Wzory dokumentów finansowych dla ROD


Zbiór ważnych przepisów
 

Wzór Faktury strona przednia


Prawidłowy opis na drugiej stronie Faktury  
Karta wzorów podpisów 
Wzór Faktury korygującej
 
Wzór noty korygującej
Zbiorcze zestawienie wpłat
Wniosek o zaliczkę
 
Rozliczenie Zaliczki  
Oświadczenie kasjera
Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia pogotowia kasowego.
Protokół inwentaryzacji kasy 

Raport finansowy

Naliczenia nagród i świadczeń
 
Zestawienie Przychodów  
Umowa zlecenie
Rachunek do umowy zlecenia  
Rachunek do umowy zlecenia (17%) - 10.2019
 
Ankieta umowa zlecenie  
Wykaz godzin umowa zlecenie
Protokół odbioru do zlecenia
Uchwała w sprawie ustalenia opłaty inwestycyjnej wnoszonej od nowych użytkowników działek w ROD.
Zaległości działkowca wobec ROD wezwanie do zapłaty.