MPSZOK 2023

MPSZOK

Stanowiska Delegatury Zabrze i Ogrodów

Stanowiska Delegatury Zabrze i Ogrodów z Zabrza

Galeria Losowe

Stanowisko Delegatury - Prawo Budowlane

Stanowisko Delegatury - Prawo Budowlane

Porady

Informator działkowca

Przetargi 2023

Przetargi

Informator

Informator działkowca

Mój Ogródek

Informator działkowca

Konkursy Okregu Śląskiego PZD 2023 r.Drukuj

 • 05 04 2023
 • 196 czytań

Konkursy Okregu Śląskiego PZD 2023 r.

1. „NAJPIĘKNIEJSZA DZIAŁKA ROKU 2023"

Udział w konkursie „Najpiękniejsza Działka Roku 2023" może/mogą wziąć działkowiec(wcy) posiadający tytuł prawny do działki w ROD należącym do Stowarzyszenia Ogrodowego PZD.

2. „RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY ROKU 2023"

Udział w konkursie „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2023" może/mogą wziąć ROD należące do Stowarzyszenia Ogrodowego PZD.

 

Dokumenty - konkursy 2023

Regulamin konkursu „NAJPIĘKNIEJSZA DZIAŁKA ROKU 2023"  

Zgłoszenie do Okręgowego Konkursu „NAJPIĘKNIEJSZA DZIAŁKA ROKU 2023"

 
Regulamin konkursu „RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY ROKU 2023"

PROTOKÓŁ Z LUSTRACJI KONKURSOWEJ „RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY ROKU 2023"
ROD Zacisze w Zabrzu - Walne zebranie 2023Drukuj

 • 29 03 2023
 • 101 czytań

W dniu 25.03.2023r odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2022. Zebranie odbyło się w drugim terminie o godzinie 10.30, na 469 członków PZD ROD Zacisze w zebraniu uczestniczyło 81 osób, co stanowi 17,27% ogółu.

Zebranie otworzył Prezes ogrodów ROD Zacisze Ireneusz Kędzierski, powitał gości – obsługującego walne zebranie z ramienia delegatury Zabrze członka Okręgowej Rady Pana Piotra Witkowskiego, a także wszystkich zebranych. Uczestnicy walnego zebrania odsłuchali hymn PZD oraz uczcili minutą ciszy pamięć o zmarłych - byłych członkach ogrodu ROD Zacisze.

Na zebraniu uchwalono podstawowe składniki opłat obowiązujące na rok 2023, takie jak opłata za m2, opłatę energetyczną, opłatę wodną i opłatę za wywóz odpadów komunalnych.

Z najważniejszych projektów oraz zadań inwestycyjnych szczegółowo omówiono zadanie „Oświetlenie ogrodu” inwestycja ma być rozłożona na cztery lata, zaciągając pożyczkę z Funduszu Samopomocowego wzbogacając infrastrukturę ogrodową i poprawiając bezpieczeństwo działkowców.

Omówiono najważniejsze i bieżące sprawy dotyczące ogrodu, na zebraniu Zarząd ROD zwrócił uwagę na prawidłową segregację odpadów przez działkowców pokazując na rzutniku multimedialnym przypadki wyrzucania gabarytów i zaśmiecania lasu, tym samym podnosząc kwotę za utylizację śmieci.

Na zebraniu została rozpowszechniona literatura promując wiedzę ogrodniczą rozdając bezpłatnie broszury wydane przez Krajową Radę PZD.

Prezes ogrodu Ireneusz Kedzierski

Wiosna w Zespole Szkół Katolickich w ZabrzuDrukuj

 • 26 03 2023
 • 147 czytań

Wiosna w Zespole Szkół Katolickich w Zabrzu

WITAJ WIOSNO - hura, hura, tak dzieci witały wraz z Panią Dyrektor z Zespołu Szkół Katolickich w Zabrzu z klas od 1 do 3 zaproszone babcie oraz prezesa ROD Nasza Palma Grażynę Żmijewską – Domżol   na terenie szkoły by uczcić pierwszy dzień wiosny przypadający na dzień 21.03.2023 r. mając przygotowany program piosenek o wiośnie. Prezes ROD Nasza Palma Grażyna Żmijewska- Domżol przybyła na spotkanie w swoim ubiorze, w którym na co dzień pracuje na działce i zaprezentowała podstawowe narzędzia do sadzenia, pielenia, siania i uprawy. Pytań nie było końca, takie było zainteresowanie nie tylko narzędziami, ale też w jaki sposób sadzimy, kiedy siejemy można by było wymieniać dużo i sprawiło mi to ogromną radość, że rośnie nam przyszłe pokolenie działkowców.

