Regulamin ROD 01.2019
Regulamin ROD uchwalony przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców w dniu 1 października 2015 roku ze zmianami wprowadzonymi w dniu 28 czerwca 2018 roku. Przyjęta nowelizacja regulaminu ROD zacznie obowiązywać w swojej zasadniczej części od 1 stycznia 2019 roku.
Data dodania: 06.12.18 Wizyt: 1123
Regulamin Komisji Rewizyjnych 06.2018
Uchwała nr 6/XV/2018

Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców

z dnia 22 czerwca 2018 roku

w sprawie uchwalenia znowelizowanego Regulaminu Komisji Rewizyjnych PZD
Data dodania: 25.09.18 Wizyt: 458
Statut 23 lutego 2018 r.
Uprawomocniło się postanowienie Sądu z dnia 23 lutego 2018r. o wpisie do KRS zmiany Statutu PZD. Zgodnie z przyjętą wykładnią ustawy prawo o stowarzyszeniach uchwała o zmianie statutu wywiera skutki prawne nie od chwili jej podjęcia, lecz od daty dokonania wpisu zmiany statutu do KRS. W myśl tej zasady zmiany Statutu PZD uchwalone 9 grudnia 2017 roku przez XIII Krajowy Zjazd Delegatów wywarły skutek prawny od 23 lutego 2018r.

Należy pamiętać, że decyzją XIII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD część nowelizacji ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2019r. Dlatego też publikujemy tekst jednolity znowelizowanego Statutu PZD zawierający pouczenia (w formie przypisów przy §40; §60; § 144) wyjaśniające kwestię zmiany wchodzącej w życie od 1 stycznia 2019r. Jedynie sygnalizacyjnie przypominamy, że odroczenie wejścia w życie nowelizacji w stosunku do w/w przepisów podyktowane było koniecznością zachowania jednolitych zasad odbywania walnych zebrań (konferencji delegatów) w ROD w 2018r.
Data dodania: 25.09.18 Wizyt: 334
Ustawa ROD 19.01.2014
13 grudnia 2013 roku została uchwalona nowa ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, która weszła w życie 19 stycznia 2014 roku.

W załączeniu ujednolicony tekst ustawy o ROD, który zawiera zmiany wprowadzone przez ustawę z 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (potocznie nazywaną "Stop Rozbiórkom Altan").
Data dodania: 14.11.15 Wizyt: 465