MPSZOK

MPSZOK

Przetargi

Przetargi

Stanowiska Delegatury Zabrze i Ogrodów

Stanowiska Delegatury Zabrze i Ogrodów z Zabrza

Galeria Losowe

Informator

Informator działkowca

Stanowisko Delegatury - Prawo Budowlane

Stanowisko Delegatury - Prawo Budowlane

PORADY OGRODNICZE odc.1Drukuj

  • 02 09 2021
  • 97 czytań

PORADY OGRODNICZE

 

Każdy termin przekazania porad ogrodniczych jest dobry, gdyż nieustannie wykonujemy różne prace i zadania na naszych działkach. Dotyczy to pielęgnacji roślin, krzewów, drzew, uprawy ziemi, cyklów kompostowania i innych robót w zależności od pory roku. Zbliżamy się do zakończenia sezonu działkowego. Zgodnie z przysłowiem "Skoro wrzesień, to już jesień, ale jabłek pełna kieszeń". W tym okresie trzeba mieć czas na zbiory warzyw i owoców, pielęgnację drzew i krzewów oraz przygotowanie roślin do spoczynku zimowego. Grządki po zbiorach należy starannie wyczyścić z roślinnych pozostałości. Wiele szkodników i chorób grzybowych zimuje w resztkach starych roślin, dlatego trzeba je zanieść do kompostownika. Po zbiorze grządki zasilamy dobrze rozłożonym kompostem oraz wolnodziałającymi nawozami fosforowy i, potasowy i i wapniowymi. Po rozsypaniu nawozów grządki przekopujemy na zimę.
Dziś w pierwszym odcinku Porad Ogrodowych chcę zainteresować działkowców prawidłowym cięciem i pielęgnacją drzew oraz krzewów.

Odc. 1

Drzewa owocowe i krzewy jagodowe potrzebują ciągłej pielęgnacji. Obcinanie jest przy tym najważniejszym zadaniem pielęgnacyjnym. Młode drzewa i krzewy potrzebują tzw. cięcia kształtującego i wychowującego, aby uzyskać wymaganą formę. W przypadku roślin dojrzałych regularne cięcie zapewnia utrzymanie zdrowia i właściwego rozwoju rośliny i zapewnienie dobrych zbiorów. Zabieg ten ma również znaczenie, że względu na możliwość ograniczania rozmiarów roślin silnie rosnących. Poprawne cięcia powinny być wykonywane regularnie i w optymalnych terminach.
Podaję kalendarz cięcia i pielęgnacji drzew oraz krzewów, załącznik nr 1.

Cięcie kształtujące zapewnia młodemu drzewku zdrowy wzrost i wystarczające zaopatrzenie w wodę i odżywki. Obok pędu głównego powinny pozostać tylko trzy najsilniejsze rozstawione pędy boczne, ucięte pod tępym kątem. Pęd główny należy ciąć na wysokości ok.15-20 cm nad kierunkowymi pędami bocznymi. Zapewni to najważniejsze warunki dla równomiernego wzrostu i wytworzenia siły, załącznik nr 2.

Cięcie wychowujące następuje w okresie pierwszych 6 do 8 lat. Najlepszą porą do cięcia jest późna zimą i dzień bez mrozu. Pęd główny należy obciąć tak by wystawał ponad pędy boczne na wysokość ok.10-15 cm. Pędy boczne nie są obcinane, aby korona mogła rozwijać się na szerokość, za wyjątkiem pędów rosnących do środka i pędów konkurencyjnych, załącznik nr 3.

Cięcie rozrzedzające należy wykonywać co 3-5 lat, by zapewnić wystarczający dopływ światła. Tylko w ten sposób pędy, liście i owoce mogą się w dalszym ciągu zdrowo rozwijać. Należy rozrzedzić pędy rosnące do środka oraz pędy konkurencyjne. Za gęste i za słabe rozgałęzienia należy usunąć, załącznik nr 4.

Cięcie odmładzające dokonuje się wtedy, gdy wielkość zbiorów istotnie spada. Usuwamy słabe i za gęsto rosnące gałęzie. Pęd główny obcinam tak by tworzył kąt ostry lub prosty z pędami bocznymi. Wycinanie odmładzające nie powinno być zbyt radykalne, ponieważ za silny wzrost nowych pędów może w kolejnych latach podnieść nakład pracy związanej z wycinaniem, załącznik nr 5.


Technika cięcia:
1. Cięcie najlepiej wykonywać w dni pochmurne i bezdeszczowe.
2. Narzędzia powinny być ostre.
3. Cienkie pędy można wycinać sekatorem ręcznym.
4. Pędy grubsze usuwamy piłką z zębami dośrodkowozbieżnymi.
5. Do przycięcia żywopłotów używajmy nożyc mechanicznych które znacznie ułatwiają pracę.
Po każdym cięciu drzew należy nanieść maść ogrodniczą która zabezpiecza duże rany drzewne przed wniknięciem chorób i wspomaga szybsze gojenie.

