MPSZOK 2023

MPSZOK

Galeria Losowe

Porady

Informator działkowca

Stanowiska Delegatury Zabrze i Ogrodów

Stanowiska Delegatury Zabrze i Ogrodów z Zabrza

Przetargi 2024

Przetargi

Informator

Informator działkowca

Mój Ogródek

Informator działkowca

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w ROD Radość-Semafor w ZabrzuDrukuj

 • 10 04 2024
 • 30 czytań

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w ROD

Radość-Sefamor w Zabrzu

 

W dniu 05 kwietnia 2024 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Radość-Semafor” w Zabrzu. Zebranie otworzyła Prezes Zarządu Pani Teresa Woitun, która przywitała przybyłych działkowców oraz Panią Barbarę Sikorską, powołanego uchwałą nr 30/2024 z dnia 4 stycznia 2024r. przez Okręgowy Zarząd Śląski PZD w Katowicach do obsługi walnych zebrań. Walne zebranie z braku kworum odbyło się w drugim terminie. Frekwencja zebrania wyniosła 17,26%, na 278 członków ROD w walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym uczestniczyło 48 działkowców. Przewodniczącym walnego zebrania została wybrany jednogłośnie Pan Mirosław Krusze.  Sprawozdanie z działalności zarządu ROD za rok 2023 i kadencję przedstawił Prezes Zarządu ROD „Radość-Semafor”.  Komisja Rewizyjna dokonała oceny merytorycznej i finansowej działalności zarządu ROD. Postawiła wniosek o przyjęcie sprawozdań za 2023 rok oraz wydał pozytywną ocenę do planu pracy i preliminarzy finansowych ROD na 2024 rok. Zarząd otrzymał absolutorium oraz dokonano wyboru organów statutowych w ROD.

Prezesem zarządu na kolejną kadencję ponownie wybrano Panią Teresę Woitun, przewodniczącym komisji rewizyjnej na kolejną kadencję ponownie wybrano Pania Andrzej Muchalski, dokonano wyboru delegatów na Rejonowa Konferencję Przedzjazdową. Podjęto także, inne niezbędne uchwały zapewniające realizację zaplanowanych spraw i zadań na 2024 rok. oraz przyjęto do realizacje zadanie inwestycyjne pn: modernizacja sieci energetycznej na kwotę 340 tys. Działkowcy wyrażali zaniepokojenie losami wszystkich ogrodów w związku z wprowadzonymi w 2023 roku przepisami dotyczącymi planowania przestrzennego i nie ujęciem ROD w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, co może w efekcie zagrozić istnieniu wielu ogrodów w Polsce. W związku z tym członkowie uczestniczący w zebraniu podjęli stanowisko w tej sprawie które zostanie przesłane do Pana Krzysztofa Hetmana Ministra Rozwoju i Technologii. Kolejnym stanowiskiem uczestników walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego było uczczenie 10-lecia istnienia Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Działkowcy wykazują dużą troskę o los naszego ogrodu i Związku udzielając poparcia i pomocy w realizacji zadań, mają świadomość tego, że interes działkowca jest wspólny z interesem całego Związku, bowiem Związek jako całość jest gwarantem istnienia idei ogrodów działkowych i gwarantem spokojnego użytkowania działek.

Stanowiska

Stanowisko w sprawie projektu ogólnego gmin
Stanowisko w sprawie uczczenia jubileuszu 10-lecia Ustawy  o rodzinnych ogrodach działkowych

Delegatura Rejonowa PZD w Zabrzu  Barbara Sikorska

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w ROD Zacisze w ZabrzuDrukuj

 • 09 04 2024
 • 68 czytań

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w ROD Zacisze w Zabrzu

 

W dniu 06 kwietnia 2024 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zacisze” w Zabrzu. Zebranie otworzył Prezes Zarządu Pan Ireneusz Kędzierski, który przywitał przybyłych działkowców oraz I wiceprezesa PZD Okręgu Śląskiego pana Leszka Buckiego i Pana Szymona Marczewskiego powołanego uchwałą nr 30/2024 z dnia 4 stycznia 2024r. przez Okręgowy Zarząd Śląski PZD w Katowicach do obsługi walnych zebrań. Uczestnicy walnego zebrania uczcili minutą ciszy pamięć o zmarłych - byłych członkach ogrodu ROD Zacisze. Walne zebranie z braku kworum odbyło się w drugim terminie. Frekwencja zebrania wyniosła 15,53%, na 470 członków ROD w walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym uczestniczyło 73 działkowców.

