Galeria Losowe

Porady

Informator działkowca

Stanowiska Delegatury Zabrze i Ogrodów

Stanowiska Delegatury Zabrze i Ogrodów z Zabrza

Przetargi 2024

Przetargi

Informator

Informator działkowca

Mój Ogródek

Informator działkowca

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w ROD Słoneczne w ZabrzuDrukuj

 • 26 04 2024
 • 72 czytań

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

w ROD Słoneczne w Zabrzu

W dniu 19 kwietnia 2024 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słoneczne” w Zabrzu. Zebranie otworzył Prezes Zarządu Pan Janusz Dudek, który przywitała przybyłych działkowców oraz panią Barbarę Sikorską powołaną uchwałą nr 30/2024 z dnia 4 stycznia 2024r. przez Okręgowy Zarząd Śląski PZD w Katowicach do obsługi walnych zebrań. Walne zebranie z braku kworum odbyło się w drugim terminie. Frekwencja zebrania wyniosła 15%, na 143 członków ROD w walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym uczestniczyło 22 działkowców. Przewodniczącym walnego zebrania została wybrana jednogłośnie panią Jadwigę Nandzik.  Sprawozdanie z działalności zarządu ROD za rok 2023 i kadencję przedstawił Prezes Zarządu ROD. Komisja Rewizyjna dokonała oceny merytorycznej i finansowej działalności zarządu ROD. Postawiła wniosek o przyjęcie sprawozdań za 2023 rok oraz wydał pozytywną ocenę do planu pracy i preliminarzy finansowych ROD na 2024 rok.

Zarząd otrzymał absolutorium oraz dokonano wyboru organów statutowych w ROD. Prezesem zarządu wybrano ponownie pana Janusz Dudek na przewodniczącego komisji rewizyjnej wybrano pana Mirosław Żak, dokonano wyboru delegatów na Rejonowa Konferencję Przedzjazdową. Podjęto inne niezbędne uchwały zapewniające realizację zaplanowanych spraw i zadań na 2024 rok. Działkowcy wyrażali zaniepokojenie losami wszystkich ogrodów w związku z wprowadzonymi w 2023 roku przepisami dotyczącymi planowania przestrzennego i nie ujęciem ROD w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, co może w efekcie zagrozić istnieniu wielu ogrodów w Polsce. W związku z tym członkowie uczestniczący w zebraniu podjęli stanowisko w tej sprawie które zostanie przesłane do Pana Krzysztofa Hetmana Ministra Rozwoju i Technologii. Kolejnym stanowiskiem uczestników walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego było uczczenie 10-lecia istnienia Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Działkowcy wykazują dużą troskę o los naszego ogrodu i Związku udzielając poparcia i pomocy w realizacji zadań, mają świadomość tego, że interes działkowca jest wspólny z interesem całego Związku, bowiem Związek jako całość jest gwarantem istnienia idei ogrodów działkowych i gwarantem spokojnego użytkowania działek.

Stanowiska

Stanowisko w sprawie projektu ogólnego gmin
Stanowisko w sprawie uczczenia jubileuszu 10-lecia Ustawy  o rodzinnych ogrodach działkowych

Delegatura Rejonowa PZD w Zabrzu Barbara Sikorska

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w ROD 1000-lecia w ZabrzuDrukuj

 • 25 04 2024
 • 110 czytań

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

w ROD 1000-lecia w Zabrzu

20 kwietnia 2024 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego 1000-lecia w Zabrzu. Zebranie otworzył Prezes Zarządu Adam Cybulski, która przywitał przybyłych działkowców, Panią Patrycję Szewczyk, powołaną uchwałą nr. 30/2024 z dnia 4 stycznia 2024r. przez Okręgowy Zarząd Śląski PZD w Katowicach do obsługi walnych zebrań. Walne zebranie z braku kworum odbyło się w drugim terminie, frekwencja wyniosła 15%, na 621 członków ROD w walnym zebraniu uczestniczyło 94. Przewodniczącym walnego zebrania została wybrana jednogłośnie Pani Beata Michalak. Sprawozdanie z działalności zarządu ROD za rok 2023 i kadencję przedstawił Prezes Zarządu ROD. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dokonał oceny merytorycznej i finansowej działalności zarządu ROD. Postawił wniosek o przyjęcie sprawozdań za 2023 rok oraz wydał pozytywną ocenę do planu pracy i preliminarzy finansowych ROD na 2024 rok.