Odcinek 1 opracował kierownik Ośrodka Szkoleniowego PZD Delegatura Zabrze, M. Pawłowska przy współpracy z obsługą informatyczną PDZ Delegatura Zabrze p. I. Kędzierskiego.

Narada Prezesów Sierpień 2021Drukuj

  • 31 08 2021
  • 95 czytań

Spotkanie szkoleniowe z Prezesami Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Zabrzu

 

Na dzień 26.08.2021 r. Delegatura Rejonowa w Zabrzu zorganizowała kolejną naradę szkoleniową. Przewodniczący Delegatury Rejonowej PZD przywitał bardzo serdecznie wszystkich zebranych prezesów ogrodów, którzy mimo wakacyjnej przerwy przybyli na szkoleniowe spotkanie. Na wstępie każdy z uczestników narady szkoleniowej otrzymał materiały związane z tematyką spotkania oraz wydany przez Polski Związek Działkowców „Zbiór Przepisów Związkowych” przeznaczony do zastosowania dla każdego Zarządu ogrodu oraz Komisji Rewizyjnej. Spotkanie obfitowało w wiele ciekawych tematów, które bezpośrednio dotyczą pracy zarządu jak i samego ogrodu.

Ważnym i wciąż aktualnym tematem są walne zebrania sprawozdawcze, które odbywają się na naszych ogrodach. W Zabrzu do tej pory odbyło się 25 zebrań bądź konferencji delegatów, to bardzo wysoki procent udziału zabrzańskich ogrodów, pozostałe zebrania odbędą do końca sierpnia. Bardzo istotnym i niestety niekorzystnym dla działkowców okazał się Komunikat Jednostki Krajowej PZD z dnia 20.08.2021 r. w sprawie uchwalenie przez Parlament RP nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przedstawiony przez przewodniczącego delegatury Leszka Buckiego. Kolejnym tematem było przypomnienie wszystkim obecnym prezesom o przekazaniu informacji w sprawie obowiązku zgłaszania źródeł ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, która z dniem 01.07.2021 r została powołana. Złożenia deklaracji w przedmiotowym zakresie dotyczy zarówno zarządy ogrodów jak również wszystkich działkowców posiadających altany działkowe wyposażone m.in. w ogrzewanie elektryczne, kominki, kozy itp. do 1 MW. Na zakończenie przewodniczący Delegatury Rejonowej PZD poprosił wszystkich zebranych o przedstawianie na stronie internetowej Delegatury bądź stronie Okręgu Śląskiego w Katowicach wszystkich wydarzeń, które były organizowane lub będą organizowane na zabrzańskich ogrodach. To bardzo ciekawa forma pokazania ogrodu i reklamowania ogrodu w szerokim aspekcie życia działkowego w społeczeństwie.

Opracował: Piotr Witkowski

ROD Przyszłość - Dzień działkowca 2021Drukuj

  • 29 08 2021
  • 75 czytań

DZIEŃ DZIAŁKOWCA W ROD "PRZYSZŁOŚĆ" W ZABRZU

Na dzień 28-08-2021 r. Zarząd ROD „Przyszłość” w Zabrzu zaplanował na naszym ogrodzie dwa ważne wydarzenia. Jedno z nich to spotkanie z końmi, gdzie wszystkie chętne dzieci mogły zapoznać się z bliska ze zwierzętami, przejechać się w siodle po alejkach ogrodowych oraz nakarmić konie marchewką. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe figurki koni różnych maści. Znamienne jest to iż kilka dzieci chce skorzystać z nauki jazdy na konikach gdzie Pani Daria chętnie zapozna młodych adeptów ze sztuką jeździecką. Wszystkim uczestnikom pierwszego spotkaniu z końmi na ROD "Przyszłość dopisała piękna pogoda, wspaniała atmosfera i wiele radości na twarzach dzieci i dorosłych.

Następnie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń i nagród dla wyróżnionych działkowców za ich uprawę. Prezes ogrodu wspomniał o znamiennym wydarzeniu jakim jest Jubileusz 40-lecia Polskiego Związku Działkowców. Przytoczył w kilku słowach jego historię i najciekawsze tradycje, nadmienił o podejmowaniu przez PZD wszechstronnego działania na rzecz ogrodnictwa działkowego w Polsce poprzez propagowanie idei ogrodnictwa działkowego w społeczeństwie i działań na rzecz rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych oraz umożliwienia działkowcom wykorzystywanie działek w celach ogrodniczych bądź rekreacyjno-wypoczynkowych. Zaproszony na uroczystość I wiceprezes Okręgu Śląskiego PZD w Katowicach Pan Leszek Bucki wręczył odznaczenia dla wyróżnionych działkowców oraz przyznane nagrody rzeczowe dla działkowców którzy uprawiają wzorowo swoją działkę.