Przewodniczącym walnego zebrania została wybrana jednogłośnie Pani Beata Pikul. Sprawozdanie z działalności zarządu ROD za rok 2023 i kadencję przedstawiła Prezes Zarządu ROD „Zacisze”. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Andrzej Oczko dokonał oceny merytorycznej i finansowej działalności zarządu ROD. Postawił wniosek o przyjęcie sprawozdań za 2023 rok oraz wydał pozytywną ocenę do planu pracy i preliminarzy finansowych ROD na 2024 rok. Zarząd otrzymał absolutorium oraz dokonano wyboru organów statutowych w ROD. Prezesem zarządu na kolejną kadencję ponownie wybrano Pana Ireneusza Kędzierskiego, dokonano wyboru delegatów na Rejonowa Konferencję Przedzjazdową. Podjęto także inne niezbędne uchwały zapewniające realizację zaplanowanych spraw i zadań na 2024 rok.

Działkowcy wyrażali zaniepokojenie losami wszystkich ogrodów w związku z wprowadzonymi w 2023 roku przepisami dotyczącymi planowania przestrzennego i nie ujęciem ROD w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, co może w efekcie zagrozić istnieniu wielu ogrodów w Polsce. W związku z tym członkowie uczestniczący w zebraniu podjęli stanowisko w tej sprawie które zostanie przesłane do Pana Krzysztofa Hetmana Ministra Rozwoju i Technologii. Kolejnym stanowiskiem uczestników walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego było uczczenie 10-lecia istnienia Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Działkowcy wykazują dużą troskę o los naszego ogrodu i Związku udzielając poparcia i pomocy w realizacji zadań, mają świadomość tego, że interes działkowca jest wspólny z interesem całego Związku, bowiem Związek jako całość jest gwarantem istnienia idei ogrodów działkowych i gwarantem spokojnego użytkowania działek.

Stanowiska

Stanowisko w sprawie projektu ogólnego gmin
Stanowisko w sprawie uczczenia jubileuszu 10-lecia Ustawy  o rodzinnych ogrodach działkowych

Delegatura Rejonowa PZD w Zabrzu  Ireneusz Kędzierski

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w ROD Slonce w ZabrzuDrukuj

 • 04 04 2024
 • 39 czytań

Walne zebranie sprawozdawczo- wyborcze w ROD Słońce w Zabrzu

 

W dniu 23 marca 2024 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słońce” w Zabrzu. Zebranie otworzyła Prezes Zarządu Pani Barbara Sikorska, która przywitała przybyłych działkowców oraz Pana Daniela Salwieraka, powołanego uchwałą nr 30/2024 z dnia 4 stycznia 2024r. przez Okręgowy Zarząd Śląski PZD w Katowicach do obsługi walnych zebrań. Walne zebranie z braku kworum odbyło się w drugim terminie. Frekwencja zebrania wyniosła 19%, na 290 członków ROD w walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym uczestniczyło 55 działkowców. Przewodniczącym walnego zebrania została wybrany jednogłośnie Pan Zygmunt Lehmann.  Sprawozdanie z działalności zarządu ROD za rok 2023 i kadencję przedstawił Prezes Zarządu ROD „Słońce”.  Komisja Rewizyjna dokonała oceny merytorycznej i finansowej działalności zarządu ROD. Postawiła wniosek o przyjęcie sprawozdań za 2023 rok oraz wydał pozytywną ocenę do planu pracy i preliminarzy finansowych ROD na 2024 rok. Zarząd otrzymał absolutorium oraz dokonano wyboru organów statutowych w ROD. Prezesem zarządu na kolejną kadencję ponownie wybrano Panią Barbarę Sikorską, przewodniczącym komisji rewizyjnej na kolejną kadencję ponownie wybrano Pana Łukasza Waraszewskiego, dokonano wyboru delegatów na Rejonowa Konferencję Przedzjazdową. Podjęto także, inne niezbędne uchwały zapewniające realizację zaplanowanych spraw i zadań na 2024 rok. oraz przyjęto do realizacje zadanie inwestycyjne pn: modernizacja sieci energetycznej na kwotę 340 tys. Działkowcy wyrażali zaniepokojenie losami wszystkich ogrodów w związku z wprowadzonymi w 2023 roku przepisami dotyczącymi planowania przestrzennego i nie ujęciem ROD w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, co może w efekcie zagrozić istnieniu wielu ogrodów w Polsce. W związku z tym członkowie uczestniczący w zebraniu podjęli stanowisko w tej sprawie które zostanie przesłane do Pana Krzysztofa Hetmana Ministra Rozwoju i Technologii. Kolejnym stanowiskiem uczestników walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego było uczczenie 10-lecia istnienia Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Działkowcy wykazują dużą troskę o los naszego ogrodu i Związku udzielając poparcia i pomocy w realizacji zadań, mają świadomość tego, że interes działkowca jest wspólny z interesem całego Związku, bowiem Związek jako całość jest gwarantem istnienia idei ogrodów działkowych i gwarantem spokojnego użytkowania działek.