Zarząd otrzymał absolutorium oraz dokonano wyboru organów statutowych w rod. Prezesem zarządu ponownie wybrano ponownie pana Adama Cybulskiego na przewodniczącego komisji rewizyjnej wybrano ponownie pana Mirosław Klimczak, dokonano wyboru delegatów na Rejonowa Konferencję Przedzjazdową. Podjęto także, jednogłośnie inne niezbędne uchwały zapewniające realizację zaplanowanych zadań oraz przyjęto do realizacje zadanie inwestycyjne pn: wymiana ogrodzenia zewnętrznego Działkowcy wyrażali zaniepokojenie losami wszystkich ogrodów w związku z wprowadzonymi w 2023 roku przepisami dotyczącymi planowania przestrzennego i ujęciem ROD w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, co może w efekcie zagrozić istnieniu wielu ogrodów w Polsce. W związku z tym członkowie uczestniczący w zebraniu podjęli stanowisko w tej sprawie które zostanie przesłane do Pana Krzysztofa Hetmana Ministra Rozwoju i Technologii. Kolejnym stanowiskiem uczestników walnego zebrania było uczczenie 10-lecia istnienia Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Działkowcy wykazują dużą troskę o los naszego ogrodu i Związku udzielając poparcia i pomocy w realizacji zadań, mają świadomość tego, że interes działkowca jest wspólny z interesem całego Związku, bowiem Związek jako całość jest gwarantem istnienia idei ogrodów działkowych i gwarantem spokojnego użytkowania działek.

Stanowiska

Stanowisko w sprawie projektu ogólnego gmin
Stanowisko w sprawie uczczenia jubileuszu 10-lecia Ustawy  o rodzinnych ogrodach działkowych

Delegatura Rejonowa PZD w Zabrzu Patrycja Szewczyk

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w ROD Energetyk w ZabrzuDrukuj

 • 20 04 2024
 • 75 czytań

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

w ROD Energetyk w Zabrzu

20 Kwietnia 2024 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego Energetyk w Zabrzu. Zebranie otworzyła Prezes Zarządu Magdalena Pniewska, która przywitała przybyłych działkowców, Pana Ireneusza Kędzierskiego, powołanego uchwałą nr. 30/2024 z dnia 4 stycznia 2024 r. przez Okręgowy Zarząd Śląski PZD w Katowicach do obsługi walnych zebrań. Walne zebranie z braku kworum odbyło się w drugim terminie, frekwencja wyniosła 19,5%, na 205 członków ROD w walnym zebraniu uczestniczyło 40. Przewodniczącym walnego zebrania został wybrany jednogłośnie Panią Danutę Zalewska-Rozum Sprawozdanie z działalności zarządu ROD za rok 2023 i kadencję przedstawiła Prezes Zarządu ROD.  Komisja rewizyjna dokonała oceny merytorycznej i finansowej działalności zarządu ROD. Postawiła wniosek o przyjęcie sprawozdań za 2023 rok oraz wydał pozytywną ocenę do planu pracy i preliminarzy finansowych na ROD 2024 rok.

