MPSZOK 2023

MPSZOK

Galeria Losowe

Porady

Informator działkowca

Stanowiska Delegatury Zabrze i Ogrodów

Stanowiska Delegatury Zabrze i Ogrodów z Zabrza

Przetargi 2023

Przetargi

Informator

Informator działkowca

Mój Ogródek

Informator działkowca

ROD Róża w Zabrzu - pieczenie ziemniakaDrukuj

 • 22 10 2023
 • 92 czytań

ROD Róża w Zabrzu - pieczenie ziemniaka

 

W dniu 21.10.2023 Zarząd ROD Róża zorganizował pieczenie ziemniaka. Frekwencja dopisała, pogoda też. Wszyscy wspaniale się bawili piecząc kiełbaski i zajadając się wygrzebanymi z popiołu ziemniakami. Na spotkaniu omawialiśmy sprawę petycji do ministerstwa dotyczącą zmian w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym w skali całego kraju. Impreza spodobała się działkowcom. 

Do zobaczenia za rok przy ognisku!

Bartłomiej Latoszek

ROD Wiśnia w Zabrzu - Stanowisko Zarządu oraz Ogrodowej Komisji RewizyjnejDrukuj

 • 22 10 2023
 • 83 czytań

ROD Wiśnia w Zabrzu - Stanowisko Zarządu oraz Ogrodowej Komisji Rewizyjnej w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy

 

 

Dokumenty.

Stanowisko Zarządu i Komisji Rewizyjnej

ROD Wiśnia

Zarząd ROD Wiśnia

ROD Nasza Palma w Zabrzu - Święto pieczonego kartoflaDrukuj

 • 22 10 2023
 • 89 czytań

ROD Nasza Palma w Zabrzu - Święto pieczonego kartofla

 

Ziemniak czy kartofel, to pytanie Nas nękało co wpisać na plakacie? Wspólnie Radni Rady Dzielnicy Śródmieście i prezes ROD Nasza Palma ustaliliśmy, że to w Zabrzu i na Śląsku to musi być kartofel. Plakat zrobiony, podział obowiązków gotowy no i ważne, aby była pogoda!!

Sobota 14.10.2023 od godz. 10 do godz. 14 odbyło się „Święto pieczonego kartofla” na którym byli wychowankowie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej z wychowawcą p. Mateuszem z siedzibą w Parku Hutniczym oraz dzieci i młodzież działkowców z ROD Nasza Palma. Kiełbasa jest, kartofle są, ognisko rozpalone, Animatorka pani. Magda zabawia dzieci i młodzież a z panem Robertem jest sowa i jastrząb gotowi do pozowania do zdjęć, zamek dmuchany do dyspozycji dzieci.

No i zaczynamy wspólną imprezę, frekwencja super, pogoda super a my: Adamczyk Katarzyna radna, Czajkowski Jacek Przewodniczący Rady, Adamczyk Dawid wiceprzewodniczący Rady, Szul Adam radny i Renata fotograf Rada Dzielnicy Śródmieście oraz Grażyna Żmijewska- Domżol prezes ROD Nasza Palma. Zaczynamy, bawimy się, działamy no i oczywiście jest wesoło. Do naszej wspólnej zabawy dołączył Przewodniczący Delegatury PZD w Zabrzu Leszek Bucki oczywiście najpierw obszedł cały plac zabaw w ROD Nasza Palma a potem my zaprzęgliśmy Leszka do roboty a jej było dużo: nakładać kiełbasę na szpikulce, przygotować tacki, chleb, ogórki, keczup, musztardę no i kartofle wrzucić do ogniska a potem gotowe pyszności zjeść a było smaczne. Sponsorom serdecznie dziękujemy Planet Cinema za bilety do kina, sklep Nadia za pieczywo, ciasto, wodę mineralną, kubeczki i kartofle, ROD Nasza Palma nagrody, kiełbasę, keczup, musztardę, tacki i plac zabaw. Przy tak dużych wspaniałych konkursach i atrakcjach dzieci, młodzież oraz dorośli nie ukrywali swojej radości, dzieje się oj dzieje się na ogrodach działkowych zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców do którego należy ROD Nasza Palma przy współpracy z Radą Dzielnicy Śródmieście w Zabrzu.

