MPSZOK

MPSZOK

Przetargi

Przetargi

Stanowiska Delegatury Zabrze i Ogrodów

Stanowiska Delegatury Zabrze i Ogrodów z Zabrza

Galeria Losowe

Informator

Informator działkowca

Stanowisko Delegatury - Prawo Budowlane

Stanowisko Delegatury - Prawo Budowlane

KZ PZD w sprawie przedłużenia terminu odbywania walnych zebrań 2021Drukuj

  • 11 09 2021
  • 67 czytań

Komunikat Krajowego Zarządu PZD w sprawie przedłużenia terminu odbywania walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w roku 2021

Komunikat

Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców

z dnia 8 września 2021 roku

w sprawie przedłużenia terminu odbywania walnych zebrań sprawozdawczych

w ROD w roku 2021


Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 6 września br. ocenił stan odbywania w bieżącym roku walnych zebrań sprawozdawczych (konferencji delegatów) na dzień 31 sierpnia 2021 roku.  Krajowy Zarząd PZD już 1 grudnia 2020 r. podjął uchwałę nr 347/2020 w sprawie wytycznych dla okręgowych zarządów PZD i zarządów ROD w zakresie decyzji o terminie walnych zebrań ROD w 2021 r. w związku zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym przez COVID-19, która zobowiązała Okręgowe Zarządy do przesunięcia terminu odbywania walnych zebrań w ROD do dnia 31 sierpnia 2021 r. Wszystkie Okręgowe Zarządy podjęły stosowne uchwały.

Krajowy Zarząd PZD w Stanowisku z dnia 16 marca 2021 w sprawie walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w roku 2021 w związku z pandemią jednoznacznie wskazał, iż niezmiernie ważne jest rozpoczęcie procesu organizacji walnych zebrań poprzez sporządzenie niezbędnej dokumentacji, aby zarząd ROD mógł przeprowadzić je w terminie, w którym będzie to tylko możliwe. W tym celu zarządy ROD zgodnie z wytycznymi do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w roku 2021 winny były przygotowywać niezbędne dokumenty m.in. dokumenty sprawozdawcze i finansowe. Dlatego też, kiedy od 14 czerwca 2021 r. przywrócona została możliwość organizacji walnych zebrań lub konferencji delegatów, zarządy ROD wyposażone przez Krajowy Zarząd PZD w wytyczne i wzory dokumentów i przygotowane merytorycznie zgodnie z zaleceniami KZ PZD, mogły zgodnie z obowiązującymi przepisami statutu zwołać i przeprowadzić walne zebranie w wyznaczonym terminie

Krajowy Zarząd PZD zauważa,  że na dzień 31 sierpnia 2021 roku około 80% ROD odbyło już walne zebrania (konferencje delegatów) i podjęło niezbędne decyzje, by zapewnić możliwość funkcjonowania i regulowania bieżących zobowiązań. Nadal jeszcze pozostają ogrody, w których zebrania się nie obyły, mimo, że  ich organizacja i przeprowadzenie jest statutowym obowiązkiem zarządu ROD.

Krajowy Zarząd PZD uwzględniając powyższe, uchwałą nr 282/2021 zobowiązał Okręgowe Zarządy PZD do oceny dotychczasowego przebiegu kampanii walnych zebrań i upoważnił je do podjęcia decyzji o wydłużeniu terminów odbywania walnych zebrań (konferencji delegatów) sprawozdawczych ROD do dnia 30 września 2021 r.

W związku z nielicznymi przypadkami podejmowania przez zarządy ROD uchwał ws. odstąpienia od organizacji walnych zebrań, Krajowy Zarząd PZD uznaje za konieczne przypomnieć, że w roku 2021 nie obowiązują żadne rozwiązania nadzwyczajne, które były dopuszczone do stosowania przez zarządy ROD na potrzeby sytuacji z 2020 roku. Dlatego też, podjęcie przez zarząd ROD uchwały w sprawie odstąpienia od organizacji walnego zebrania w 2021 roku pozbawione jest podstaw prawnych, bowiem żaden z obowiązujących aktualnie przepisów Statutu PZD, czy też żadna z uchwał Krajowej Rady PZD, ani Krajowego Zarządu PZD nie zawiera upoważnienia dla zarządów ROD do odstąpienia od organizacji walnego zebrania/konferencji delegatów.

