Galeria Losowe

Informator

Informator działkowca

Spotkanie świąteczne Komisji Rewizyjnej PZD Okręgu ŚląskiegoDrukuj

 • 16 12 2018
 • 120 czytań

15 grudnia 2018 odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Rewizyjnej PZD Okręgu Śląskiego w Katowicach. Spotkanie zorganizowano w Delegaturze Rejonowej PZD w Zabrzu.

W pierwszej części posiedzenia zostały omówione Uchwały Krajowej Rady PZD, dotyczące przetwarzania danych osobowych jak również Uchwała nr 17/XVII/2018 w sprawie wprowadzenia wytycznych dla Komisji Rewizyjnych w zakresie kontrolowania realizacji obowiązków odnoszących się do danych osobowych w jednostkach organizacyjnych PZD. Podjęto uchwałę o upoważnieniu członka OKR do przetwarzania danych osobowych. ...

Szkolenie nowych działkowców 11.2018Drukuj

 • 06 12 2018
 • 120 czytań

W dniu 27.11.2018r w Delegaturze Rejonowej PZD w Zabrzu odbyło się ostatnie w tym roku szkolenie dla nowych działkowców. Wykłady prowadził Pan Henryk Dziąbor. Tematem szkolenia było; Nowy Statut PZD, Znowelizowany Regulamin ROD obowiązujący od stycznia 2019, Ustawa o PZD z 13 grudnia 2013r oraz inne przepisy oraz Uchwały struktur PZD dotyczące poszczególnych przepisów. Podczas szkolenia jak i po szkoleniu Pan Henryk Dziąbor i Kierownik Delegatury Leszek Bucki odpowiadał na pytania i wyjaśniał na bieżąco przepisy PZD. Każdy nowy działkowiec dostał znowelizowany regulamin ROD.

Zebranie Prezesów 11.2018Drukuj

 • 23 11 2018
 • 158 czytań

W dniu 22.11.2018 r w Delegaturze Rejonowej w Zabrzu odbyło się zebranie prezesów ogrodów Zabrzańskich.

Zebranie prowadził kierownik delegatury Pan Leszek Bucki. Na zebraniu omówiona została sytuacja w PZD.

Pan inż. Artur Olczyk - st. inspektor ds. inwestycji w okręgu śląskim omówił kolejność dokumentów i ich składania, potrzebnych do starania się przez ogrody o dofinansowanie. Bardzo pomocna jest w tym tabela sprawdzenia.

Zostały omówione dokumenty do zamówienia programu DGCS PZD System

Kierownik omówił wzory dokumentów i uchwały potrzebne do przeprowadzenia poprawnej inwentaryzacji, spis z natury na ogrodzie. Przedstawiono i omówiono wzory dokumentów, oświadczenie kasjera i uchwały do przeprowadzenia poprawnej inwentaryzacji kasy ogrodowej.

Wszystkie wzory

Omówiono i przekazano do zastosowania wszystkim prezesom wytyczne do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczo wyborczych w 2019r. oraz zalecenia i porady. Wszystkie materiały można pobrać ze strony www.

Na koniec omówiono kilka różnych spraw związanych z ogrodami w Zabrzu. Kierownik zaproponował zrobienie sztandaru dla delegatury i wypożyczanie wszystkim ogrodom w Zabrzu na uroczystości związane i obchodzone na ROD.

DGCS PZD SystemDrukuj

 • 21 11 2018
 • 137 czytań

Ze względu na duże zainteresowanie i zapytań o program komputerowy DGCS PZD System, przeznaczony i dedykowany dla ROD. Delegatura Zabrze udostępnia wzory dokumentów potrzebne do zamówienia programu.

 

LINK DO DOKUMENTACJI

Szkolenie Komisji Rewizyjnych RODDrukuj

 • 20 11 2018
 • 131 czytań

W dniu 20.11.2018 r w Delegaturze Rejonowej w Zabrzu odbyło się szkolenie przewodniczących ogrodowych komisji rewizyjnych.

Szkolenie prowadził przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pan Zenon Jabłoński oraz kierownik delegatury Zabrzańskiej i członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pan Leszek Bucki. Omówiono tezy Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w 2019 roku dotyczące badania bilansów ROD i wytyczne Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD dla Komisji Rewizyjnych ROD Okręgu Śląskiego PZD w zakresie przeprowadzania kontroli w ROD, następnie omówiono przygotowanie sprawozdań za rok 2018 i za całą kadencję przez Komisje Rewizyjną ROD.

Omówiono i przedstawiono stan prawny działania Komisji Rewizyjnej ROD. Szkolenie rozwiało część wątpliwości uczestników oraz wskazało sposoby rozwiązywania konfliktów, które zdarzają się między Komisją Rewizyjną, a Zarządem ROD. Szkolący udzielili odpowiedzi na zadawane przez uczestników pytania odnośnie pracy Komisji Rewizyjnej. Wręczono materiały i dokumenty dla wszystkich uczestników szkolenia, które można pobrać ze strony.

DGCS System SzkolenieDrukuj

 • 06 11 2018
 • 164 czytań

W dniu 06.11.2018r w Delegaturze Rejonowej PZD w Zabrzu odbyło się szkolenie przygotowujące do wdrożenia i obsługi programu DGCS PZD SYSTEM w ROD. Szkolenie przeprowadził koordynator współpracujący z PZD w Warszawie oraz firmą DGCS Pan Krzysztof Szymański. Prezentacja programu miało bardzo praktyczny charakter. Szkolenie zostało zorganizowane w odpowiedzi na zgłaszane do biura okręgu jak i delegatury Zabrze uwagi dotyczące wprowadzenia programu komputerowego DGCS System.

Galeria

Szkolenie nowych działkowców 10.2018Drukuj

 • 05 11 2018
 • 125 czytań

W dniu 29.10.2018r w Delegaturze Rejonowej PZD w Zabrzu odbyło się szkolenie dla nowych działkowców. Wykłady prowadził Pan Henryk Dziąbor. Tematem szkolenia było; Nowy Statut PZD, Regulamin ROD, Ustawa o PZD z 13 grudnia 2013r oraz inne przepisy oraz Uchwały struktur PZD dotyczące poszczególnych przepisów. Podczas szkolenia jak i po szkoleniu Pan Henryk Dziąbor odpowiadał na pytania i wyjaśniał na bieżąco przepisy PZD.

Delegatura przypomina o zmianie terminu szkolenia. W listopadzie będzie to ostatni wtorek miesiąca przypadający na dzień 27.11.2018r godzina 16.00.

37,452 unikalne wizyty