Galeria Losowe

Porady

Informator działkowca

Stanowiska Delegatury Zabrze i Ogrodów

Stanowiska Delegatury Zabrze i Ogrodów z Zabrza

Przetargi 2024

Przetargi

Informator

Informator działkowca

Mój Ogródek

Informator działkowca

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w ROD Wiśnia w ZabrzuDrukuj

 • 29 04 2024
 • 66 czytań

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

w ROD Wiśnia w Zabrzu

27 kwietnia 2024 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego Wiśnia w Zabrzu. Zebranie otworzył Prezes Zarządu Leszek Bucki, który przywitał przybyłych działkowców, Pana Szymona Marczewskiego, powołanego uchwałą nr. 30/2024 z dnia 4 stycznia 2024r. przez Okręgowy Zarząd Śląski PZD w Katowicach do obsługi walnych zebrań. Walne zebranie z braku kworum odbyło się w drugim terminie, frekwencja wyniosła 36%, na 151 członków ROD w walnym zebraniu uczestniczyło 54. Przewodniczącym walnego zebrania został wybrany jednogłośnie Pan Bogusław Pytel. Sprawozdanie z działalności zarządu ROD za rok 2023 i kadencję przedstawiła Prezes Zarządu ROD Wiśnia. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dokonał oceny merytorycznej i finansowej działalności zarządu ROD. Komisja postawiła wniosek o przyjęcie sprawozdań za 2023 rok oraz wydała pozytywną ocenę do planu pracy i preliminarzy finansowych ROD na 2024 rok.

Zarząd otrzymał absolutorium oraz dokonano wyboru organów statutowych w rod. Prezesem zarządu wybrano ponownie pana Leszka Buckiego na przewodniczącego komisji rewizyjnej wybrano pana Michała Hoszkiewicza, dokonano wyboru dwóch delegatów na Rejonowa Konferencję Przedzjazdową. Podjęto także, jednogłośnie inne niezbędne uchwały zapewniające realizację zaplanowanych zadań oraz przyjęto do realizacje zadania inwestycyjne pn: odwodnienie i utwardzenie alejek ogrodowych. Działkowcy wyrażali zaniepokojenie losami wszystkich ogrodów w związku z wprowadzonymi w 2023 roku przepisami dotyczącymi planowania przestrzennego i ujęciem ROD w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, co może w efekcie zagrozić istnieniu wielu ogrodów w Polsce. W związku z tym członkowie uczestniczący w zebraniu podjęli stanowisko w tej sprawie które zostanie przesłane do Pana Krzysztofa Hetmana Ministra Rozwoju i Technologii. Kolejnym stanowiskiem uczestników walnego zebrania było uczczenie 10-lecia istnienia Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Działkowcy wykazują dużą troskę o los naszego ogrodu i Związku udzielając poparcia i pomocy w realizacji zadań, mają świadomość tego, że interes działkowca jest wspólny z interesem całego Związku, bowiem Związek jako całość jest gwarantem istnienia idei ogrodów działkowych i gwarantem spokojnego użytkowania działek.

Stanowiska

Stanowisko w sprawie projektu ogólnego gmin
Stanowisko w sprawie uczczenia jubileuszu 10-lecia Ustawy  o rodzinnych ogrodach działkowych

Delegatura Rejonowa PZD w Zabrzu Szymon Marczewski

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w ROD Reymonta w ZabrzuDrukuj

 • 28 04 2024
 • 53 czytań

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

w ROD Reymonta w Zabrzu

27 kwietnia 2024 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego Reymonta w Zabrzu. Zebranie otworzył Prezes Zarządu Sławomir Pasik, który przywitał przybyłych działkowców, I wiceprezesa Okręgu Śląskiego PZD Leszka Buckiego oraz Patrycję Szewczyk, powołaną uchwałą nr. 30/2024 z dnia 4 stycznia 2024r. przez Okręgowy Zarząd Śląski PZD w Katowicach do obsługi walnych zebrań. Walne zebranie z braku kworum odbyło się w drugim terminie, frekwencja wyniosła 18%, na 145 członków ROD w walnym zebraniu uczestniczyło 26. Przewodniczącym walnego zebrania została wybrana jednogłośnie panią Krystyna Tęcza. Sprawozdanie z działalności zarządu ROD za rok 2023 i kadencję przedstawiła Prezes Zarządu ROD.  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dokonał oceny merytorycznej i finansowej działalności zarządu ROD. Komisja postawiła wniosek o nie przyjęcie sprawozdań za 2023 rok oraz wydała pozytywną ocenę do planu pracy i preliminarzy finansowych ROD na 2024 rok. Zarząd otrzymał absolutorium, dokonano wyboru organów statutowych w rod. Prezesem zarządu wybrano ponownie pana Sławomir Pasik na przewodniczącego komisji rewizyjnej wybrano ponownie pana Wiesława Copiak, dokonano wyboru jednego delegata na Rejonowa Konferencję Przedzjazdową. Podjęto także, jednogłośnie inne niezbędne uchwały zapewniające realizację zaplanowanych zadań Działkowcy wyrażali zaniepokojenie losami wszystkich ogrodów w związku z wprowadzonymi w 2023 roku przepisami dotyczącymi planowania przestrzennego i ujęciem ROD w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, co może w efekcie zagrozić istnieniu wielu ogrodów w Polsce. W związku z tym członkowie uczestniczący w zebraniu podjęli stanowisko w tej sprawie które zostanie przesłane do Pana Krzysztofa Hetmana Ministra Rozwoju i Technologii. Kolejnym stanowiskiem uczestników walnego zebrania było uczczenie 10-lecia istnienia Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Działkowcy wykazują dużą troskę o los naszego ogrodu i Związku udzielając poparcia i pomocy w realizacji zadań, mają świadomość tego, że interes działkowca jest wspólny z interesem całego Związku, bowiem Związek jako całość jest gwarantem istnienia idei ogrodów działkowych i gwarantem spokojnego użytkowania działek.

