Galeria Losowe

Narada szkoleniowa kandydatów na Przewodniczących Walnych ZebrańDrukuj

 • 21 02 2019
 • 127 czytań

 

Narada szkoleniowa kandydatów na Przewodniczących Walnych Zebrań sprawozdawczo-wyborczych Delegatury Rejonowej w Zabrzu PZD w dniu 19.02.2019 roku.

Delegatura Rejonowa w Zabrzu

Zrzesza 30 Rodzinnych Ogrodów Działkowych Liczy 7500 tysięcy działek Do obsługi Walnych Zebrań wyznaczono 6 osób , które zatwierdził OZ. Śl. w Katowicach. Pierwsza narada szkoleniowa odbyła się 15 stycznia 2019 roku druga 05.lutego 2019 roku w Delegaturze Rejonowej w Zabrzu dla osób obsługujących Walne Zebrania sprawozdawczo-wyborcze. Zapoznano uczestników szkolenia z najważniejszymi zasadami dotyczącymi przygotowania i przeprowadzenia Walnych Zebrań w ROD w 2019 roku. Każdy z obecnych na szkoleniu otrzymał wytyczne i druki do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych. Osoby obsługujące zebrania, omawiane zagadnienie podzielili na trzy etapy: ...

Narada Prezesów 01.2019Drukuj

 • 01 02 2019
 • 185 czytań

 

Naradę otworzył Kierownik Delegatury PZD Pan Leszek Bucki, przywitał wszystkich zebranych prezesów ROD oraz przybyłych gości: Panią Katarzynę Dzióbę – wiceprezydent Miasta Zabrze, Panią Łucję Chrzęstek-Bar – Przewodniczącą Rady Miasta w Zabrzu, Prezesa Okręgu Śląskiego w Katowicach Pana Józefa Noskiego.

Na samym początku spotkania wszyscy zebrani uczcili minutą ciszy śp. Piotra Maślankę, byłego Kierownika Delegatury w Zabrzu jak również długoletniego działacza PZD. Następnie głos zabrał Prezes Okręgu Śląskiego pan Józef Noski, który raz jeszcze przywitał gości i w swym wystąpieniu serdecznie podziękował za dotychczasową bardzo dobrą współpracę miasta Zabrze z ogrodami zabrzańskimi. Wspomniał, że nie wszystkie miasta aglomeracji śląskiej, szczególnie po ostatnich wyborach samorządowych przejawiają takie wsparcia dla ogrodów jak czyni to znakomicie miasto Zabrze. ...

Galeria

Szkolenie nowych działkowców 01.2019Drukuj

 • 30 01 2019
 • 74 czytań

W dniu 29.01.2019r w Delegaturze Rejonowej PZD w Zabrzu odbyło się pierwsze w tym roku szkolenie dla nowych działkowców. Wykład multimedialny prowadziła Pani mgr Marta Pawłowska. Tematem szkolenia było; Nowy Statut PZD, Znowelizowany Regulamin ROD obowiązujący od stycznia 2019, Ustawa o PZD z 13 grudnia 2013r oraz inne przepisy oraz Uchwały struktur PZD dotyczące poszczególnych przepisów. Podczas szkolenia jak i po szkoleniu Pani mgr Marta Pawłowska i Kierownik Delegatury Leszek Bucki odpowiadał na pytania i wyjaśniał na bieżąco przepisy PZD. Każdy nowy działkowiec dostał znowelizowany regulamin ROD.

szkolenie skarbników 17.01.2019Drukuj

 • 21 01 2019
 • 126 czytań

Kierownik Delegatury Leszek Bucki przywitał wszystkich zebranych na spotkaniu szkoleniu skarbników. Minutą ciszy upamiętniono Śp. Piotra Maślankę który był długoletnim działaczem PZD oraz do niedawna Kierował Delegaturą w Zabrzu.

Kierownik zwrócił uwagę na zbliżające się walne zebrania sprawozdawczo- wyborcze na ogrodach, omówił prawidłowy sposób zawiadomienia działkowców o zebraniu. Wskazał prawidłowy sposób naliczenia opłaty ogrodowej, wodnej i energetycznej dla ogrodu zamieszczonych w ”Wytycznych dla Zarządów i Kom. Rewizyjnych w sprawie walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w 2019 r.” Zwrócił uwagę na fakt aby w pełni wytłumaczyć działkowcom wyliczoną kwotę za media w 2019 r. ...

 

Zmarł Piotr MaślankaDrukuj

 • 15 01 2019
 • 103 czytań

Zmarł Piotr Maślanka!

Zmarły był wybitnym członkiem PZD w okręgu śląskim, Kierownikiem Delegatury Rejonowej OZ Śl. PZD w Zabrzu w latach 10.2015 - 06.2018, oraz długoletnim Prezesem Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Biała Róża” w Zabrzu.

Pogrzeb odbędzie się w czwartek 17 stycznia 2019r. o godz. 930 w Kościele paraf. Św. Jadwiga w Zabrzu Zaborze przy ul. Wolności 504

Cześć jego pamięci !

Życzenia świąteczne 2018Drukuj

 • 24 12 2018
 • 70 czytań

 

inwestycje na ogrodach - ROD ZaciszeDrukuj

 • 24 12 2018
 • 70 czytań

Na ogrodzie ROD Zacisze ciąg dalszy remontu domu działkowca. Na walnym zebraniu działkowcy zdecydowali o remoncie dachu i wystąpieniu o dofinansowanie w kwocie 16900zł z Okręgu Śląskiego, który po spełnieniu wszystkich procedur został przyznany. Najważniejszą rzeczą było wymiana dachu z szkodliwego azbestu na blacho dachówkę. W planie remontu uwzględniono również odnowienie sali, obniżenie sufitu odnowienie ścian i lamperii. Wymieniono boczne drzwi na salę. Dodatkowo odnowiono biuro zarządu. Miejmy nadzieje, że posłuży długo działkowcom.

Galeria

25,939 unikalne wizyty