutowych w ROD. Prezesem zarządu wybrano ponownie Pana Witold Wyrwas na przewodniczącego komisji rewizyjnej wybrano Pana Gajda Tadeusz, dokonano wyboru delegatów na Rejonowa Konferencję Przedzjazdową. Podjęto także, jednogłośnie inne niezbędne uchwały zapewniające realizację zaplanowanych zadań oraz przyjęto do realizacje zadanie inwestycyjne pn: wymiana ogrodzenia zewnętrznego, remont instalacji wodociągowej. Podjęto także, inne niezbędne uchwały zapewniające realizację zaplanowanych spraw i zadań na 2024 rok. Działkowcy wyrażali zaniepokojenie losami wszystkich ogrodów w związku z wprowadzonymi w 2023 roku przepisami dotyczącymi planowania przestrzennego i nie ujęciem ROD w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, co może w efekcie zagrozić istnieniu wielu ogrodów w Polsce. W związku z tym członkowie uczestniczący w zebraniu podjęli stanowisko w tej sprawie które zostanie przesłane do Pana Krzysztofa Hetmana Ministra Rozwoju i Technologii. Kolejnym stanowiskiem uczestników walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego było uczczenie 10-lecia istnienia Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Działkowcy wykazują dużą troskę o los naszego ogrodu i Związku udzielając poparcia i pomocy w realizacji zadań, mają świadomość tego, że interes działkowca jest wspólny z interesem całego Związku, bowiem Związek jako całość jest gwarantem istnienia idei ogrodów działkowych i gwarantem spokojnego użytkowania działek.

Stanowiska

Stanowisko w sprawie projektu ogólnego gmin
Stanowisko w sprawie uczczenia jubileuszu 10-lecia Ustawy  o rodzinnych ogrodach działkowych

Delegatura Rejonowa PZD w Zabrzu  Leszek Bucki

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w ROD Odrodzenie w ZabrzuDrukuj

 • 12 04 2024
 • 128 czytań

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w ROD Odrodzenie w Zabrzu

9 kwietnia 2024 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego Odrodzenie w Zabrzu. Zebranie otworzył Prezes Zarządu Tadeusz Zdebski, który przywitał przybyłych działkowców, Pana Leszka Buckiego, powołanego uchwałą nr. 30/2024 z dnia 4 stycznia 2024r. przez Okręgowy Zarząd Śląski PZD w Katowicach do obsługi walnych zebrań. Walne zebranie z braku kworum odbyło się w drugim terminie, frekwencja wyniosła 18%, na 350 członków ROD w walnym zebraniu uczestniczyło 63. Przewodniczącym walnego zebrania został wybrany jednogłośnie Pan Józef Noski. Sprawozdanie z działalności zarządu ROD za rok 2023 i kadencję przedstawił Prezes Zarządu ROD. Komisja Rewizyjna dokonał oceny merytorycznej i finansowej działalności zarządu ROD. Postawiła wniosek o przyjęcie sprawozdań za 2023 rok i kadencję oraz wydał pozytywną ocenę do planu pracy i preliminarzy finansowych ROD na 2024 rok.

Zarząd otrzymał absolutorium oraz dokonano wyboru organów statutowych w rod. Prezesem zarządu na kolejną kadencję ponownie wybrano Pana Tadeusz Zdebski, na przewodniczącego komisji rewizyjnej wybrano Pana Józef Noski, dokonano wyboru delegatów na Rejonowa Konferencję Przedzjazdową. Podjęto także, jednogłośnie inne niezbędne uchwały zapewniające realizację zaplanowanych zadań oraz przyjęto do realizacje zadanie inwestycyjne pn: wymiana ogrodzenia zewnętrznego na wartość zadania 450 tys. złotych, podjęto uchwałę o zaciągnięciu pożyczki samopomocowej z Polskiego Związku Działkowców. Działkowcy wyrażali zaniepokojenie losami wszystkich ogrodów w związku z wprowadzonymi w 2023 roku przepisami dotyczącymi planowania przestrzennego i ujęciem ROD w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, co może w efekcie zagrozić istnieniu wielu ogrodów w Polsce. W związku z tym członkowie uczestniczący w zebraniu podjęli stanowisko w tej sprawie które zostanie przesłane do Pana Krzysztofa Hetmana Ministra Rozwoju i Technologii. Kolejnym stanowiskiem uczestników walnego zebrania było uczczenie 10-lecia istnienia Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Działkowcy wykazują dużą troskę o los naszego ogrodu i Związku udzielając poparcia i pomocy w realizacji zadań, mają świadomość tego, że interes działkowca jest wspólny z interesem całego Związku, bowiem Związek jako całość jest gwarantem istnienia idei ogrodów działkowych i gwarantem spokojnego użytkowania działek.