Następnie z Panią Wiosną zaprezentowałyśmy w jaki sposób sadzimy bratki do skrzynki balkonowej, żonkile oraz bluszcz. Po tej prezentacji udaliśmy się do klas, a ja z radością przeszłam do klasy 2a i 2b. Tam też przygotowaliśmy stół nakryty folią, rozłożone kubeczki do sadzonek, rękawiczki, ziemię i łopatkę oraz cebulki dymki i nasiona koperku. Po wytłumaczeniu w jaki sposób sadzimy cebulki dymki dzieci przystąpiły do sadzenia mając mnóstwo pytań, czy wystarczy ziemi w kubeczku, czy ziemie należy ubić i itd. Dla mnie cudowne i niezapomniane chwile kontaktu z zainteresowanymi dziećmi.

Dziękuję organizatorom Zespołu Szkół Katolickich, że tak ważny obecnie temat związany z ekologią- dbałość o uprawę jarzyn ekologicznych, zdrowego żywienia, aktywności fizycznej oraz czyste powietrze został zauważony i mam nadzieję, że będzie kontynuowany i serdecznie do tego zachęcam. Dla mnie prezes ROD Nasza Palma niezapomniane chwile i nadzieja na to, iż nasza praca działkowców dla Zabrza nie pójdzie na marne i będą godni następcy z Zespołu Szkół Katolickich w Zabrzu.

Serdecznie dziękuję za zaproszenie prezes ROD Nasza Palma Grażyna Żmijewska-Domżol

Narada szkoleniowa sekretarzy Rodzinnych Ogrodów Działkowych w ZabrzuDrukuj

 • 26 03 2023
 • 128 czytań

Narada szkoleniowa sekretarzy Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Zabrzu

Naradę szkoleniową w dniu 24.03.2023r. otworzył Przewodniczący Delegatury Rejonowej PZD w Zabrzu Pan Leszek Bucki, który przywitał wszystkich sekretarzy ROD oraz wprowadził uczestników w tematykę spotkania. Omówiono wytyczne dla zarządów w sprawie przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych i konferencji delegatów w rodzinnych ogrodach działkowych PZD przyjęte i wprowadzone uchwałą nr.1/2023 KZ PZD z dnia 12 stycznia 2023r. W ramach rozpoczynającej się kampanii szczegółowo przedstawiono zagadnienia dotyczące prawidłowego zawiadomienia członków rod, termin i miejsce wyłożenia dokumentów celem zapoznania się przez członków ogrodu. Kolejnym ważną sprawą to przygotowanie sprawozdania merytorycznego zarządu i jakie informacje powinny się w nim znaleźć. Prawidłowe przygotowanie dokumentacji po WZ/KD i termin dostarczenia do jednostki nadrzędnej.

Kolejnym ważnym punktem jest działalność sekretarzy w zarządzie i wykonanie zadań zgodnie z zakresem obowiązków, prawidłowość sporządzania protokołów zebrania zarządów, podejmowanie uchwał, rejestrowanie uchwał, prawidłowe prowadzenie korespondencji (przychodzącej-wychodzącej), konieczność rejestrów członków ROD PZD. Następnym tematem, który był poruszany to korespondencja z działkowcem (wezwanie do zapłaty, wezwanie do uporządkowanie działki). Szczegółowo omówiono przeniesieni praw do działki, a na koniec wywołała się dyskusja na tematy poruszane na szkoleniu, na zadawane pytania odpowiedzi udzielał przewodniczący delegatury, szkolenie spełniło oczekiwania sekretarzy zarządów rod.

sporządził Piotr Witkowski

Szkolenie Komisji Rewizyjnych w Rodzinnych Ogrodach Działkowych w ZabrzuDrukuj

 • 13 03 2023
 • 146 czytań

Szkolenie Komisji Rewizyjnych w Rodzinnych Ogrodach Działkowych w Zabrzu

W dniu 09.03.2023r. w siedzibie Delegatury Rejonowej odbyło się szkolenie Komisji Rewizyjnych Zabrzańskich Ogrodów Działkowych

wg proponowanego porządku:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Omówienie i przypomnienie zasad organizacyjnych funkcjonowania Komisji Rewizyjnych w ROD.
 3. Omówienie i tryb postępowania Komisji Rewizyjnych.
 4. Omówienie konieczności podejmowania uchwał w różnych sytuacjach związanych z funkcjonowaniem Komisji Rewizyjnych oraz przypomnienie poprawności sporządzania protokołów z posiedzeń Komisji.
 5. Omówienie przygotowań do Walnych Zebrań i roli Komisji Rewizyjnych, ocena bilansu, sprawozdanie z działalności z wnioskiem o przyjęcie lub nie z uzasadnieniem, sprawozdania finansowo-merytorycznego i preliminarza finansowego na 2023 rok.
 6. Pytania nurtujące Komisje a związane z ich działalnością.
 7. Zakończenie spotkania.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Delegatury Zabrzańskiej Pan Leszek Bucki, który przywitał zebranych gości i przedstawił sytuację w PZD oraz uzasadnił, dlaczego w roku 2023 nie odbędą się zebrania sprawozdawczo - wyborcze.


Nakreślił również aktualną sytuację w sprawie pozyskiwania grantów w ramach programu pn. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”.