Stanowiska

Stanowisko w sprawie projektu ogólnego gmin
Stanowisko w sprawie uczczenia jubileuszu 10-lecia Ustawy  o rodzinnych ogrodach działkowych

Delegatura Rejonowa PZD w Zabrzu  Barbara Sikorska

RODy z Zabrza ze wsparcie finansowym z Urzędu Marszałkowskiego Województwa ŚląskiegoDrukuj

 • 03 04 2024
 • 40 czytań

Rodzinne Ogrody Działkowe z Zabrza otrzymało wsparcie finansowe z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Rozstrzygnięto 4 edycję programu wparcia finansowego ROD prowadzonego przez Urząd Marszałkowski województwa śląskiego. 7 Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Zabrza otrzymało wsparcie na kwotę 304 tys. złotych tj. ROD Nasza Palma, ROD Jaśmin, ROD Mostostal, ROD Wiśnia, ROD Irys, ROD Szarotka, ROD Słoneczne Wzgórze

W uroczystości uczestniczyli: marszałek Jakub Chełstowski, członek zarządu województwa Grzegorz Boski, przewodniczący Sejmiku Mirosław Mazur, wiceprzewodnicząca Sejmiku Urszula Koszutska oraz radni Sejmiku, Alina Nowak, Alina Bednarz, Katarzyna Stachowicz, Grzegorz Wolnik i Marek Bieniek.

Dofinansowanie do jednego zadania realizowanego na terenie jednego Rodzinnego Ogrodu Działkowego mogło wynieść 65 tys. zł. Dostępne środki w ramach naboru można przeznaczyć na: prace budowlane, modernizację alei i dróg ogrodowych wraz z odwodnieniem,  melioracje w rozumieniu art.195 i art.197 ustawy Prawo wodne, zbiorniki wody deszczowej, znajdujące się na terenie rodzinnego ogrodu działkowego, na terenie ogólnym, przeznaczonych do wspólnego użytkowania przez osoby korzystające z działek oraz służące do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Rodzinnego Ogrodu Działkowego.

Gratulujemy Zarządom ROD sukcesu w projekcie i życzymy pomyślnego ukończenia zadań.

Delegatura Rejonowa PZD w Zabrzu  Piotr Witkowski

Wielkanoc 2024Drukuj

 • 28 03 2024
 • 39 czytań

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w ROD M. C. Skłodowskiej w ZabrzuDrukuj

 • 27 03 2024
 • 86 czytań

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w ROD M. C. Skłodowskiej w Zabrzu

 

W dniu 23 marca 2024 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego „M.C. Skłodowskiej” w Zabrzu. Zebranie otworzył Prezes Zarządu Pan Marek Pawlik, który przywitał przybyłych działkowców oraz Pana Piotra Witkowskiego, powołanego uchwałą nr 30/2024 z dnia 4 stycznia 2024r. przez Okręgowy Zarząd Śląski PZD w Katowicach do obsługi walnych zebrań. Walne zebranie z braku kworum odbyło się w drugim terminie. Frekwencja zebrania wyniosła 19,48%, na 276 członków ROD w walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym uczestniczyło 53 działkowców. Przewodniczącym walnego zebrania został wybrany jednogłośnie Pan Grzegorz Żak. Sprawozdanie z działalności zarządu ROD za rok 2023 i kadencję przedstawiła Prezes Zarządu ROD „M.C. Skłodowskiej”. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Marek Zglinicki dokonał oceny merytorycznej i finansowej działalności zarządu ROD. Postawił wniosek o przyjęcie sprawozdań za 2023 rok oraz wydał pozytywną ocenę do planu pracy i preliminarzy finansowych ROD na 2024 rok. Zarząd otrzymał absolutorium oraz dokonano wyboru organów statutowych w ROD. Prezesem zarządu na kadencję wybrano Pana Adam Skolik, dokonano wyboru delegatów na Rejonowa Konferencję Przedzjazdową.

