MPSZOK

MPSZOK

Przetargi

Przetargi

Stanowiska Delegatury Zabrze i Ogrodów

Stanowiska Delegatury Zabrze i Ogrodów z Zabrza

Galeria Losowe

Informator

Informator działkowca

Stanowisko Delegatury - Prawo Budowlane

Stanowisko Delegatury - Prawo Budowlane

ROD Zacisze w Zabrzu - Spotkanie w sprawie dojazdu do ogrodu.Drukuj

  • 09 07 2022
  • 107 czytań

ROD Zacisze w Zabrzu - Spotkanie w sprawie dojazdu do ogrodu.

 

W dniu 07.07.2022 odbyło się spotkanie w Nadleśnictwie Brynek w sprawie dojazdu do ogródków działkowych ROD Zacisze. W spotkaniu uczestniczyli Nadleśniczy Janusz Wojciechowski, Zastępca Nadleśniczego Adam Mazur, Komendant Posterunku Straży Leśnej Mariusz Ignasiak, Alina Nowak radna Sejmiku Województwa Śląskiego, Wiceprezes Okręgu Śląskiego Leszek Bucki oraz Prezes Zarządu ROD Zacisze w Zabrzu Ireneusz Kędzierski.

Uzgodniono tymczasowe warunki korzystania z dróg leśnych, a zarazem dojazdowych do ogrodu ROD Zacisze. Omówiono współpracę o dbanie porządku na terenie leśnym przyległych do działek w zamian za dzierżawę drogi dojazdowej. Będą przeprowadzane zmożone kontrole na terenach leśnych, aby dyscyplinować i karać działkowców zaśmiecających tereny leśne przyległe do działek. Rozmowy były bardzo merytoryczne zadowalające obie strony, omówiono perspektywy dalszej współpracy na przyszłe lata.

Prezes ROD Ireneusz Kędzierski

Narada Prezesów Czerwiec 2022Drukuj

  • 27 06 2022
  • 123 czytań

Narada szkoleniowa prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Zabrzu

W dniu 21.06.2022 r. Delegatura Rejonowa PZD w Zabrzu zorganizowała naradę szkoleniową dla prezesów zabrzańskich ogrodów. Przewodniczący Delegatury Rejonowej PZD bardzo serdecznie przywitał wszystkich uczestników spotkania. Przewodniczący Delegatury na początku spotkania przytoczył ogłoszone przez Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców konkursy tematyczne przeznaczone dla wszystkich działkowców posiadających tytuł prawny do działki w ROD. Są to następujące konkursy: „Warzywnik 2022”, Najpiękniejsza działka roku 2022” oraz „Zatrzymać lato – konkurs fotograficzny”. Każdy temat ma sprecyzowany regulamin uczestnictwa w tych konkursach oraz formularz zgłoszeniowy. Każdy uczestnik szkoleniowej narady otrzymał wszystkie dokumenty w przedmiotowym zakresie do pełnego zapoznania się i uczestnictwa. Dodać należy, że konkursy okraszone są nagrodami pieniężnymi dla zwycięzców.

Kolejnym bardzo istotnym i intersującym zagadnieniem była informacja o rozpoczętym konkursie grantowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod nazwą „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, który w formie otwartego konkursu grantowego trwać będzie od 30.05.2022 r. do 31.08.2022 r. Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do ochrony i poprawy jakości terenów zielonych w miastach i ich obszarach. Natomiast sam konkurs to możliwość przyznania grantu na dofinansowanie projektów które najbardziej przyczynią się do rozwoju zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ROD w częściach wspólnych. Przewodniczący omówił za pośrednictwem przekazu multimedialnego wszelkie istotne aspekty wraz z wnioskiem z którymi zarządy ogrodów muszą się zapoznać, aby móc ubiegać się o przyznanie grantu które dodatkowo zostały podzielone na dwie kategorie. Najważniejszą zaletą konkursu jest to, że rodzinne ogrody działkowe będą mogły ubiegać się o wsparcie sięgające od 10 do 100 tyś. zł, a całość grantu to kwota łączna w wysokości 47 mln złotych. Wnioski o granty ROD będą mogły składać od 30 maja w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie. Wszyscy obecni otrzymali treść uchwały nr 266/2022 z dnia 14.06.2022 r. w sprawie przyjęcia „Wytycznych w sprawie zadań finansowych dla ROD związanych z konkursem „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” oraz dokument „Wytycznych…” w powyższym temacie.