Prowadzenie całej imprezy „Święta pieczonego kartofla” to:

Grażyna Żmijewska- Domżol prezes ROD Nasza Palma w Zabrzu

Dawid Adamczyk wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Śródmieście w Zabrzu

Szkolenie skarbników w Zabrzu 10.2023Drukuj

 • 19 10 2023
 • 110 czytań

Narada szkoleniowa skarbników Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Zabrzu 10.2023

 

Naradę szkoleniową w dniu 10.10.2023 otworzył Przewodniczący Delegatury Rejonowej PZD w Zabrzu Pan Leszek Bucki, który przywitał wszystkich skarbników ROD oraz wprowadził uczestników w tematykę spotkania. W naradzie udział wzięły Księgowe OFK Zabrze – Kierownik Pani Marzena Witkowska oraz księgowa Pani Ramona Szaniawska.

Księgowe OFK przedstawiły szereg zagadnień tematycznych związanych z bieżącym funkcjonowaniem ogrodów na płaszczyźnie księgowej i finansowej tj. prawidłowe korzystanie z funduszy ogrodowych, prowadzenie właściwej polityki w zakresie wynagradzania pracy społecznej w ROD i związanych z tym wypłacanych świadczeń, nagród oraz umów-zleceń. Powyższe odnosi się do podjętej Uchwały nr 5/XXV/2018 Krajowej Rady PZD z dnia 05.12.2018 r. która wyszczególnia zasady wynagradzania za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją w rodzinnych ogrodach działkowych. Wynika z tego, że świadczenia pieniężne wypłacane mogą być członkom zarządu ROD zatrudnionych w związku z pełnioną funkcją: jest to prezes, wiceprezes, sekretarz i skarbnik, natomiast nagrody dla członków zarządu, członków Komisji Rewizyjnej ROD, instruktorom Społecznej Służby Instruktorskiej oraz członkom związku pracującym społecznie na rzecz ROD w ramach powołanych komisji problemowych jak np. „Komisja Przeglądu Ogrodu”.

Księgowe zwróciły szczególną uwagę na popełniane błędy, gdzie w okresie otrzymywania świadczenia, osoby uprawnione nie mogą pobierać wynagrodzenia wypłacanego przez PZD z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy o podobnym charakterze, jeśli świadczona praca mieści się w zakresie wykonywanej funkcji, z tytułu której pobierane jest świadczenie.

Kolejnym tematem były pojawiające się nieprawidłowości związane z prowadzeniem raportów finansowych. Mamy tu do czynienia z nieprawidłowym podliczaniem zestawień wpłat działkowców, brakujące i nieprawidłowo wystawiane dokumenty KP bądź KW, płacone faktury od kontrahentów w kwotach netto a nie brutto.

Omówiono kolejno zasady opracowywania prawidłowych opisów dokumentów (faktur) dotyczących prowadzonych inwestycji na ogrodzie oraz wydatków finansowanych z funduszu oświatowego co ma szczególne znaczenie przy prawidłowym księgowaniu wszelkich kosztów. Wspomniano skarbnikom, że faktury za inwestycje i remonty wystawione powyżej 15 tyś. zł lub równowartość tej kwoty za usługi i towary, należy regulować metodą podzielnej płatności – SPLIT PAYMENT (wartość sprzedaży netto na rachunek rozliczeniowy dostawcy a VAT z faktury na specjalny rachunek bankowy dostawcy – rachunek VAT).

Zostały również przedstawione terminy przekazywania zobowiązań podatkowych do Urzędu Skarbowego – (do 20 dnia każdego miesiąca na mikro rachunek podatkowy oraz składek ZUS do 15 dnia kolejnego miesiąca). Nadmieniono również o terminowym przekazywaniu tzw. wpisowego od nowych działkowców do OZ Śl. PZD w Katowicach, gdzie od czerwca 2023 roku kwota do odprowadzenia to 400,00 zł.

Na zakończenie owocnego spotkania księgowe poprosiły wszystkich skarbników o przygotowanie dokumentów związanych z zamknięciem roku obrachunkowego, czyli sporządzenie inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia ogrodu, wypełnienie rocznej karty przychodu pracowników oraz inwentaryzację kasy na dzień 31.12.2023r.

Wobec przedstawionych różnych tematów pojawiły się liczne pytania z tym związane. Przewodniczący Delegatury Pan Leszek Bucki oraz księgowe odpowiadały wyczerpująco na zadawane pytania a uzyskane odpowiedzi pozwolą wszystkim na przyswojenie wiedzy i poprawę popełnianych błędów i niedociągnięć.