Podjęto także inne niezbędne uchwały zapewniające realizację zaplanowanych spraw i zadań na 2024 rok. Działkowcy wyrażali zaniepokojenie losami wszystkich ogrodów w związku z wprowadzonymi w 2023 roku przepisami dotyczącymi planowania przestrzennego i nie ujęciem ROD w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, co może w efekcie zagrozić istnieniu wielu ogrodów w Polsce. W związku z tym członkowie uczestniczący w zebraniu podjęli stanowisko w tej sprawie które zostanie przesłane do Pana Krzysztofa Hetmana Ministra Rozwoju i Technologii. Kolejnym stanowiskiem uczestników walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego było uczczenie 10-lecia istnienia Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Działkowcy wykazują dużą troskę o los naszego ogrodu i Związku udzielając poparcia i pomocy w realizacji zadań, mają świadomość tego, że interes działkowca jest wspólny z interesem całego Związku, bowiem Związek jako całość jest gwarantem istnienia idei ogrodów działkowych i gwarantem spokojnego użytkowania działek.

Stanowiska

Stanowisko w sprawie projektu ogólnego gmin
Stanowisko w sprawie uczczenia jubileuszu 10-lecia Ustawy  o rodzinnych ogrodach działkowych

Delegatura Rejonowa PZD w Zabrzu  Piotr Witkowski

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w ROD Webera w ZabrzuDrukuj

 • 26 03 2024
 • 81 czytań

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w ROD Webera w Zabrzu

 

W dniu 23 marca 2024 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Webera” w Zabrzu. Zebranie otworzył Prezes Zarządu Pan Szymon Marczewski, który przywitała przybyłych działkowców oraz Pani Irena Noga, powołanego uchwałą nr 30/2024 z dnia 4 stycznia 2024r. przez Okręgowy Zarząd Śląski PZD w Katowicach do obsługi walnych zebrań. Walne zebranie z braku kworum odbyło się w drugim terminie. Frekwencja zebrania wyniosła 12,73%, na 597 członków ROD w walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym uczestniczyło 76 działkowców. Przewodniczącym walnego zebrania została wybrany jednogłośnie Pani Barbara Kowalska.  Sprawozdanie z działalności zarządu ROD za rok 2023 i kadencję przedstawił Prezes Zarządu ROD „Webera”.  Komisja Rewizyjna dokonała oceny merytorycznej i finansowej działalności zarządu ROD. Postawiła wniosek o przyjęcie sprawozdań za 2023 rok oraz wydał pozytywną ocenę do planu pracy i preliminarzy finansowych ROD na 2024 rok. Zarząd otrzymał absolutorium oraz dokonano wyboru organów statutowych w ROD.

Prezesem zarządu na kolejną kadencję ponownie wybrano Pana Szymona Marczewskiego Podjęto także, inne niezbędne uchwały zapewniające realizację zaplanowanych spraw i zadań na 2024 rok. Działkowcy wyrażali zaniepokojenie losami wszystkich ogrodów w związku z wprowadzonymi w 2023 roku przepisami dotyczącymi planowania przestrzennego i nie ujęciem ROD w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, co może w efekcie zagrozić istnieniu wielu ogrodów w Polsce. W związku z tym członkowie uczestniczący w zebraniu podjęli stanowisko w tej sprawie które zostanie przesłane do Pana Krzysztofa Hetmana Ministra Rozwoju i Technologii. Kolejnym stanowiskiem uczestników walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego było uczczenie 10-lecia istnienia Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Działkowcy wykazują dużą troskę o los naszego ogrodu i Związku udzielając poparcia i pomocy w realizacji zadań, mają świadomość tego, że interes działkowca jest wspólny z interesem całego Związku, bowiem Związek jako całość jest gwarantem istnienia idei ogrodów działkowych i gwarantem spokojnego użytkowania działek.

Stanowiska

Stanowisko w sprawie projektu ogólnego gmin
Stanowisko w sprawie uczczenia jubileuszu 10-lecia Ustawy  o rodzinnych ogrodach działkowych

Delegatura Rejonowa PZD w Zabrzu Irena Noga

438,411 unikalne wizyty