Zarząd otrzymał absolutorium oraz dokonano wyboru organów statutowych w rod. Prezesem zarządu wybrano ponownie panią Magdalenę Pniewską na przewodniczącego komisji rewizyjnej wybrano panią Beatę Wyrozumską, Podjęto także, jednogłośnie inne niezbędne uchwały zapewniające realizację zaplanowanych zadań oraz przyjęto do realizacje podjęto zadanie inwestycyjne pn: remont domu działkowca. Działkowcy wyrażali zaniepokojenie losami wszystkich ogrodów w związku z wprowadzonymi w 2023 roku przepisami dotyczącymi planowania przestrzennego i ujęciem ROD w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, co może w efekcie zagrozić istnieniu wielu ogrodów w Polsce. W związku z tym członkowie uczestniczący w zebraniu podjęli stanowisko w tej sprawie które zostanie przesłane do Pana Krzysztofa Hetmana Ministra Rozwoju i Technologii. Kolejnym stanowiskiem uczestników walnego zebrania było uczczenie 10-lecia istnienia Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Działkowcy wykazują dużą troskę o los naszego ogrodu i Związku udzielając poparcia i pomocy w realizacji zadań, mają świadomość tego, że interes działkowca jest wspólny z interesem całego Związku, bowiem Związek jako całość jest gwarantem istnienia idei ogrodów działkowych i gwarantem spokojnego użytkowania działek.

Stanowiska

Stanowisko w sprawie projektu ogólnego gmin
Stanowisko w sprawie uczczenia jubileuszu 10-lecia Ustawy  o rodzinnych ogrodach działkowych

Delegatura Rejonowa PZD w Zabrzu Ireneusz Kędzierski

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w ROD Kolejarz w ZabrzuDrukuj

 • 17 04 2024
 • 74 czytań

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

w ROD Kolejarz w Zabrzu

13 Kwietnia 2024 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego Kolejarz w Zabrzu. Zebranie otworzyła Prezes Zarządu Sabina Skowron, która przywitała przybyłych działkowców, Pana Daniel Salwierak, powołanego uchwałą nr. 30/2024 z dnia 4 stycznia 2024 r. przez Okręgowy Zarząd Śląski PZD w Katowicach do obsługi walnych zebrań. Walne zebranie z braku kworum odbyło się w drugim terminie, frekwencja wyniosła 20%, na 196 członków ROD w walnym zebraniu uczestniczyło 40. Przewodniczącym walnego zebrania został wybrany jednogłośnie Pan Jerzy Curyło Sprawozdanie z działalności zarządu ROD za rok 2023 i kadencję przedstawił Prezes Zarządu ROD.  Komisja rewizyjna dokonała oceny merytorycznej i finansowej działalności zarządu ROD. Postawiła wniosek o przyjęcie sprawozdań za 2023 rok oraz wydał pozytywną ocenę do planu pracy i preliminarzy finansowych na ROD 2024 rok.

Zarząd otrzymał absolutorium oraz dokonano wyboru organów statutowych w rod. Prezesem zarządu wybrano ponownie panią Sabinę Skowron na przewodniczącego komisji rewizyjnej wybrano pana Robert Wojtasik, Podjęto także, jednogłośnie inne niezbędne uchwały zapewniające realizację zaplanowanych zadań oraz przyjęto do realizacje podjęto zadanie inwestycyjne pn: odwodnienie domu działkowca drenaż liniowy. Działkowcy wyrażali zaniepokojenie losami wszystkich ogrodów w związku z wprowadzonymi w 2023 roku przepisami dotyczącymi planowania przestrzennego i ujęciem ROD w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, co może w efekcie zagrozić istnieniu wielu ogrodów w Polsce. W związku z tym członkowie uczestniczący w zebraniu podjęli stanowisko w tej sprawie które zostanie przesłane do Pana Krzysztofa Hetmana Ministra Rozwoju i Technologii. Kolejnym stanowiskiem uczestników walnego zebrania było uczczenie 10-lecia istnienia Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Działkowcy wykazują dużą troskę o los naszego ogrodu i Związku udzielając poparcia i pomocy w realizacji zadań, mają świadomość tego, że interes działkowca jest wspólny z interesem całego Związku, bowiem Związek jako całość jest gwarantem istnienia idei ogrodów działkowych i gwarantem spokojnego użytkowania działek.

