Wzory dokumentów finansowych dla ROD


Uchwała nr 5 - świadczenia pieniężne
 
Umowa o pracę w ROD  
Umowa Zlecenie a Umowa o Dzieło  
Podróże służbowe w ROD
 
Preliminarz 2019-2020  
Zbiór ważnych przepisów
 

Wzór Faktury strona przednia


Prawidłowy opis na drugiej stronie Faktury  
Karta wzorów podpisów 
Wzór Faktury korygującej
 
Wzór noty korygującej
Zbiorcze zestawienie wpłat
Wniosek o zaliczkę
 
Rozliczenie Zaliczki  
Oświadczenie kasjera
Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia pogotowia kasowego.
Protokół inwentaryzacji kasy 

Raport finansowy

Naliczenia nagród i świadczeń od październik 2019
 
Uchwała Zarządu w sprawie świadczeń 11.2021
Zestawienie Przychodów  
Ankieta do Umów 11.2021
Umowa zlecenie
Wykaz godzin umowa zlecenie
Protokół odbioru do zlecenia
Uchwała w sprawie ustalenia opłaty inwestycyjnej wnoszonej od nowych użytkowników działek w ROD.
Zaległości działkowca wobec ROD wezwanie do zapłaty 2023 - 1
 Zaległości działkowca wobec ROD wezwanie do zapłaty 2023 - 2
Linki do obliczenia odsetek za opóźnienie

aktualizacja 2023.07.15