Nieprzeprowadzenie walnego zebrania w ROD w bieżącym roku jest niedopełnieniem statutowych obowiązków przez zarząd ROD i może stanowić podstawę do odwołania zarządu ROD.

                                                                                                                       Krajowy Zarząd

                                                                                                                Polskiego Związku Działkowców

ROD Zacisze w Zabrzu - obchody dnia działkowca 2021Drukuj

  • 09 09 2021
  • 80 czytań

ROD Zacisze w Zabrzu - obchody dnia działkowca 2021


Rok 2021 jest wyjątkowym ze względu na 40 lecie istnienia Polskiego Związku Działkowców. Obchody dnia działkowca zostały zorganizowane uroczyście na wolnym powietrzu pod namiotami przy muzyce zespołu Galapagos.

Nasze spotkanie dożynkowe w partnerstwie z Radą dzielnicy Helenka zaszczycili zaproszeni goście, poseł Rzeczypospolitej Polski na sejm IX kadencji - Tomasz Olichwer wraz z asystentem społecznym Posła na Sejm RP Wojciech Niezgoda, I Zastępca Prezydenta Miasta w imieniu naszego gospodarza Pani Prezydent Miasta Zabrze Małgorzatę Mańkę-Szulik - Krzysztof Lewandowski, Proboszcz naszej parafii Ksiądz - Krystian Sznura, I wiceprezes Okręgowego Zarządu Śląskiego - Leszek Bucki. Członek Okręgowej Rady - Piotr Witkowski, Radni miasta Zabrze - Mariola Olichwer i Grzegorz Olejniczak.

Jest to czas, kiedy właściciele ogrodów działkowych podsumowują sezon. To również czas wyróżnień działkowców zaangażowanych w życie ROD i czas rozstrzygnięć konkursów na najpiękniejszą działkę 2021. Wyróżniono dyplomami i nagrodzono działki 86, 114, 242, 265, za postawy proekologiczne wspierające rozwój bioróżnorodności na swoich ogrodach oraz podziękowano wszystkim działkowcom i działaczom społecznym za ich całoroczny trud i zaangażowanie w pracach na rzecz ogrodu.

Spotkanie dożynkowe było dobrą okazją do podsumowania dorobku ogrodu, podzielenia się doświadczeniami i rozpowszechnianie bezpłatnej literatury takie jak „Bądźmy EKO”, „Trawnik już nie modny”, „Z ogródka do kuchni”, „Mały Sad”, „Warzywnik intensywnie”, „Nowoczesna działka w ROD”, „Śmieci w ROD i na działce” poszerzającej wiedze o ogrodnictwie i postaw ekologicznych wydanych przez Krajową Radę PZD.

Zarząd ROD Zacisze przygotował darmowy poczęstunek dla działkowców pyszną kiełbaskę z grilla oraz ciasto. Wielkim zainteresowaniem cieszyła się specjalna niespodzianka w osobie Pana Macieja jako „Magik”, zabawiał sztuczkami zaproszonych gości i działkowców.

Zarząd ROD Zacisze upamiętnił rok 2021 uroczyście na 40 lecie istnienia Polskiego Związku Działkowców, chciał podkreślić jak ważna jest tradycja w obchodach dnia działkowca, dołączając życzenie wielu pogodnych dni, dobrego zdrowia i spełnienia wszystkich marzeń dziękuje wszystkim działkowcom za prace i wkład w upiększanie swoich działek.

Galeria

Opracował Prezes ogrodu ROD Zacisze- Ireneusz Kędzierski

PORADY OGRODNICZE odc.1Drukuj

  • 02 09 2021
  • 77 czytań

PORADY OGRODNICZE

 

Każdy termin przekazania porad ogrodniczych jest dobry, gdyż nieustannie wykonujemy różne prace i zadania na naszych działkach. Dotyczy to pielęgnacji roślin, krzewów, drzew, uprawy ziemi, cyklów kompostowania i innych robót w zależności od pory roku. Zbliżamy się do zakończenia sezonu działkowego. Zgodnie z przysłowiem "Skoro wrzesień, to już jesień, ale jabłek pełna kieszeń". W tym okresie trzeba mieć czas na zbiory warzyw i owoców, pielęgnację drzew i krzewów oraz przygotowanie roślin do spoczynku zimowego. Grządki po zbiorach należy starannie wyczyścić z roślinnych pozostałości. Wiele szkodników i chorób grzybowych zimuje w resztkach starych roślin, dlatego trzeba je zanieść do kompostownika. Po zbiorze grządki zasilamy dobrze rozłożonym kompostem oraz wolnodziałającymi nawozami fosforowy i, potasowy i i wapniowymi. Po rozsypaniu nawozów grządki przekopujemy na zimę.
Dziś w pierwszym odcinku Porad Ogrodowych chcę zainteresować działkowców prawidłowym cięciem i pielęgnacją drzew oraz krzewów.