Stanowiska

Stanowisko w sprawie projektu ogólnego gmin
Stanowisko w sprawie uczczenia jubileuszu 10-lecia Ustawy  o rodzinnych ogrodach działkowych

Delegatura Rejonowa PZD w Zabrzu Daniel Salwierak

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w ROD Nasza Palma w ZabrzuDrukuj

 • 17 04 2024
 • 112 czytań

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

w ROD Nasza Palma w Zabrzu

13 Kwietnia 2024 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego Nasza Palma w Zabrzu. Zebranie otworzyła Prezes Zarządu Grażyna Żmijewska-Domżol, która przywitała przybyłych działkowców, Panią Barbara Sikorska, powołanego uchwałą nr. 30/2024 z dnia 4 stycznia 2024 r. przez Okręgowy Zarząd Śląski PZD w Katowicach do obsługi walnych zebrań. Walne zebranie z braku kworum odbyło się w drugim terminie, frekwencja wyniosła 12%, na 548 członków ROD w walnym zebraniu uczestniczyło 67. Przewodniczącym walnego zebrania został wybrano jednogłośnie Panią Małgorzata Kowalik Sprawozdanie z działalności zarządu ROD za rok 2023 i kadencję przedstawił Prezes Zarządu ROD.  Komisja rewizyjna dokonała oceny merytorycznej i finansowej działalności zarządu ROD. Postawiła wniosek o przyjęcie sprawozdań za 2023 rok oraz wydał pozytywną ocenę do planu pracy i preliminarzy finansowych na ROD 2024 rok.

Zarząd otrzymał absolutorium oraz dokonano wyboru organów statutowych w rod. Prezesem zarządu wybrano ponownie panią Grażynę Żmijewską-Domżol na przewodniczącego komisji rewizyjnej wybrano ponownie panią Wioleta Frąckowiak-Skrycki, Podjęto także, jednogłośnie inne niezbędne uchwały zapewniające realizację zaplanowanych zadań oraz przyjęto do realizacji, podjęto zadanie inwestycyjne pn: eko ogród fotowoltaika, remont domu działkowca, wykonanie odwodnienia ali utwardzenie nawierzchni. Działkowcy wyrażali zaniepokojenie losami wszystkich ogrodów w związku z wprowadzonymi w 2023 roku przepisami dotyczącymi planowania przestrzennego i ujęciem ROD w miejscowych planach    zagospodarowania przestrzennego, co może w efekcie zagrozić istnieniu wielu ogrodów w Polsce. W związku z tym członkowie uczestniczący w zebraniu podjęli stanowisko w tej sprawie które zostanie przesłane do Pana Krzysztofa Hetmana Ministra Rozwoju i Technologii. Kolejnym stanowiskiem uczestników walnego zebrania było uczczenie 10-lecia istnienia Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Działkowcy wykazują dużą troskę o los naszego ogrodu i Związku udzielając poparcia i pomocy w realizacji zadań, mają świadomość tego, że interes działkowca jest wspólny z interesem całego Związku, bowiem Związek jako całość jest gwarantem istnienia idei ogrodów działkowych i gwarantem spokojnego użytkowania działek.

Stanowiska

Stanowisko w sprawie projektu ogólnego gmin
Stanowisko w sprawie uczczenia jubileuszu 10-lecia Ustawy  o rodzinnych ogrodach działkowych