Skromne spotkanie z działkowcami podyktowane było z powodu panującej pandemii, niemniej bardzo dziękujemy wszystkim dzieciom i działkowcom za wspaniałą atmosferę oraz przybycie i jeszcze raz gratulujemy wszystkim wyróżnionym.

opracował- Prezes Piotr Witkowski

ROD Wiśnia - uczestniczy w obchodach 100 rocznicy III Powstania ŚląskiegoDrukuj

  • 16 08 2021
  • 59 czytań

ROD Wiśnia z Zabrza uczestniczy w obchodach 100 rocznicy III Powstania Śląskiego

15 sierpnia Rodzinny Ogród Działkowy Wiśnia uczestniczył w obchodach upamiętniające wybuch III Powstania Śląskiego, niedzielne uroczystości zostały zainaugurowane mszą świętą w kościele pw. Bożego Ciała. Następnie pod Pomnikiem Poległych w Powstaniach Śląskich przedstawiciele ogrodu na czele z Prezesem Leszkiem Buckim złożyli wiązankę kwiatów. O oprawę artystyczną wydarzenia zadbała Orkiestra Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu pod batutą Henryka Mandrysza. Wieczorem, na terenie Dzielnicowego Ośrodka Kultury przy ul. Dorotki 3 w Kończycach, odbył się koncert pieśni powstańczych pn. “Ślązoki, Ślązoki, wszyścyśmy Poloki”.

Historia trzech powstań śląskich była wyjątkowo burzliwa. Pierwsze wybuchło 16 sierpnia 1919 r. i było sprzeciwem przeciw aresztowaniu śląskich przywódców Polskiej Organizacji Wojskowej. Nie zakończyło się sukcesem, ale zwróciło uwagę innych krajów na sprawę Śląska. II Powstanie Śląskie wybuchło w nocy z 19 na 20 sierpnia 1920 r., a jego tłem były przygotowania do plebiscytu, który odbył się w marcu 1921 r. Dopiero trzecie powstanie, które wybuchło w nocy z 2 na 3 maja 1921 r., przesądziło o przyznaniu Polsce dużej części terytorium Górnego Śląska.

Głównymi organizatorami uroczystości, które odbyły się w Zabrzu-Kończycach15 sierpnia byli: Pamięć i Tożsamość – Komitet Obchodów Rocznicy Powstań Śląskich przy parafii Bożego Ciała w Kończycach, Miasto Zabrze, Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu, Dzielnicowy Ośrodek Kultury w Zabrzu-Kończycach oraz Rada Dzielnicy Kończyce.

Opracował:

Sekretarz ROD Wiśnia

Stanisław Janus

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu - ZapraszaDrukuj

  • 13 08 2021
  • 142 czytań

Odwiedź wystawę rośliny z paszportem

 

Czy pomidor może być chory? Co to są agrofagi kwarantannowe? Czy rośliny potrzebują paszportu? Skąd wiemy, ile nasion z zakupionej torebki wykiełkuje? Czy w Polsce uprawia się rośliny GMO? Jak objawia się rak ziemniaka? Czy jeden gatunek owada może zniszczyć duży las? Dlaczego na granicy sprawdza się drewniane opakowania? Czy środki chemiczne w uprawach roślin są groźne dla człowieka?

Odpowiedzi na te pytania (i wiele, wiele innych) można znaleźć na wystawie „Rośliny z paszportem” w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. Prezentujemy na niej fragment laboratorium, przedstawiamy największych wrogów uprawianych w kraju roślin oraz metody walki z nimi. Opowiadamy, jak dbać o ogród z pominięciem środków chemicznych. Zaglądamy do szafki kuchennej, by zobaczyć, kto zamieszkuje w produktach spożywczych, i przyglądamy się roślinom, poszukując ledwie widocznych „bestii” pożerających nasze uprawy. Dzielimy się wiedzą, jak szczepić drzewka w sadzie i założyć przyjazny owadom ogród, a także przepisem na naturalną gnojówkę roślinną.

Ekspozycja przybliża zagadnienia ochrony roślin i nasiennictwa w przyjemny i zrozumiały sposób. Ma nam uświadomić, że kupując ziemniaki na obiad, roślinę doniczkową na parapet, nasiona, sadzonki lub drzewko do ogrodu, nie zdajemy sobie sprawy, jak potężna grupa specjalistów, uzbrojonych w najnowszy sprzęt laboratoryjny, dba, by wszystkie te produkty były najwyższej jakości, zdrowe i bezpieczne dla środowiska i konsumentów. Pracownicy Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa każdego dnia badają rośliny w uprawach, parkach i szkółkach, kontrolują środki ochrony roślin, nawozy, a nawet sprzęt rolniczy służący do oprysków. A wszystko to dla bezpieczeństwa naszego życia i zdrowia oraz bezpieczeństwa środowiska. Warto przyjrzeć się ich pracy. Zapraszamy na wystawę.

Muzeum Górnośląskie w Bytomiu ul. W. Korfantego 34

piątek

09:00–15:00

sobota

12:00–18:00

niedziela

(Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny/

Święto Wojska Polskiego)

12:00–18:00

Godziny otwarcia mogą być inne

poniedziałek

Zamknięte

wtorek

09:00–15:00

środa

10:00–18:00

czwartek

10:00–18:00223,225 unikalne wizyty