Odc. 1

Drzewa owocowe i krzewy jagodowe potrzebują ciągłej pielęgnacji. Obcinanie jest przy tym najważniejszym zadaniem pielęgnacyjnym. Młode drzewa i krzewy potrzebują tzw. cięcia kształtującego i wychowującego, aby uzyskać wymaganą formę. W przypadku roślin dojrzałych regularne cięcie zapewnia utrzymanie zdrowia i właściwego rozwoju rośliny i zapewnienie dobrych zbiorów. Zabieg ten ma również znaczenie, że względu na możliwość ograniczania rozmiarów roślin silnie rosnących. Poprawne cięcia powinny być wykonywane regularnie i w optymalnych terminach.
Podaję kalendarz cięcia i pielęgnacji drzew oraz krzewów, załącznik nr 1.

Cięcie kształtujące zapewnia młodemu drzewku zdrowy wzrost i wystarczające zaopatrzenie w wodę i odżywki. Obok pędu głównego powinny pozostać tylko trzy najsilniejsze rozstawione pędy boczne, ucięte pod tępym kątem. Pęd główny należy ciąć na wysokości ok.15-20 cm nad kierunkowymi pędami bocznymi. Zapewni to najważniejsze warunki dla równomiernego wzrostu i wytworzenia siły, załącznik nr 2.

Cięcie wychowujące następuje w okresie pierwszych 6 do 8 lat. Najlepszą porą do cięcia jest późna zimą i dzień bez mrozu. Pęd główny należy obciąć tak by wystawał ponad pędy boczne na wysokość ok.10-15 cm. Pędy boczne nie są obcinane, aby korona mogła rozwijać się na szerokość, za wyjątkiem pędów rosnących do środka i pędów konkurencyjnych, załącznik nr 3.

Cięcie rozrzedzające należy wykonywać co 3-5 lat, by zapewnić wystarczający dopływ światła. Tylko w ten sposób pędy, liście i owoce mogą się w dalszym ciągu zdrowo rozwijać. Należy rozrzedzić pędy rosnące do środka oraz pędy konkurencyjne. Za gęste i za słabe rozgałęzienia należy usunąć, załącznik nr 4.

Cięcie odmładzające dokonuje się wtedy, gdy wielkość zbiorów istotnie spada. Usuwamy słabe i za gęsto rosnące gałęzie. Pęd główny obcinam tak by tworzył kąt ostry lub prosty z pędami bocznymi. Wycinanie odmładzające nie powinno być zbyt radykalne, ponieważ za silny wzrost nowych pędów może w kolejnych latach podnieść nakład pracy związanej z wycinaniem, załącznik nr 5.


Technika cięcia:
1. Cięcie najlepiej wykonywać w dni pochmurne i bezdeszczowe.
2. Narzędzia powinny być ostre.
3. Cienkie pędy można wycinać sekatorem ręcznym.
4. Pędy grubsze usuwamy piłką z zębami dośrodkowozbieżnymi.
5. Do przycięcia żywopłotów używajmy nożyc mechanicznych które znacznie ułatwiają pracę.
Po każdym cięciu drzew należy nanieść maść ogrodniczą która zabezpiecza duże rany drzewne przed wniknięciem chorób i wspomaga szybsze gojenie.

Odcinek 1 opracował kierownik Ośrodka Szkoleniowego PZD Delegatura Zabrze, M. Pawłowska przy współpracy z obsługą informatyczną PDZ Delegatura Zabrze p. I. Kędzierskiego.

Narada Prezesów Sierpień 2021Drukuj

  • 31 08 2021
  • 78 czytań

Spotkanie szkoleniowe z Prezesami Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Zabrzu

 

Na dzień 26.08.2021 r. Delegatura Rejonowa w Zabrzu zorganizowała kolejną naradę szkoleniową. Przewodniczący Delegatury Rejonowej PZD przywitał bardzo serdecznie wszystkich zebranych prezesów ogrodów, którzy mimo wakacyjnej przerwy przybyli na szkoleniowe spotkanie. Na wstępie każdy z uczestników narady szkoleniowej otrzymał materiały związane z tematyką spotkania oraz wydany przez Polski Związek Działkowców „Zbiór Przepisów Związkowych” przeznaczony do zastosowania dla każdego Zarządu ogrodu oraz Komisji Rewizyjnej. Spotkanie obfitowało w wiele ciekawych tematów, które bezpośrednio dotyczą pracy zarządu jak i samego ogrodu.

