MPSZOK

MPSZOK

Przetargi

Przetargi

Stanowiska Delegatury Zabrze i Ogrodów

Stanowiska Delegatury Zabrze i Ogrodów z Zabrza

Galeria Losowe

Informator

Informator działkowca

Stanowisko Delegatury - Prawo Budowlane

Stanowisko Delegatury - Prawo Budowlane

ROD Wiśnia z Zabrza uczciła pamięć wybuchu III Powstania ŚląskiegoDrukuj

 • 18 08 2022
 • 48 czytań

 ROD Wiśnia z Zabrza uczciła pamięć wybuchu III Powstania Śląskiego

 

15 sierpnia w Zabrzu-Kończycach odbyły się miejskie obchody upamiętniające wybuch III Powstania Śląskiego. Tego dnia obchodziliśmy też rocznicę Cudu nad Wisłą oraz Święto Wojska Polskiego. Niedzielne uroczystości zostały zainaugurowane mszą świętą w kościele pw. Bożego Ciała. Następnie pod Pomnikiem Poległych w Powstaniach Śląskich przedstawiciele zabrzańskiego samorządu na czele z prezydent Zabrza Małgorzatą Mańką-Szulik oraz licznymi delegacjami w tym Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy Wiśnia złożyły wieńce i uczciły pamięć powstańców śląskich.

Historia trzech powstań śląskich była wyjątkowo burzliwa. Pierwsze wybuchło 16 sierpnia 1919 r. i było sprzeciwem przeciw aresztowaniu śląskich przywódców Polskiej Organizacji Wojskowej. Nie zakończyło się sukcesem, ale zwróciło uwagę innych krajów na sprawę Śląska. II Powstanie Śląskie wybuchło w nocy z 19 na 20 sierpnia 1920 r., a jego tłem były przygotowania do plebiscytu, który odbył się w marcu 1921 r. Dopiero trzecie powstanie, które wybuchło w nocy z 2 na 3 maja 1921 r., przesądziło o przyznaniu Polsce dużej części terytorium Górnego Śląska.

Sekretarz ROD Wiśnia Stanisław Janus

Wybrać ten najlepszyDrukuj

 • 27 07 2022
 • 110 czytań

Wybrać ten najlepszy

 

W Okręgu Śląskim PZD w Katowicach została powołana komisja Konkursowa,  aby wyłonić ROD do „Wielkiego Konkursu dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia Polskiego Związku Działkowców w 2022 roku” ogłoszonego przez Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców.

Okręg Śląski w Katowicach liczy 582  Rodzinnych Ogrodów Działkowych i każdy z tych ogrodów jest wyjątkowy, ma własną historie, dokonania i osiągnięcia. Komisja stała przed trudnym zadaniem, wielogodzinne lustracje- przeglądy zgłoszonych ogrodów aby wybrać ten najlepszy.

Cztery ROD stanęły w szranki konkursu:

 • Rodzinny Ogród Działkowy „ Wiśnia” z Zabrza,
 • Rodzinny Ogród Działkowy „ Zacisze” z Zabrza,
 • Rodzinny Ogród Działkowy „Jedność” z Katowic,
 • Rodzinny Ogród Działkowy „ Radość” z Katowic.

ROD „Wiśnia” wejście do ogrodu robi bardzo pozytywne wrażenie, przed ogrodem kwiaty, ławki, nowe ogrodzenie i brama z szyldem PZD. Droga z kostki prowadzi do nowoczesnego biura i na placu zabaw. Zarząd pochwalił się inwestycjami na miarę XXI wieku jak: dom działkowca, lampy solarne na całym ogrodzie, woda całoroczna doprowadzona do każdej działki a odczyty liczników wykonuje się zdalnie – radiowo. Działki w tym ogrodzie są zadbane, większości rekreacyjno- uprawowe.

ROD „ Zacisze” to kolejny ogród z Zabrza. Położony jest przy lesie, który jest jednocześnie dla niego tłem. Ogród posiada zadbany i bardzo dobrze urządzony i wyposażony dom działkowca, nowe ogrodzenie zewnętrzne. Szerokie drogi i aleje ogrodowe są zadbane, ułatwiają dojście do każdej działki. Energia elektryczna i woda są doprowadzone do każdej działki a liczniki umieszczone w szafach na alejach. Działki są zadbane, maja charakter rekreacyjno- uprawowy.

ROD „ Jedność” z Katowic ma długoletnią historię. To się czuje w tym ogrodzie, dużo starych drzew, bardzo zielono. Zarząd pochwalił się wyremontowanym domem działkowca. Każda działka ma doprowadzoną  wodę i energię elektryczną. Na terenie ogrodu znajduje się tzw teren zalewowy. O ten obszar dbają działkowcy i tu mogliśmy podziwiać wielobarwne dywany kwiatowe- łąkę kwietną.

ROD „Radość” to ogród z Katowic, położony w dzielnicy Bogucice. Działkowców i gości wita nad bramą szyld z nazwą ogrodu i symbolami PZD. W ogrodzie są szerokie  drogi i aleje ogrodowe. Zarząd z dumą zaprezentował biuro zarządu wspaniale wyposażone i teren przyległy bardzo ładnie utrzymany i ogrodzony. Kolejnym atutem tego ogrodu jest staw o nazwie ”Mały”. Działki są zadbane, przeważającej części uprawowo- wypoczynkowe. W tym ogrodzie działkowcy dbają o tereny przyległe – skarpy, rowy sadząc na nich kwiaty, które tworzą wspaniałe wielobarwne połacie.