Opracował Piotr Witkowski

ROD Zacisze w Zabrzu - Stanowisko Zarządu oraz Stanowisko działkowcówDrukuj

 • 16 10 2023
 • 72 czytań

ROD Zacisze w Zabrzu - Stanowisko Zarządu oraz Stanowisko działkowców z 200 podpisami w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy

 

Jako przedstawiciele działkowców naszego Rodzinnego Ogrodu Działkowego wyrażamy swój sprzeciw wobec procedowanego przez podległy Panu resort projektu rozporządzenia w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy na podstawie delegacji przewidzianej w ustawie z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Proponowane w nim zmiany są przez środowisko działkowców nie do zaakceptowania i budzą bardzo poważne wątpliwości i troskę o przyszłość ogrodnictwa działkowego w Polsce.

Stanowisko Zarządu ROD Zacisze

Stanowisko działkowców ROD Zacisze z 200 podpisami

Dokumenty.

Stanowisko Zarządu

ROD Zacisze

Stanowisko Działkowców

ROD Zacisze

Prezes ogrodu ROD Zacisze - Ireneusz Kędzierski

ROD Zacisze w Zabrzu - Pieczony kartofel 2023Drukuj

 • 15 10 2023
 • 65 czytań

ROD Zacisze w Zabrzu - Pieczony kartofel 2023

 

W dniu 14.10.2023 już dziewiąty raz odbył się Dzień pieczonego kartofla 2023, to doskonała okazja do podsumowania sezonu i trochę odpoczynku przy pieczonym kartoflu i kawałku kiełbasy. W tym roku rozpoczęliśmy o godzinie 15.00. Jak co roku licznie przybyli działkowcy z rodzinami. Pogoda nas nie rozpieszczała, mimo opadów deszczu działkowcy nie zawiedli i przy parasolach bawili się dobrze.

Dla każdego działkowca, który przyszedł Zarząd ROD Zacisze zapewnił poczęstunek i pieczony kartofel, oczywiście nie zabrakło napojów jak herbaty i kawy. Dodatkowo była przygotowana pajda chleba swojskiego ze smalcem i ogórkiem. Dla licznych dzieciaków były zapewnione słodycze.

Tradycyjnie została przygotowana loteria dla działkowców, główną nagrodą był królik i elektryczne nożyce do żywopłotu. Z roku na rok festyn wzbudza coraz większe zainteresowanie działkowców i ich rodzin, dlatego łącząc przyjemne z pożytecznym rozpowszechniając oraz promując wiedzę ogrodniczą nie zabrakło rozmów przy ognisku o indywidualnych sukcesach w uprawach i rekordowych plonach.

Dziękujemy wszystkim działkowcom za przybycie i miłe spędzone chwile i dobrą zabawę :)

Galeria

Prezes ogrodu ROD Zacisze- Ireneusz Kędzierski

Członkowie Delegatury Rejonowej w Zabrzu na spotkaniu z Posłem Tomaszem OlichweremDrukuj

 • 12 10 2023
 • 62 czytań

Członkowie Delegatury Rejonowej w Zabrzu na spotkaniu z Posłem Tomaszem Olichwerem

 

W dniu 12 października 2023r. członkowie Delegatury Rejonowej PZD w Zabrzu przewodniczący Leszek Bucki oraz Piotr Witkowski i Ireneusz Kędzierski spotkali się w biurze poselskim z Posłem na Sejm RP Tomaszem Olichwerem w sprawie o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z nowymi przepisami w ramach planu ogólnego cały obszar danej gminy ma zostać podzielony na strefy planistyczne.

Pojawia się bowiem ryzyko, że brak odpowiednich mechanizmów w rozporządzeniu w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy spowoduje, że w wielu wypadkach, już na etapie wprowadzania planów ogólnych, tereny ROD zostaną pozbawione możliwości wprowadzenia do planów miejscowych. Brak ujawnienia ROD w miejscowym planie może z kolei być krokiem do likwidacji ROD. Poseł Tomasz Olichwer zapewnił, że natychmiast zajmie stanowisko w sprawie skierowania pisma do Ministerstwa Rozwoju i Technologii by stanąć w obronie istnienia rodzinnych ogrodów działkowych i interesów działkowców.

Delegatura Rejonowa PZD w Zabrzu

405,362 unikalne wizyty