Ważnym i wciąż aktualnym tematem są walne zebrania sprawozdawcze, które odbywają się na naszych ogrodach. W Zabrzu do tej pory odbyło się 25 zebrań bądź konferencji delegatów, to bardzo wysoki procent udziału zabrzańskich ogrodów, pozostałe zebrania odbędą do końca sierpnia. Bardzo istotnym i niestety niekorzystnym dla działkowców okazał się Komunikat Jednostki Krajowej PZD z dnia 20.08.2021 r. w sprawie uchwalenie przez Parlament RP nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przedstawiony przez przewodniczącego delegatury Leszka Buckiego. Kolejnym tematem było przypomnienie wszystkim obecnym prezesom o przekazaniu informacji w sprawie obowiązku zgłaszania źródeł ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, która z dniem 01.07.2021 r została powołana. Złożenia deklaracji w przedmiotowym zakresie dotyczy zarówno zarządy ogrodów jak również wszystkich działkowców posiadających altany działkowe wyposażone m.in. w ogrzewanie elektryczne, kominki, kozy itp. do 1 MW. Na zakończenie przewodniczący Delegatury Rejonowej PZD poprosił wszystkich zebranych o przedstawianie na stronie internetowej Delegatury bądź stronie Okręgu Śląskiego w Katowicach wszystkich wydarzeń, które były organizowane lub będą organizowane na zabrzańskich ogrodach. To bardzo ciekawa forma pokazania ogrodu i reklamowania ogrodu w szerokim aspekcie życia działkowego w społeczeństwie.

Opracował: Piotr Witkowski

ROD Przyszłość - Dzień działkowca 2021Drukuj

  • 29 08 2021
  • 60 czytań

DZIEŃ DZIAŁKOWCA W ROD "PRZYSZŁOŚĆ" W ZABRZU

Na dzień 28-08-2021 r. Zarząd ROD „Przyszłość” w Zabrzu zaplanował na naszym ogrodzie dwa ważne wydarzenia. Jedno z nich to spotkanie z końmi, gdzie wszystkie chętne dzieci mogły zapoznać się z bliska ze zwierzętami, przejechać się w siodle po alejkach ogrodowych oraz nakarmić konie marchewką. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe figurki koni różnych maści. Znamienne jest to iż kilka dzieci chce skorzystać z nauki jazdy na konikach gdzie Pani Daria chętnie zapozna młodych adeptów ze sztuką jeździecką. Wszystkim uczestnikom pierwszego spotkaniu z końmi na ROD "Przyszłość dopisała piękna pogoda, wspaniała atmosfera i wiele radości na twarzach dzieci i dorosłych.

Następnie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń i nagród dla wyróżnionych działkowców za ich uprawę. Prezes ogrodu wspomniał o znamiennym wydarzeniu jakim jest Jubileusz 40-lecia Polskiego Związku Działkowców. Przytoczył w kilku słowach jego historię i najciekawsze tradycje, nadmienił o podejmowaniu przez PZD wszechstronnego działania na rzecz ogrodnictwa działkowego w Polsce poprzez propagowanie idei ogrodnictwa działkowego w społeczeństwie i działań na rzecz rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych oraz umożliwienia działkowcom wykorzystywanie działek w celach ogrodniczych bądź rekreacyjno-wypoczynkowych. Zaproszony na uroczystość I wiceprezes Okręgu Śląskiego PZD w Katowicach Pan Leszek Bucki wręczył odznaczenia dla wyróżnionych działkowców oraz przyznane nagrody rzeczowe dla działkowców którzy uprawiają wzorowo swoją działkę.

Skromne spotkanie z działkowcami podyktowane było z powodu panującej pandemii, niemniej bardzo dziękujemy wszystkim dzieciom i działkowcom za wspaniałą atmosferę oraz przybycie i jeszcze raz gratulujemy wszystkim wyróżnionym.

opracował- Prezes Piotr Witkowski

215,384 unikalne wizyty