Następnie Pani Barbara Sikorska członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Katowicach, która bardzo szczegółowo omówiła poszczególne punkty programu zwracając szczególną uwagę na prawidłowe przygotowanie do Walnego Zebrania Sprawozdawczego 2023.

Bardzo ważną sprawą to działalność Komisji w ogrodach działkowych zarówno kontrolną jak i mediacyjną. Zainteresowanie komisji rewizyjnych było bardzo duże co potwierdziły zadawane pytania. Po omówieniu zagadnień dotyczących Komisji Rewizyjnych, ponownie głos zabrał Pan Przewodniczący Leszek Bucki, który jeszcze raz podkreślił rolę Komisji Rewizyjnych

w działalności i prawidłowym funkcjonowaniu ogrodu.

Na koniec podziękował wszystkim przybyłym życząc dalszej wytrwałej pracy na rzecz ogrodów.

OKR

Barbara Sikorska

Dzień Kobiet 2023Drukuj

 • 08 03 2023
 • 149 czytań

Wszystkim przedstawicielkom płci pięknej

Delegatura Zabrze życzy najserdeczniejsze życzenia zdrowia,

pomyślności i samych pięknych dni w życiu.

Życzymy by uśmiech rozpromieniał Wasze twarze

i byście zawsze czuły się doceniane.

Narada szkoleniowa skarbników w Zabrzu 2023Drukuj

 • 04 03 2023
 • 56 czytań

Narada szkoleniowa skarbników Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Zabrzu

Naradę szkoleniową w dniu 02.03.2023r. otworzył Przewodniczący Delegatury Rejonowej PZD w Zabrzu Pan Leszek Bucki, który przywitał wszystkich skarbników ROD oraz wprowadził uczestników w tematykę spotkania. W naradzie udział wzięły Księgowe OFK Zabrze - Kierownik Ośrodka OFK Pani Marzena Witkowska oraz księgowa Pani Ramona Szaniawska. Na szkoleniu omówiono podstawowe zadania jakie spoczywają na skarbnikach zarządów ogrodów. W ramach rozpoczynającej się kampanii walnych zebrań/konferencji delegatów, szczegółowo przedstawiono zagadnienia dotyczące zamknięcia roku finansowego za rok 2022 oraz przygotowanie preliminarzy finansowych na rok 2023 zgodnie z otrzymanymi „Wytycznymi do sporządzania sprawozdań finansowych ROD za rok 2022 oraz opracowania preliminarzy finansowych ROD na rok 2023” wydanych przez Krajowy Zarząd PZD z dnia 12 stycznia 2023 r. Poruszono w sposób szczegółowy tematykę związaną z prawidłowym wyliczeniem opłaty: ogrodowej, wodnej, energetycznej i za wywóz odpadów komunalnych z terenu ogrodu. Ważnym tematem w kwestii preliminarzy jest uwzględnienie w nich potrzeb remontów lub inwestycji na ogrodzie. Szczegółowo omówiono zakres i sposób ich finansowania w odniesieniu do proponowanych zadań oraz konieczność uzyskania stosownych pozwoleń i pełnomocnictw w ramach prowadzonej inwestycji. Wspomniano o możliwości uzyskania dotacji celowych i wsparcia finansowego ze środków zewnętrznych na ich realizację. Na prezentacji multimedialnej omówiono przykładowe sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat, funduszu rozwoju oraz funduszu oświatowego.  Kierownik ośrodka omówiła wszystkie jego składniki, aby w sposób jasny i czytelny skarbnicy mogli przekazać jego treść członkom zarządu. W temacie bieżących spraw poruszono szereg zagadnień tematycznych związanych z bieżącym funkcjonowaniem ogrodów na płaszczyźnie księgowej i finansowej tj. prawidłowe korzystanie z funduszy ogrodowych, prowadzenie właściwej polityki w zakresie wynagradzania pracy społecznej w ROD i związanych z tym wypłacanych świadczeń, nagród i umów-zleceń. Powyższe odnosi się do podjętej Uchwały nr 5/XXV/2018 Krajowej Rady PZD z dnia 05.12.2018 r. która wyszczególnia zasady wynagradzania za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją w rodzinnych ogrodach działkowych. Zapoznano skarbników z tematem Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). To dobrowolny, prywatny system długoterminowego oszczędzania, dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych w tym również zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenie. Wydane zostały wszystkim uczestnikom spotkania niezbędne druki i materiały dotyczące PPK. W związku z rozpoczynającym się sezonem poinformowano o konieczności zgłoszenia ogrodu do ZUS. Niezbędny do tego druk został również przekazany zainteresowanym osobom. Dodatkowo w ramach przypomnienia wspomniano o zapłatach w terminie podatku dochodowego oraz należnych składek ZUS jak również o terminowym oddawaniu raportów kasowych księgowym Ośrodka Finansowo Księgowego.

Opracował Piotr Witkowski

386,256 unikalne wizyty