Stanowiska

Stanowisko w sprawie projektu ogólnego gmin
Stanowisko w sprawie uczczenia jubileuszu 10-lecia Ustawy  o rodzinnych ogrodach działkowych

Delegatura Rejonowa PZD w Zabrzu Patrycja Szewczyk

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w ROD Szarotka w ZabrzuDrukuj

 • 28 04 2024
 • 57 czytań

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

w ROD Szarotka w Zabrzu

20 kwietnia 2024 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego Szarotka w Zabrzu. Zebranie otworzyła Prezes Zarządu Ewa Włoczek, która przywitała przybyłych działkowców, Pana Leszka Buckiego, powołanego uchwałą nr. 30/2024 r. z dnia 4 stycznia 2024r. przez Okręgowy Zarząd Śląski PZD w Katowicach do obsługi walnych zebrań Walne zebranie z braku kworum odbyło się w drugim terminie, frekwencja wyniosła 31,3%, na 198 członków ROD w walnym zebraniu uczestniczyło 62. Przewodniczącym walnego zebrania został wybrany jednogłośnie Pan Marcin Skóra. Sprawozdanie z działalności zarządu ROD za rok 2023 i kadencję przedstawiła Prezes Zarządu ROD Szarotka. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej dokonała oceny merytorycznej i finansowej działalności zarządu ROD. Postawiła wniosek o przyjęcie sprawozdań za 2023 rok oraz wydała pozytywną ocenę do planu pracy i preliminarzy finansowych ROD na 2024 rok. Zarząd otrzymał absolutorium oraz dokonano wyboru organów statutowych w rod. Prezesem zarządu wybrano pana Marcin Skóra na przewodniczącego komisji rewizyjnej wybrano pana Jagła Grzegorz, dokonano wyboru delegatów na Rejonowa Konferencję Przedzjazdową. Podjęto także, jednogłośnie inne niezbędne uchwały zapewniające realizację zaplanowanych zadań oraz przyjęto do realizacje zadania inwestycyjne pn: wymiana ogrodzenia zewnętrznego, remont domu działkowca, utwardzenie alei ogrodowej. Działkowcy wyrażali zaniepokojenie losami wszystkich ogrodów w związku z wprowadzonymi w 2023 roku przepisami dotyczącymi planowania przestrzennego i ujęciem ROD w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, co może w efekcie zagrozić istnieniu wielu ogrodów w Polsce. W związku z tym członkowie uczestniczący w zebraniu podjęli stanowisko w tej sprawie które zostanie przesłane do Pana Krzysztofa Hetmana Ministra Rozwoju i Technologii. Kolejnym stanowiskiem uczestników walnego zebrania było uczczenie 10-lecia istnienia Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Działkowcy wykazują dużą troskę o los naszego ogrodu i Związku udzielając poparcia i pomocy w realizacji zadań, mają świadomość tego, że interes działkowca jest wspólny z interesem całego Związku, bowiem Związek jako całość jest gwarantem istnienia idei ogrodów działkowych i gwarantem spokojnego użytkowania działek.

Stanowiska

Stanowisko w sprawie projektu ogólnego gmin
Stanowisko w sprawie uczczenia jubileuszu 10-lecia Ustawy  o rodzinnych ogrodach działkowych

Delegatura Rejonowa PZD w Zabrzu Leszek Bucki

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w ROD Gwarek w ZabrzuDrukuj

 • 27 04 2024
 • 92 czytań

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

w ROD Gwarek w Zabrzu

27 kwietnia 2024 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego Gwarek w Zabrzu. Zebranie otworzyła Prezes Zarządu Arkadiusz Ciach, która przywitała przybyłych działkowców, Pana Ireneusz Kędzierskiego, powołanego uchwałą nr. 30/2024 z dnia 4 stycznia 2024r. przez Okręgowy Zarząd Śląski PZD w Katowicach do obsługi walnych zebrań. Walne zebranie z braku kworum odbyło się w drugim terminie, frekwencja wyniosła 25,5%, na 329 członków ROD w walnym zebraniu uczestniczyło 84. Przewodniczącym walnego zebrania został wybrany jednogłośnie Pan Kuchta Sławomir. Sprawozdanie z działalności zarządu ROD za rok 2023 i kadencję przedstawił Prezes Zarządu ROD Gwarek. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dokonał oceny merytorycznej i finansowej działalności zarządu ROD. Postawił wniosek o przyjęcie sprawozdań za 2023 rok oraz wydał pozytywną ocenę do planu pracy i preliminarzy finansowych ROD na 2024 rok.