Stanowiska

Stanowisko w sprawie projektu ogólnego gmin
Stanowisko w sprawie uczczenia jubileuszu 10-lecia Ustawy  o rodzinnych ogrodach działkowych

Delegatura Rejonowa PZD w Zabrzu  Leszek Bucki

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w ROD Kaprys w ZabrzuDrukuj

 • 11 04 2024
 • 88 czytań

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w ROD Kaprys w Zabrzu

6 kwietnia 2024 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego Kaprys w Zabrzu. Zebranie otworzył członek zarządu Anna Wolany która przywitała przybyłych działkowców, Panią Barbarę Sikorską i Panią Irenę Noga, powołanych uchwałą nr. 30/2024 z dnia 4 stycznia 2024r. przez Okręgowy Zarząd Śląski PZD w Katowicach do obsługi walnych zebrań. Walne zebranie z braku kworum odbyło się w drugim terminie, frekwencja wyniosła 10%, na 978 członków ROD w walnym zebraniu uczestniczyło 100. Przewodniczącym walnego zebrania został wybrany jednogłośnie Pan Ryszard Tarza. Sprawozdanie z działalności zarządu ROD za rok 2023 i kadencję przedstawił członek zarządu ROD. Komisja Rewizyjna dokonał oceny merytorycznej i finansowej działalności zarządu ROD. Postawiła wniosek o przyjęcie sprawozdań za 2023 rok i kadencję oraz wydał pozytywną ocenę do planu pracy i preliminarzy finansowych ROD na 2024 rok.

Zarząd otrzymał absolutorium oraz dokonano wyboru organów statutowych w rod. Prezesem zarządu wybrano Panią Bożenę Gocol, na przewodniczącego komisji rewizyjnej wybrano Pana Jana Lewandowskiego, dokonano wyboru delegatów na Rejonowa Konferencję Przedzjazdową. Podjęto także, jednogłośnie inne niezbędne uchwały zapewniające realizację zaplanowanych zadań oraz przyjęto do realizacje zadanie inwestycyjne pn: wymiana siatki ogrodzenia zewnętrznego, remont domu działkowca, remont wodociągu, Działkowcy wyrażali zaniepokojenie losami wszystkich ogrodów w związku z wprowadzonymi w 2023 roku przepisami dotyczącymi planowania przestrzennego i ujęciem ROD w  miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, co może w efekcie zagrozić istnieniu wielu  ogrodów w Polsce. W związku z tym członkowie uczestniczący w zebraniu podjęli stanowisko w tej sprawie które zostanie przesłane do Pana Krzysztofa Hetmana Ministra Rozwoju i Technologii. Kolejnym stanowiskiem uczestników walnego zebrania było uczczenie 10-lecia istnienia Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Działkowcy wykazują dużą troskę o los naszego ogrodu i Związku udzielając poparcia i pomocy w realizacji zadań, mają świadomość tego, że interes działkowca jest wspólny z interesem całego Związku, bowiem Związek jako całość jest gwarantem istnienia idei ogrodów działkowych i gwarantem spokojnego użytkowania działek.

