MPSZOK

MPSZOK

Przetargi

Przetargi

Stanowiska Delegatury Zabrze i Ogrodów

Stanowiska Delegatury Zabrze i Ogrodów z Zabrza

Galeria Losowe

Informator

Informator działkowca

Stanowisko Delegatury - Prawo Budowlane

Stanowisko Delegatury - Prawo Budowlane

Przetargi ogłaszane na ogrodach Delegatury ZabrzeDrukuj

  • 05 08 2021
  • 152 czytań

Przetargi ogłaszane na ogrodach Delegatury Zabrze

 

 

W związku z zamiarem realizacji zadań inwestycyjnych na ogrodach w Zabrzu zapraszamy do składania ofert.

 

Przetargi w ROD Delegatura Zabrze

Spotkanie zespołu do obsługi walnych zebrań sprawozdawczychDrukuj

  • 15 07 2021
  • 113 czytań

Spotkanie zespołu do obsługi walnych zebrań sprawozdawczych

 

W dniu 12.07.2021 r. w Delegaturze Rejonowej w Zabrzu odbyło się spotkanie szkoleniowe powołany zespół do obsługi walnych zebrań sprawozdawczych (konferencji delegatów) które odbędą się w 2021 roku.

Na wstępie Przewodniczący Delegatury przedstawił „Stanowisko Krajowej Rady PZD z dnia 28.06.2021 r. w sprawie kampanii walnych zebrań sprawozdawczych ROD w 2021 roku”, w którym mowa jest m.in. o przesunięciu terminu odbywania walnych zebrań (konferencji delegatów) w ROD w 2021 roku do 31.08.2021 r. Przewodniczący poprosił obsługujących by po otwarciu zebrania zabrali głos w związku z obchodzonym jubileuszem 40 – lecia PZD i przedstawili zgromadzonym historię, działania oraz dokonania Związku w minionym okresie, podkreślając metody umacniania życia rodzinnego i społecznego.

Podczas spotkania skupiono się nad najważniejszymi punktami zawartymi w „Wytycznych dla Zarządów i Komisji Rewizyjnych ROD do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w 2021 roku oraz wytyczne do sporządzenia sprawozdań finansowych ROD za rok 2020 i preliminarzy finansowych ROD na rok 2021” wydanych przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców. To bardzo ważne materiały, które każdy ogród otrzymał i każdy Zarząd powinien na nich się wzorować. Przewodniczący Delegatury Rejonowej w Zabrzu – Leszek Bucki wskazał ważne aspekty, na które muszą zwrócić uwagę obsługujący zebranie. Poprosił cały zespół, aby każdy przygotował notatkę ze swojego zebrania w którym będzie uczestniczył.

Zwrócono również uwagę na projekty przygotowanych uchwał do podjęcia na walnym zebraniu, tj. realizacji zadania inwestycyjnego przez ogród, uchwały dotyczącej opłaty ogrodowej, która w tym roku została zmieniona i doprecyzowana w poszczególne składniki, opłaty wodnej, opłaty energetycznej czy opłaty za wywóz śmieci z terenu ROD. Wszystkie przedstawione projekty uchwał, muszą być poparte stosownymi wyliczeniami części składowych wszystkich opłat. To będzie bardzo pomocne względem pytań działkowców którzy mogą dociekać dlaczego ich wysokość jest taka a nie inna.

Nie zabrakło wśród zebranych osób ciekawych pytań i wymiany doświadczeń z lat ubiegłych oraz merytorycznych wskazówek do sprawnego przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych (konferencji delegatów) w 2021 roku dla nowych członków zespołu obsługującego.

Wszystkim uczestnikom narady szkoleniowej został przedstawiony harmonogram i terminy w których ogrodach będą uczestniczyć w walnych zebraniach sprawozdawczych (konferencjach delegatów).

Na zakończenie prowadzący życzył wszystkim uczestnikom powodzenia podczas trwania walnych zebrań sprawozdawczych na zabrzańskich ogrodach. 

Opracował: Piotr Witkowski

VII posiedzenie Okręgowej Rady Okręgu Śląskiego PZDDrukuj

  • 15 07 2021
  • 96 czytań

VII posiedzenie Okręgowej Rady Okręgu Śląskiego PZD

 

W bieżącym roku przypada 40-lecie Polskiego Związku Działkowców. Jubileusz szczególnie ważny dla całej społeczności działkowej, ponieważ dzięki pojętym działaniom w 1981 roku usamodzielnił się ruch działkowy w Polsce.

W dniu 10 lipca br. odbyło się uroczyste VII posiedzenie Okręgowej Rady Okręgu Śląskiego PZD, zwołane z okazji tego zacnego jubileuszu.
Obrady rozpoczął I Wiceprezes Okręgu Śląskiego PZD Pan Leszek Bucki, który w swoim referacie przypomniał zebranym o wydarzeniach, które zapoczątkowały powstanie Polskiego Związku Działkowców. Podkreślił rolę Rodzinnych Ogrodów Działkowych jako ostoję bogactwa bioróżnorodności, zielonych płuc w miastach. Na zakończenie podziękował działaczom za trud włożony w tworzenie i obronę ROD.

