MPSZOK 2023

MPSZOK

Przetargi 2023

Przetargi

Stanowiska Delegatury Zabrze i Ogrodów

Stanowiska Delegatury Zabrze i Ogrodów z Zabrza

Galeria Losowe

Informator

Informator działkowca

Stanowisko Delegatury - Prawo Budowlane

Stanowisko Delegatury - Prawo Budowlane

Zarząd ROD Zacisze w Zabrzu w akcji "Wielkie sprzątanie dzielnicy Helenka"Drukuj

  • 15 04 2023
  • 46 czytań

Zarząd ROD Zacisze w Zabrzu w akcji „Wielkie sprzątanie dzielnicy Helenka”

Dziękujemy wszystkim aktywnie biorącym udział w akcji „Wielkie sprzątanie dzielnicy Helenka”. To już piąte sprzątanie jak co roku w naszej dzielnicy z udziałem działkowców ROD Zacisze z małą przerwą w związku z epidemią korona wirusa.  Martwiliśmy się o powodzenie akcji i frekwencję, na szczęście udało się! Na akcji było przynajmniej dwadzieścia osób. Zarząd ROD Zacisze zapewnił worki na odpady, rękawice oraz oczywiście dobry humor i chęci :)

W akcji „Wielkie sprzątanie dzielnicy Helenka” nie chodzi jedynie o wysprzątanie zaśmieconych miejsc (choć jest to priorytet), ale także o integrację lokalnych społeczności, zwiększenie poczucia odpowiedzialności za otoczenie, a także rozpowszechnianie informacji na temat prawidłowej segregacji. Akcja była bowiem okazją do rozmowy i wymiany doświadczeń na tematy ekologiczne i nie tylko, niewątpliwie jest to duży sukces pod względem uporządkowania danych terenów.

Mimo rosnącej świadomości działkowców ROD Zacisze i mieszkańców nadal pozostaje wiele do zrobienia, zarówno jeśli chodzi o prawidłową segregację odpadów, jak i o to jakich odpadów nie należy wyrzucać do kontenera np. elektrośmieci, opon, rzeczy wielkogabarytowych czy gruzu. Osobną kwestią jest zaśmiecanie miejsc publicznych, okolicznych terenów leśnych na które nie ma żadnego usprawiedliwienia.

Uzbieraliśmy ok 50 worków 120l opony i odpady wielkogabarytowe, po akcji wszystkich uczestników poczęstowano pieczoną kiełbaską oraz ciepłą kawą i herbatą.

Zarząd ROD Zacisze dziękuje bardzo wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i pracę nad pięknem terenów zielonych przy działkach ROD Zacisze i dzielnicy Helenka w Zabrzu. Podziękowania dla działkowców z działek 19, 27, 42, 72, 78, 80, 92, 114, 127, 190, 263.

Prezes Zarządu - Ireneusz Kędzierski

Wielkanoc 2023Drukuj

  • 07 04 2023
  • 85 czytań

KONFERENCJA DELEGATÓW- ROD "PRZYSZŁOŚĆ" W ZABRZUDrukuj

  • 06 04 2023
  • 96 czytań

KONFERENCJA DELEGATÓW- ROD "PRZYSZŁOŚĆ" W ZABRZU

W dniu 01.04.2023 roku w świetlicy ogrodu, odbyła się Konferencja Delegatów członków PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Przyszłość” w Zabrzu. Konferencję Delegatów otworzył Prezes Zarządu Piotr Witkowski, który przywitał wszystkich Delegatów oraz zaproszonych gości: I wiceprezesa Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD w Katowicach Pana Leszka Buckiego oraz reprezentanta osób obsługujących walne zebrania/KD Panią Patrycję Szewczyk.

Podczas zebrania każdy z uczestników otrzymał literaturę związkową promującą wiedzę ogrodniczą wydaną przez KR PZD.

Frekwencja Konferencji Delegatów wyniosła 77,77% udziału Delegatów.

Przedstawiono Sprawozdanie Zarządu za rok 2022 oraz wszelkie prace wykonane na ogrodzie w ubiegłym roku. Również Komisja Rewizyjna ROD dokonała oceny merytorycznej i finansowej działalności Zarządu. Przedstawione dokumenty sprawozdawcze zostały przyjęte jednogłośnie.

Podjęte zostały konstruktywne uchwały dotyczące opłaty ogrodowej, opłaty ogrodowej – opłata energetyczna, opłaty ogrodowej – opłata wodna, opłata za wywóz śmieci z terenu ogrodu oraz opłata inwestycyjna, gdzie partycypacja działkowca w inwestycjach na ogrodzie wyniesie 139,00 zł. Prezes ogrodu przedstawił zakres ukończonych już prac w ramach realizacji grantu z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pn. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” ponadto przedstawiono  szereg planów na 2023 rok dotyczących rozwoju ogrodu i jego infrastruktury.

