Galeria Losowe

walne zebranie sprawozdawczo-wyborczeDrukuj

 • 23 04 2019
 • 66 czytań

 


Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w ROD Wiśnia w Zabrzu - 13.04.2019

W dniu 13 kwietnia 2019 r. w Domu Działkowca odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Wiśnia” w Zabrzu. Przybyli działkowcy otrzymali znowelizowany Regulamin ROD. Zebranie rozpoczęło się w drugim terminie o godz. 15.30. Otwarcia zebrania dokonała Prezes Zarządu, która przywitał wszystkich przybyłych działkowców oraz gości księgową OZŚL panią Karolinę Olesik i członka Okręgowej Rady OZŚL Pana Piotra Witkowskiego Wszyscy zebrani uczcili minutą ciszy, śmierć byłych członków ogrodu. Po dokonaniu wyboru Przewodniczącego Zebrania – obrady przebiegały sprawnie i zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. W wyniku głosowania powołano Komisję Mandatową, Komisję Wyborczą oraz Komisję Uchwał i Wniosków. Zarząd przedstawił swe sprawozdania za ubiegłą kadencje oraz za rok 2018, omawiając najważniejsze tematy i wykonane prace inwestycyjne. Komisja Rewizyjna, nie stwierdziła żadnych uchybień i udzieliła absolutorium ustępującemu Zarządowi. Następnie Prezes Zarządu przedstawiła plan pracy na rok 2019 oraz kadencję. Najważniejszym punktem było dokończenie budowy biura Zarządu. W trakcie zebrania przyjęto 17 uchwał. Przede wszystkim zatwierdzono sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz uchwalono plany pracy i preliminarze finansowe. Członkowie podjęli również uchwały dotyczące wysokości opłat ogrodowych w 2019 roku oraz w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego. Dokonano wyboru Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej oraz delegatów na Rejonową Konferencję Przedzjazdową. Po omówieniu wszystkich punktów zawartych w Porządku Obrad, Walne Zebranie sprawozdawcze zostało zakończone. Przewodniczący Walnego Zebrania podziękowała wszystkim za przybycie.

Wielkanoc 2019Drukuj

 • 17 04 2019
 • 62 czytań

Wiosenne porządkiDrukuj

 • 13 04 2019
 • 63 czytań

ROD Zacisze ROD Tulipan

 

Wiosenne porządki wokół Zabrzańskich ogrodów ROD Zacisze i ROD Tulipan wraz z Radą Dzielnicy Helenka. Działkowcy razem z mieszkańcami zorganizowali akcję sprzątania dzielnicy Helenka. Zebrano ponad 80 worów śmieci oraz fotele, opony. Po uprzątnięciu części terenów przyległych do ogrodów został zorganizowany darmowy grill dla osób, które wspomogły akcje sprzątania Helenki. Delegatura Zabrze dołącza się do podziękowań dla wszystkich uczestników, którzy wzięli udział w sprzątaniu terenów zielonych w Zabrzu.

walne zebrania sprawozdawczo-wyborczeDrukuj

 • 08 04 2019
 • 94 czytań

W dniu 06.04.2019r na terenie ROD "Przyszłość" w Zabrzu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze na którym podjęto Uchwały dotyczące opłat ogrodowych na 2019 rok oraz planowanej inwestycji na ogrodzie. Dokonano wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

W zebraniu uczestniczyło 71 działkowców  co stanowi niespełna 21% ogółu uprawnionych do głosowania. Przybyli działkowcy odebrali nowe Regulaminy ROD.

Pieczę nad prawidłowością przebiegu Walnego Zebrania sprawował Kierownik Delegatury Rejonowej w Zabrzu Pan Leszek Bucki.

Przetargi w ROD Delegatura ZabrzeDrukuj

 • 03 04 2019
 • 74 czytań

Na stronach Delegatury Zabrze została utworzona zakładka o planowanych przetargach. Wszystkie ogrody Zabrzańskie mogą skorzystać i ogłosić o planowanych inwestycjach. W sprawie ogłoszeń kontakt.

 

Przetargi w ROD Delegatura Zabrze

Narada Prezesów 03.2019Drukuj

 • 01 04 2019
 • 120 czytań

W dniu 28.03.2019r naradę otworzył Kierownik Delegatury PZD Pan Leszek Bucki. Przywitał wszystkich zebranych prezesów ROD przybyłych na spotkanie. Poinformował o XV Posiedzeniu Okręgowej Rady Okręgu Śląskiego PZD, na której dokooptowano do składu Okręgowej Rady Pana Piotra Witkowskiego, obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu ROD „Przyszłość” w Zabrzu.

Prowadzący spotkanie odniósł się do dynamicznie rozwijającej się sprawy o ustawie o gospodarce nieruchomościami. Jest to bardzo niebezpieczna ustawa dla ogrodów, która może spowodować możliwość odzyskania przez byłych właścicieli i spadkobierców gruntów. Wiemy, że na Śląsku, na naszym terenie ogrody powstawały często na terenach zdegradowanych, lecz na terenach kopalnianych, hutniczych itp., dlatego tak ważna jest wykazana inicjatywa np. Delegatury w Zabrzu w wystosowanym piśmie do Marszałka Senatu RP, aby naświetlić istotny problem terenów ogrodowych i działkowców. ...

Szkolenie nowych działkowców 03.2019Drukuj

 • 29 03 2019
 • 64 czytań

W dniu 26.03.2019r w Delegaturze Rejonowej PZD w Zabrzu odbyło się trzecie w tym roku szkolenie dla 19 nowych działkowców. Wykład multimedialny prowadziła Pani mgr Marta Pawłowska. Tematem szkolenia było; Nowy Statut PZD, Znowelizowany Regulamin ROD obowiązujący od stycznia 2019, Ustawa o PZD z 13 grudnia 2013r oraz inne przepisy oraz Uchwały struktur PZD dotyczące poszczególnych przepisów. Podczas szkolenia jak i po szkoleniu Pani mgr Marta Pawłowska odpowiadała na pytania i wyjaśniał na bieżąco przepisy PZD. Każdy nowy działkowiec dostał znowelizowany regulamin ROD.

33,032 unikalne wizyty