Komisja skrupulatnie wypełniła arkusze ocen – punktacyjne, wykonała dodatkowe opisy, aby można było wybrać ten „najlepszy” do „Wielkiego Konkursu dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia Polskiego Związku Działkowców w 2022 roku”.

Lucyna Cyrek

493 tys. zł. trafiło do Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ZabrzuDrukuj

 • 21 07 2022
 • 99 czytań

493 tys. zł. trafiło do Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Zabrzu

Środki finansowe w kwocie 493 tys. zł. trafią do ośmiu rodzinnych ogrodów działkowych tj. ROD Przyszłość, ROD Zacisze, ROD Szarotka, ROD Biała Róża, ROD Tulipan, ROD Wiśnia, ROD C. Skłodowskiej, ROD Mostostal. W Sali Sejmiku Śląskiego symboliczne czeki wręczyli Marszałek Jakub Chełstowski z udziałem radnych Sejmiku Województwa Śląskiego: Aliny Nowak, Zbigniewa Przedpełskiego, Jadwigi Baczyńskiej, Bartłomieja Kowalskiego, Marii Materla.

Wnioski złożone w ramach konkursu były złożone na podstawie regulaminu postępowaniach w sprawach związanych z wydatkowaniem dochodów budżetu Województwa Śląskiego uzyskiwanych na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Przedmiotowe inwestycje dotyczą m. in. Budowy i modernizacji alei ogrodowych wraz z odwodnieniem, zbiorników wody deszczowej, które zlokalizowane są na terenie ogólnym ROD, przeznaczonym do wspólnego użytkowania przez wszystkich działkowców.

Delegatura Zabrze

Narada szkoleniowa prezesów oraz skarbników Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ZabrzuDrukuj

 • 20 07 2022
 • 88 czytań

Narada szkoleniowa prezesów oraz skarbników Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Zabrzu

W dniu 14.07.2022 r. Delegatura Rejonowa PZD w Zabrzu zorganizowała połączoną naradę szkoleniową dla prezesów i skarbników zabrzańskich ogrodów. Na wstępie przewodniczący przedstawił zebranym Panią Ramonę Szaniawską - nową księgową OFK w Zabrzu.  Kierownik OFK Pani Marzena Witkowska z najważniejszych spraw dotyczących prowadzenia ogrodu pod względem finansowym, przedstawiła m.in. ważną informacji o nowelizacji ustawy o PIT obowiązującej od 01.07.2022 r., czyli o obniżenie stawki podatku z 17% na 12%. Powyższe dotyczy wszelkich wypłat z tytułu umowy zlecenie jak również świadczeń pieniężnych, nagród oraz umów o dzieło, na ogrody zostały rozesłane pocztą elektroniczną kalkulatory do wyliczeń finansowych. Księgowe wskazały konieczność terminowego dostarczania umów-zleceń i umów o działo, które należy w terminie do 7 dni od jej podpisania zgłaszać do ubezpieczeń w ZUS.

Ważną informacją dla skarbników było to, iż obowiązkiem zleceniobiorcy jest wypełnienie i dostarczenie ankiety z wypisanymi wszystkimi danymi osób zatrudnionych na ogrodzie, bez tego podstawowego dokumentu księgowe nie będą mogły zgłaszać pracowników do ZUS. Poinformowano wszystkich zebranych o obowiązkowym dokonywaniu przez działkowców opłat ogrodowych zgodnie z § 149 statutu PZD na wskazane konta bankowe Księgowe na koniec omówiły najczęściej pojawiające się błędy i uchybienia w bieżących raportach kasowych oraz niewywiązywanie się z terminowości ich dostarczania do Delegatury. Podsumowując spotkanie przewodniczący poinformował o złożeniu do ARiMR 12 wniosków z Okręgu Śląskiego, gdzie 4 wnioski pochodzą z zabrzańskich ogrodów.

Przewodniczący zachęcił kolejne ogrody do wzięcia udziału w programie grantowym „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” deklarując pomoc przez osoby przeszkolone w prawidłowym przygotowaniu wniosku.

Opracował sekretarz Piotr Witkowski

ROD Zacisze w Zabrzu - Spotkanie w sprawie dojazdu do ogrodu.Drukuj

 • 09 07 2022
 • 84 czytań

ROD Zacisze w Zabrzu - Spotkanie w sprawie dojazdu do ogrodu.

 

W dniu 07.07.2022 odbyło się spotkanie w Nadleśnictwie Brynek w sprawie dojazdu do ogródków działkowych ROD Zacisze. W spotkaniu uczestniczyli Nadleśniczy Janusz Wojciechowski, Zastępca Nadleśniczego Adam Mazur, Komendant Posterunku Straży Leśnej Mariusz Ignasiak, Alina Nowak radna Sejmiku Województwa Śląskiego, Wiceprezes Okręgu Śląskiego Leszek Bucki oraz Prezes Zarządu ROD Zacisze w Zabrzu Ireneusz Kędzierski.

Uzgodniono tymczasowe warunki korzystania z dróg leśnych, a zarazem dojazdowych do ogrodu ROD Zacisze. Omówiono współpracę o dbanie porządku na terenie leśnym przyległych do działek w zamian za dzierżawę drogi dojazdowej. Będą przeprowadzane zmożone kontrole na terenach leśnych, aby dyscyplinować i karać działkowców zaśmiecających tereny leśne przyległe do działek. Rozmowy były bardzo merytoryczne zadowalające obie strony, omówiono perspektywy dalszej współpracy na przyszłe lata.

Prezes ROD Ireneusz Kędzierski

295,543 unikalne wizyty