Prezes Zarządu - Piotr Witkowski

Narada szkoleniowa Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ZabrzuDrukuj

  • 06 04 2023
  • 114 czytań

Narada szkoleniowa Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Zabrzu

W dniu 30 marca 2023r. otwierając naradę szkoleniową prezesów ROD, Przewodniczący Delegatury Rejonowej PZD Pan Leszek Bucki przywitał wszystkich zebranych. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście: Pan Wiesław Rola Dyrektor Handlowy Kopalni Węgla Brunatnego Sieniawa Sp. z o.o., Pan Adam Szulik Doradca Techniczno-Handlowy firmy „Nasz Prąd” S.A. oraz Pan Michał Mulszanowski Doradca Handlowy firmy FCC Polska Sp. z o. o. Na początku spotkania głos zabrał Pan - Wiesław Rola - Dyrektor Handlowy Kopalni Węgla Brunatnego Sieniawa Sp. z o.o. przedstawił ekologiczny produkt FLORAHUMUS. który jest stymulatorem wzrostu na bazie kwasów humusowych, który może być z powodzeniem wykorzystywany w rolnictwie, ogrodnictwie, sadownictwie oraz wszędzie tam, gdzie chcemy poprawić parametry jakościowe gleby oraz zwiększyć plony. Następnie współpracę z ogrodami przedstawił Pan Adam Szulik reprezentujący firmę „Nasz Prąd”. Przedstawił on na bazie pokazu multimedialnego możliwości firmy, która skupia się na wdrażaniu nowych technologii instalacji fotowoltaicznych, w której uniezależniamy się od cen prądu a inwestycja zwraca się po kilku latach oraz zastosowanie pomp ciepła, które niosą ciepło bez zanieczyszczeń, bez węgla i dokładania do pieca jak i realny wpływ na środowisko które nas otacza. Każdy otrzymał materiały wprowadzające w tematykę do wdrożenia na ogrodzie i nie tylko.

Kolejnym punktem jest odbiór odpadów komunalnych z ogrodu Pan Michał Mulszanowski koordynator do współpracy z ROD, omówiono szczegółową współpracę i dla zapewnienia sprawnej ich gospodarki rozdane zostały wszystkim ogrodom harmonogramy odbioru odpadów komunalnych z terenu ogrodu w roku 2023. Podczas spotkania omówiono przebieg dotychczas odbytych już zebrań sprawozdawczych na ogrodach. Każda osoba z zespołu obsługującego te zebrania, w kilku zdaniach przytoczył ich przebieg, tematykę oraz atmosferę panująca na zebraniach. Członek Komisji ds. odznaczeń Okręgu Śląskiego PZD Piotr Witkowski przekazał informacje z ostatniego posiedzenia. Podane zostały ostateczne daty składania poszczególnych wniosków na odznaczenia, które muszą trafić do Delegatury.

Podkreślono rangę i ważność odznaczeń, dlatego przygotowane wnioski na Złotą Odznakę Zasłużony Działkowiec oraz wnioski o nadanie odznaki za zasługi dla PZD muszą być rzetelnie przygotowane i dobrze umotywowane. Członek Komisji Konkursowej Okręgu Śląskiego PZD Pani Irena Noga, przedstawiła zasady organizowanych konkursów w 2023 roku. tj. konkurs na najładniejszą działkę 2023 roku oraz konkurs Rodzinny Ogród Działkowy roku 2023. Zwycięzcy oraz laureaci konkursów uhonorowani zostaną okolicznościowymi pucharami i dyplomami, które zostaną wręczone na okręgowych dniach działkowca. Na zakończenie zarządy otrzymały książki „Najlepsze działkowe warzywniki’’ które wzbogacą bibliotekę ogrodową jak również wyposażono Społeczną Służbę Instruktorską w ogrodzie.

Delegatura Rejonowa w Zabrzu

Opracował Piotr Witkowski

Konkursy Krajowego Zarządu PZD 2023 r.Drukuj

  • 05 04 2023
  • 48 czytań

Konkursy Krajowego Zarządu PZD 2023 r.

1. „Owoce z mojej działki 2023”

Konkurs przeznaczony jest dla działkowców posiadających tytuł prawny do działki w ROD Stowarzyszenia Ogrodowego PZD. Celem konkursu jest promowanie w ROD uprawy własnych, zdrowych owoców, co jest w dzisiejszych czasach bardzo ważną korzyścią wynikającą z użytkowania działki w ROD. Konkurs ma pokazać jakie plony są możliwe do osiągnięcia na działce w ROD, co może stanowić motywację do upraw sadowniczych i dobry wzór do naśladowania. Ponadto konkurs ma zaprezentować zaangażowanie i pracę działkowców.