Delegatura Rejonowa PZD w Zabrzu Barbara Sikorska

Walne zebranie sprawozdawczo- wyborcze w ROD Wypoczynek w ZabrzuDrukuj

 • 17 04 2024
 • 199 czytań

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w ROD Wypoczynek w Zabrzu

13 Kwietnia 2024 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego Wypoczynek w Zabrzu. Zebranie otworzyła Prezes Zarządu Adam Bogumił, która przywitała przybyłych działkowców, Panią Irenę Noga, powołanego uchwałą nr. 30/2024 z dnia 4 stycznia 2024 r. przez Okręgowy Zarząd Śląski PZD w Katowicach do obsługi walnych zebrań. Walne zebranie z braku kworum odbyło się w drugim terminie, frekwencja wyniosła 18%, na 606 członków ROD w walnym zebraniu uczestniczyło 110. Przewodniczącym walnego zebrania został wybrany jednogłośnie Pan Jan Jakubiak Sprawozdanie z działalności zarządu ROD za rok 2023 i kadencję przedstawił Prezes Zarządu ROD.  Komisja rewizyjna dokonała oceny merytorycznej i finansowej działalności zarządu ROD. Postawiła wniosek o przyjęcie sprawozdań za 2023 rok oraz wydał pozytywną ocenę do planu pracy i preliminarzy finansowych na ROD 2024 rok.

Zarząd otrzymał absolutorium oraz dokonano wyboru organów statutowych w rod. Prezesem zarządu wybrano ponownie pana Adam Bogumił na przewodniczącego komisji rewizyjnej wybrano Przemysław Wyrembski, Podjęto także, jednogłośnie inne niezbędne uchwały zapewniające realizację zaplanowanych zadań oraz przyjęto do realizacje podjęto zadanie inwestycyjne pn: remont alei ogrodowej nr.10 i 13. Działkowcy wyrażali zaniepokojenie losami wszystkich ogrodów w związku z wprowadzonymi w 2023 roku przepisami dotyczącymi planowania przestrzennego i ujęciem ROD w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, co może w efekcie zagrozić istnieniu wielu  ogrodów w Polsce. W związku z tym członkowie uczestniczący w zebraniu podjęli stanowisko w tej sprawie które zostanie przesłane do Pana Krzysztofa Hetmana Ministra Rozwoju i Technologii. Kolejnym stanowiskiem uczestników walnego zebrania było uczczenie 10-lecia istnienia Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Działkowcy wykazują dużą troskę o los naszego ogrodu i Związku udzielając poparcia i pomocy w realizacji zadań, mają świadomość tego, że interes działkowca jest wspólny z interesem całego Związku, bowiem Związek jako całość jest gwarantem istnienia idei ogrodów działkowych i gwarantem spokojnego użytkowania działek.

Stanowiska

Stanowisko w sprawie projektu ogólnego gmin
Stanowisko w sprawie uczczenia jubileuszu 10-lecia Ustawy  o rodzinnych ogrodach działkowych

Delegatura Rejonowa PZD w Zabrzu  Irena Noga

KZ PZD - stanu posiadania na dzień 31 grudnia 2023 r.Drukuj

 • 17 04 2024
 • 101 czytań

Komunikat Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 16 kwietnia 2024 r. w sprawie stanu posiadania PZD na dzień 31 grudnia 2023 r.

Na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2024 r. Krajowy Zarząd PZD przyjął aktualny stan posiadania ogrodów zrzeszonych w PZD. Został on ustalony na podstawie danych przekazanych przez 26 OZ PZD.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. Polski Związek Działkowców zarządza 4 582 ROD. Ogrody te zajmują powierzchnię ponad 39 964,45 ha. Liczba działek w ROD wynosi 901 869. Powierzchnia pod działkami rodzinnymi wynosi ponad 31 725 ha. Różnica stanowi teren ogólny ROD.

Polski Związek Działkowców posiada w użytkowaniu wieczystym ponad 24 843,67 ha, w użytkowaniu 15 044,35 ha oraz we własności ponad 76,42 ha.

Zmiana w stosunku do roku ubiegłego nastąpiła w odniesieniu do ilości ROD – zmniejszenie o 5. W odniesieniu do powierzchni ROD nastąpiło zmniejszenie o ponad 79 ha.

Przeprowadzona analiza stanu posiadania wykazała, że na zachodzące zmiany w ilości ogrodów wpłynęły połączenia mniejszych ogrodów, likwidacje i skreślenie ROD z Rejestru PZD, podobnie sytuacja wygląda w przypadku zmiany powierzchni ROD.

Krajowy Zarząd PZD

472,958 unikalne wizyty