Opracował sekretarz Piotr Witkowski

Ruszyły dotacje dla ROD! Trwa nabór wniosków o grantyDrukuj

  • 23 06 2022
  • 142 czytań

Ruszyły dotacje dla ROD! Trwa nabór wniosków o granty – Rodzinne Ogrody Działkowe mogą otrzymać pieniądze w ramach konkursu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”

Konkurs Rozwój zielonej infrastruktury to szansa dla wielu ROD na zazielenienie przestrzeni, zagospodarowanie na nowo terenów wspólnych oraz poprawienie infrastruktury ogrodowej. ROD będą mogły zadbać o planetę ze wsparciem rządu dzięki pozyskaniu pieniędzy unijnych z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ) na rozwój zielonej infrastruktury ogrodów. Ogłoszenie konkursu odbiło się szerokim echem wśród społeczności działkowej. Rodzinne Ogrody Działkowe Okręgu Śląskiego wykazują bardzo duże zainteresowanie programem. Realizacja prac, które poprawią zieloną infrastrukturę ROD stanowi również odpowiedź na istniejące na terenie ROD potrzeby. Zarządy ROD wyrażają chęć uczestnictwa w konkursie wskazując na liczne zadania, które mogą zostać wykonane na terenie ROD w ramach programu.

W odpowiedzi na szerokie zainteresowanie Okręg Śląski PZD organizuje w Delegaturach Rejonowych szkolenia. Takie szkolenie odbyło się 10 czerwca b.r. w Delegaturze Rejonowej w Zabrzu. W szkoleniu uczestniczyło ponad 60 przedstawicieli Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu Delegatur Rejonowych. Na szkoleniu zostały przedstawione najważniejsze zasady przystąpienia do konkursu. Uczestnicy zadawali szereg pytań dotyczących oceny formalnej i merytorycznej oraz rozliczenia transz grantu. Zarządy ROD są zainteresowane przystąpieniem do konkursu i pozyskaniem dotacji na inwestycje na terenie ROD.

Realizacja projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” z Funduszy Europejskich odbywa się pod patronatem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Oddział Regionalny ARiMR dla województwa śląskiego zlokalizowany jest w Częstochowie. W dniu 21 czerwca w siedzibie Oddziału ARiMR w Częstochowie odbyło się wspólne spotkanie przedstawicieli Okręgu Śląskiego oraz Okręgu Częstochowskiego PZD na czele z Prezesem OZ Śląskiego PZD Józefem Noski oraz Prezesem OZ Częstochowskiego PZD Grzegorzem Tasarz z Zastępcą Dyrektora Agencji oraz pracownikami Agencji prowadzącymi program na terenie województwa śląskiego.

Podczas spotkania omówione zostały kluczowe kwestie związane z wdrożeniem programu, rozwiano również wszelkie wątpliwości oraz odpowiedziano pytania związane z formą składania wniosków i zakresem kluczowych zadań projektu. Przedstawiciele Okręgów Śląskiego i Częstochowskiego PZD wskazali kluczowe problemy i potrzeby inwestycyjne Rodzinnych Ogrodów działkowych oraz specyfikę prowadzenia robót na terenie ROD.

Biuro OZ

Dzień dziecka 2022 w ROD Zacisze w ZabrzuDrukuj

  • 13 06 2022
  • 89 czytań

Dzień dziecka 2022 w ROD Zacisze w Zabrzu

 

W dniu 11.06.2022r Zarząd ROD Zacisze razem z Radą Dzielnicy Helenka zorganizował dzień dziecka. Główną atrakcją była „Wioska Indiańska” - pokazy tańców indiańskich, legendy indiańskie, gry i zabawy zręcznościowe, rywalizacje plemienne, wspólne śpiewanie i granie na bębnach. Na festyn zawitała Straży miejskiej z Zabrza, przeprowadzili darmowe znakowanie rowerów oraz dla chętnych pokaz nowego radiowozu.