2. „Warzywnik Roku 2023”

Konkurs przeznaczony jest dla działkowców posiadających tytuł prawny do działki w ROD Stowarzyszenia Ogrodowego PZD.  Celem konkursu jest promowanie w ROD uprawy własnych, zdrowych warzyw, co jest w dzisiejszych czasach bardzo ważną korzyścią wynikającą z użytkowania działki w ROD. Ponadto konkurs ma zaprezentować zaangażowanie i pracę działkowców, którzy działaniami i rozwiązaniami wykorzystanymi na swoich działkach w ROD, wdrażają programy PZD, a także w praktyce wykorzystują informacje zawarte w broszurach i wydawnictwach związkowych.

3. „Najpiękniejsza Działka Roku 2023”

Konkurs przeznaczony jest dla działkowców posiadających tytuł prawny do działki w ROD Stowarzyszenia Ogrodowego PZD. Celem konkursu jest zaprezentowanie indywidualnych działek w ROD, dostrzeżenie i wyróżnienie zaangażowania i pracy działkowców.

4. „Najlepszy ROD 2023 roku”

Konkurs przeznaczony jest dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych PZD wyróżniających się stopniem rozwoju, zagospodarowania, aktywności oraz zarządzania przystającymi do współczesnych czasów i potrzeb ogrodu, zapewniającymi działkowcom i ich rodzinom możliwość aktywnego wypoczynku oraz prowadzenia upraw ogrodniczych na ich potrzeby, a także realnie przyczyniły się do promowania ogrodnictwa działkowego znaczenia i roli PZD w społeczeństwie poprzez  m.in. wdrażanie Programów PZD.

 

Szczegóły Konkursowe Krajowego Zarządu PZD 2023 r. 

 1. „Owoce z mojej działki 2023”

 2. „Warzywnik Roku 2023”

 3. „Najpiękniejsza Działka Roku 2023”

4. „Najlepszy ROD 2023 roku”

Konkursy Okregu Śląskiego PZD 2023 r.Drukuj

  • 05 04 2023
  • 148 czytań

Konkursy Okregu Śląskiego PZD 2023 r.

1. „NAJPIĘKNIEJSZA DZIAŁKA ROKU 2023"

Udział w konkursie „Najpiękniejsza Działka Roku 2023" może/mogą wziąć działkowiec(wcy) posiadający tytuł prawny do działki w ROD należącym do Stowarzyszenia Ogrodowego PZD.

2. „RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY ROKU 2023"

Udział w konkursie „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2023" może/mogą wziąć ROD należące do Stowarzyszenia Ogrodowego PZD.

 

Dokumenty - konkursy 2023

Regulamin konkursu „NAJPIĘKNIEJSZA DZIAŁKA ROKU 2023"  

Zgłoszenie do Okręgowego Konkursu „NAJPIĘKNIEJSZA DZIAŁKA ROKU 2023"

 
Regulamin konkursu „RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY ROKU 2023"

PROTOKÓŁ Z LUSTRACJI KONKURSOWEJ „RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY ROKU 2023"
ROD Zacisze w Zabrzu - Walne zebranie 2023Drukuj

  • 29 03 2023
  • 61 czytań

W dniu 25.03.2023r odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2022. Zebranie odbyło się w drugim terminie o godzinie 10.30, na 469 członków PZD ROD Zacisze w zebraniu uczestniczyło 81 osób, co stanowi 17,27% ogółu.

Zebranie otworzył Prezes ogrodów ROD Zacisze Ireneusz Kędzierski, powitał gości – obsługującego walne zebranie z ramienia delegatury Zabrze członka Okręgowej Rady Pana Piotra Witkowskiego, a także wszystkich zebranych. Uczestnicy walnego zebrania odsłuchali hymn PZD oraz uczcili minutą ciszy pamięć o zmarłych - byłych członkach ogrodu ROD Zacisze.

Na zebraniu uchwalono podstawowe składniki opłat obowiązujące na rok 2023, takie jak opłata za m2, opłatę energetyczną, opłatę wodną i opłatę za wywóz odpadów komunalnych.

Z najważniejszych projektów oraz zadań inwestycyjnych szczegółowo omówiono zadanie „Oświetlenie ogrodu” inwestycja ma być rozłożona na cztery lata, zaciągając pożyczkę z Funduszu Samopomocowego wzbogacając infrastrukturę ogrodową i poprawiając bezpieczeństwo działkowców.

Omówiono najważniejsze i bieżące sprawy dotyczące ogrodu, na zebraniu Zarząd ROD zwrócił uwagę na prawidłową segregację odpadów przez działkowców pokazując na rzutniku multimedialnym przypadki wyrzucania gabarytów i zaśmiecania lasu, tym samym podnosząc kwotę za utylizację śmieci.

Na zebraniu została rozpowszechniona literatura promując wiedzę ogrodniczą rozdając bezpłatnie broszury wydane przez Krajową Radę PZD.

Prezes ogrodu Ireneusz Kedzierski

349,728 unikalne wizyty