Stanowiska

Stanowisko w sprawie projektu ogólnego gmin
Stanowisko w sprawie uczczenia jubileuszu 10-lecia Ustawy  o rodzinnych ogrodach działkowych

Delegatura Rejonowa PZD w Zabrzu  Barbara Sikorska

Konkurs Najpiękniejsza działka roku 2024Drukuj

 • 11 04 2024
 • 218 czytań

 

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w ROD Przyszłość w ZabrzuDrukuj

 • 11 04 2024
 • 137 czytań

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w ROD Przyszłość w Zabrzu

06 kwietnia 2024 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Przyszłość” w Zabrzu. Zebranie otworzył Prezes Zarządu Pan Piotr Witkowski, który przywitała przybyłych działkowców oraz Pani Patrycję Szewczyk, powołaną uchwałą nr 30/2024 z dnia 4 stycznia 2024r. przez Okręgowy Zarząd Śląski PZD w Katowicach do obsługi walnych zebrań. Dodatkowym gościem spotkania była Pani Karolina Olesik – księgowa z OZŚl. PZD w Katowicach. Walne zebranie z braku kworum odbyło się w drugim terminie o godzinie 12.30. Frekwencja zebrania wyniosła 20,17%, natomiast na 347 członków ROD w walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym uczestniczyło 70 działkowców. Na początku zebrania, minutą ciszy uczczono pamięć wszystkich zmarłych działkowców naszego ogrodu. Przewodniczącym walnego zebrania został wybrany jednogłośnie Pan Tadeusz Brzenczek.  Sprawozdanie z działalności zarządu ROD za rok 2023 i kadencję przedstawił Prezes Zarządu ROD „Przyszłość”. Sekretarz Komisji Rewizyjnej ROD Pan Marek Rosa dokonał oceny merytorycznej i finansowej działalności zarządu ROD. Postawił wniosek o przyjęcie sprawozdań za 2023 rok oraz wydał pozytywną ocenę do planu pracy i preliminarzy finansowych ROD na 2024 rok. Zarząd otrzymał absolutorium oraz dokonano wyboru organów statutowych w ROD. Prezesem ROD „Przyszłość” na kolejną kadencję wybrany został Pan Piotr Witkowski natomiast Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej ROD została Pani Małgorzata Drozd. Dokonano również wyboru 3 delegatów na Rejonową Konferencję Przedzjazdową. Podjęto także, jednogłośnie inne niezbędne uchwały zapewniające realizację zaplanowanych spraw i zadań na 2024 rok.

Podjęto również uchwałę inwestycyjną pn. „Remont pomieszczeń w budynku świetlicy na terenie ROD”, gdzie ogród otrzymał dotację celową z budżetu Miasta Zabrze na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych a w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej. Działkowcy wyrażali zaniepokojenie losami wszystkich ogrodów w związku z wprowadzonymi w 2023 roku przepisami dotyczącymi planowania przestrzennego i ujęciem ROD w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, co może w efekcie zagrozić istnieniu wielu ogrodów w Polsce. W związku z tym członkowie uczestniczący w zebraniu podjęli stanowisko w tej sprawie, które zostanie przesłane do Pana Krzysztofa Hetmana Ministra Rozwoju i Technologii. Kolejnym stanowiskiem uczestników walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego było uczczenie 10-lecia istnienia Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Działkowcy wykazują dużą troskę o los naszego ogrodu i Związku udzielając poparcia i pomocy w realizacji zadań, mają świadomość tego, że interes działkowca jest wspólny z interesem całego Związku, bowiem Związek, jako całość jest gwarantem istnienia idei ogrodów działkowych i gwarantem spokojnego użytkowania działek.

Stanowiska

Stanowisko w sprawie projektu ogólnego gmin
Stanowisko w sprawie uczczenia jubileuszu 10-lecia Ustawy  o rodzinnych ogrodach działkowych

Delegatura Rejonowa PZD w Zabrzu  Piotr Witkowski

473,004 unikalne wizyty