 

Następnie głos zabrał Prezydent Miasta Bytom Pan Mariusz Wołosz. Pan prezydent podziękował za zaproszenie na tak ważne wydarzenie. Zaznaczył, że Bytom na długą tradycję związaną z ogrodnictwem działkowym. Dla działkowców ogród to pasja, ale również miejsce wypoczynku. Na ręce I Wiceprezesa wręczył pamiątkową tablice, podziękował za dotychczasową współprace oraz życzył dalszych sukcesów i jubileuszy PZD.

Głos zabrał również członek Krajowej Rady PZD oraz Zarządu Pan Piotr Gadzikowski. W imieniu Prezesa PZD Pan Eugeniusza Kondrackiego  podziękował za zaproszenie, z okazji jubileuszu 40-lecia przekazał również życzenia wszelkiej pomyślności i zadowolenia z działki dla wszystkich działkowców.

W swoim przemówieniu podkreślił rolę działkowców i działaczy ze Śląska w tworzeniu i obronie Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Poruszył temat odbywania Walnych Zebrań w ogrodach. Zaapelował o ich jak najszybsze odbywanie, ponieważ jedynie dzięki nim działkowcy będą mieli transparentność wszelkich wydatków.

Po słowie wstępu przyjęto porządek obrad oraz wybrano komisję uchwał i wniosków w składzie:

Pan Zbigniew Palian Przewodniczący

Pan Alfons Blachura Sekretarz

Pan Bogusław Hajduga członek.

Podczas posiedzenia zatwierdzono zbiorcze preliminarze ROD za rok 2021 oraz sprawozdanie finansowe ROD za rok 2021, które przedstawiła księgowa Okręgu Śląskiego PZD Pani Honorata Kłosowska.

Pan Mateusz Macianty Dyrektor biura przedstawił warunki wsparcia Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Urzędu Marszałkowskiego. Natomiast mecens Mateusz Kubasiak omówił sytuację Rodzinnych Ogrodów Działkowych w kontekście projektu ustawy z dnia 7 czerwca 2021 o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Przedstawił projekt Stanowiska Okręgowej Rady Okręgu Śląskiego w Katowicach w w/w sprawie oraz apel do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o przyjęcie postulatów PZD dotyczących zmian w tej ustawie.

Podczas uroczystości wręczone zostały dyplomy dla członka założyciela oraz z okazji jubileuszu 40-lecia PZD oraz uroczyste akty powołania na Instruktora Okręgowego SSI. Najstarszym ROD obchodzącym Jubileusz powstania wręczono pamiątkowe puchary oraz dyplomy.

Członkowie Okręgowej Rady podczas posiedzenia przyjęli 5 uchwał oraz 1 stanowisko.

D.Wojciechowska

Instruktor ds.ogrodniczych

ROD Zacisze - Akcja PomidorDrukuj

  • 05 07 2021
  • 132 czytań

Akcja Pomidor ROD Zacisze

Delegatura Zabrze zorganizowała przy współpracy „Ogrodnictwo Tomanek” – „Akcje pomidor” przekazując nieodpłatnie sadzonki pomidorów odmiany „adam”.

Zarząd ROD Zacisze przyłączył się do akcji pomidor i przekazał działkowcom sadzonki, tym samym zachęcając ich do bioróżnorodności na swoich grządkach i urozmaicić uprawy na ogródkach działkowych. Akcja cieszyła się pozytywnym odzewem przez działkowców. Zarząd ROD Zacisze życzy udanych plonów.

 

Akcja cieszyła się pozytywnym odzewem przez działkowców. Zarząd ROD Zacisze życzy udanych plonów.

Zarząd ROD Zacisze - Ireneusz Kędzierski

Delegatura Zabrze - Akcja pomidorDrukuj

  • 03 07 2021
  • 126 czytań

Akcja pomidor w delegaturze Zabrze

 

Akcja pomidor zakończona pomyślnie. Po zabrzańsku! Pan Adam Tomanek od 37 lat w Grzybowicach dzielnica Zabrza prowadzi najsłynniejsze zabrzańskie ogrodnictwo. Roślinom poświęcając bardzo dużo czasu, pyszne pomidory, świeża bazylia, sadzonki kwiatów czy sałata. Po sadzonki przyjeżdżają mieszkańcy z różnych stroń śląska. Dzięki zaangażowaniu Pana Wiceprezydenta Krzysztofa Lewandowskiego nadprodukcję sadzonek pomidorów „adam” i „faustyna” w ilości 1200 sztuk przekazano do delegatury.

Sadzonki pomidorów błyskawicznie zostały odebrane przez prezesów rodzinnych ogrodów działkowych, a następnie przekazane nieodpłatnie działkowcom. Akcja pomidor cieszyła się dużym zainteresowaniem. Sos pomidorowy (ketchup) będzie świetnym dodatkiem do grilla serwowanym na obchodach dnia działkowca.  

Opracował Piotr witkowski

223,271 unikalne wizyty