Dla naszych pociech Zarząd ROD Zacisze ufundował darmowe dmuchańce. Do kupienia dostępna była wata cukrowa, popcorn i balony. Dzieci mogły zrobić sobie zmywalne tatuaże oraz pokaz robienia zwierząt z modelowanych balonów. Dużym zainteresowaniem dla dzieci i rodziców były warsztaty robienia indiańskich łapaczy snów.

Maskotki „Jorgóś” i „Żabolek” z Górnika Zabrze rozdawały dzieciom upominki i pamiątki takie jak zdjęcia piłkarzy oraz smycze. Dla aktywnych dzieci, które uczestniczyli aktywnie w zabawach i konkursach zostały rozdane upominki. Dla wszystkich dzieci nie zabrakło słodyczy.

Dużym zainteresowaniem i radością cieszyły się bańki mydlane.

Zarząd ROD Zacisze i Rada dzielnicy Helenka dziękuje wszystkim dzieciom za przybycie i wspólną zabawę.

Galeria

Prezes ROD Ireneusz Kędzierski

Trwa konkurs ARiMR. Warto skorzystać z unijnych środków na inwestycje w ROD!Drukuj

  • 07 06 2022
  • 131 czytań

Trwa konkurs ARiMR. Warto skorzystać z unijnych środków na inwestycje w ROD!

Od 30 maja można składać wnioski o pozyskanie grantów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na proekologiczne inwestycje w rodzinnych ogrodach działkowych. Do podziału jest 47 mln zł. W opinii PZD środki, które dzięki konkursowi mogą trafić do ROD to wielka szansa dla ogrodów. Dlatego Związek zachęca ogrody do składania wniosków i zapewnia im merytoryczne wsparcie.

Konkurs „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” ogłoszony przez ARiMR ma za zdanie wyłonić projekty, które w największym stopniu przyczynią się do ochrony i poprawy jakości terenów zielonych w miastach.  Ich efektem powinno być powiększenie powierzchni zieleni, ograniczanie hałasu i zanieczyszczenia powietrza, mogą też dotyczyć małej infrastruktury wodno-ściekowej i energetycznej. Powinny być realizowane w częściach wspólnych ogrodów. Wybrane projekty zgłoszone przez ROD otrzymają granty w wysokości od 10 do 100 tys. zł.

Szczegółowy wykaz rodzajów inwestycji został opublikowany w Aktualnościach Związkowych nr 6/2022 (czerwiec).

Chociaż procedury pozyskania unijnych środków są skomplikowane, to warto o granty powalczyć. PZD zachęca rodzinne ogrody działkowe, aby przemyślały swoje potrzeby, przygotowały projekty, które będą się wpisywały w katalog konkursowych inwestycji i skorzystały z szansy, jaką jest możliwość sfinansowania zadania z unijnych funduszy.

Związek, który jako partner społeczny konsultował z Agencją założenia do programu od przełomu 2021/22 r. przygotował wewnętrzne uregulowania odnoszące się do tych zagadnień. Dokumenty przyjęte przez Krajową Radę i Krajowy Zarząd PZD określają zadania i sposób działania organów PZD (władz krajowych, okręgów, zarządów ROD). Są one skorelowane z dokumentami ARiMR.

Wewnętrzne uregulowania i merytoryczne wsparcie dla ROD ze strony Związku, pomogą ogrodom zainteresowanym zdobyciem unijnych środków przejść procedury konkursu.  OZ PZD będą udzielały wszechstronnej pomocy zarządom ROD na każdym etapie konkursu, czyli pozyskiwania finansowania, realizacji zadań oraz rozliczania projektu.

Uchwały KZ i KR PZD dotyczące konkursu.

Zainteresowane ogrody mogą ponadto wziąć udział w spotkaniach online organizowanych w czerwcu przez ARiMR. W ich trakcie zostaną omówione zagadnienia związane ze składaniem wniosków o przyznanie grantów. Na spotkaniach będzie istniała możliwość zadawania pytań. Terminy i więcej informacji.

Komunikat KZ Związku, ogłoszenie ARiMR w sprawie konkursu oraz potrzebne materiały (m.in. Regulamin konkursu) znajdują się na stronie PZD.

310,322 unikalne wizyty