Zarząd otrzymał absolutorium oraz dokonano wyboru organów statutowych w rod. Prezesem zarządu wybrano ponownie pana Arkadiusza Ciacha na przewodniczącą komisji rewizyjnej wybrano panią Magdalenę Cierniak, dokonano wyboru delegatów na Rejonowa Konferencję Przedzjazdową. Podjęto także, jednogłośnie inne niezbędne uchwały zapewniające realizację zaplanowanych zadań oraz przyjęto do realizacje zadanie inwestycyjne pn: remont toalet na kwotę 46 415,00 tys. zł. Działkowcy wyrażali zaniepokojenie losami wszystkich ogrodów w związku z wprowadzonymi w 2023 roku przepisami dotyczącymi planowania przestrzennego i ujęciem ROD w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, co może w efekcie zagrozić istnieniu wielu ogrodów w Polsce. W związku z tym członkowie uczestniczący w zebraniu podjęli stanowisko w tej sprawie które zostanie przesłane do Pana Krzysztofa Hetmana Ministra Rozwoju i Technologii. Kolejnym stanowiskiem uczestników walnego zebrania było uczczenie 10-lecia istnienia Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Działkowcy wykazują dużą troskę o los naszego ogrodu i Związku udzielając poparcia i pomocy w realizacji zadań, mają świadomość tego, że interes działkowca jest wspólny z interesem całego Związku, bowiem Związek jako całość jest gwarantem istnienia idei ogrodów działkowych i gwarantem spokojnego użytkowania działek.

Stanowiska

Stanowisko w sprawie projektu ogólnego gmin
Stanowisko w sprawie uczczenia jubileuszu 10-lecia Ustawy  o rodzinnych ogrodach działkowych

Delegatura Rejonowa PZD w Zabrzu Ireneusz Kędzierski

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w ROD Malina w ZabrzuDrukuj

 • 26 04 2024
 • 56 czytań

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

w ROD Malina w Zabrzu

20 kwietnia 2024 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego Malina w Zabrzu. Zebranie otworzyła Prezes Zarządu Anna Sciechura, która przywitała przybyłych działkowców, Pana Leszka Buckiego, powołanego uchwałą nr. 30/2024 z dnia 4 stycznia 2024r. przez Okręgowy Zarząd Śląski PZD w Katowicach do obsługi walnych zebrań. Walne zebranie z braku kworum odbyło się w drugim terminie, frekwencja wyniosła 22,4%, na 308 członków ROD w walnym zebraniu uczestniczyło 69. Przewodniczącym walnego zebrania został wybrany jednogłośnie Pan Marek Kowalkowski. Sprawozdanie z działalności zarządu ROD za rok 2023 i kadencję przedstawiła Prezes Zarządu ROD Malina. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dokonał oceny merytorycznej i finansowej działalności zarządu ROD. Postawił wniosek o przyjęcie sprawozdań za 2023 rok oraz wydał pozytywną ocenę do planu pracy i preliminarzy finansowych ROD na 2024 rok.

Zarząd otrzymał absolutorium oraz dokonano wyboru organów statutowych w rod. Prezesem zarządu wybrano ponownie panią Anna Sciechura na przewodniczącego komisji rewizyjnej wybrano pana Henryk Derlatka, dokonano wyboru delegatów na Rejonowa Konferencję Przedzjazdową. Podjęto także, jednogłośnie inne niezbędne uchwały zapewniające realizację zaplanowanych zadań oraz przyjęto do realizacje zadanie inwestycyjne pn: wymiana ogrodzenia zewnętrznego na kwotę 230 tys. zł. Działkowcy wyrażali zaniepokojenie losami wszystkich ogrodów w związku z wprowadzonymi w 2023 roku przepisami dotyczącymi planowania przestrzennego i ujęciem ROD w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, co może w efekcie zagrozić istnieniu wielu ogrodów w Polsce. W związku z tym członkowie uczestniczący w zebraniu podjęli stanowisko w tej sprawie które zostanie przesłane do Pana Krzysztofa Hetmana Ministra Rozwoju i Technologii. Kolejnym stanowiskiem uczestników walnego zebrania było uczczenie 10-lecia istnienia Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Działkowcy wykazują dużą troskę o los naszego ogrodu i Związku udzielając poparcia i pomocy w realizacji zadań, mają świadomość tego, że interes działkowca jest wspólny z interesem całego Związku, bowiem Związek jako całość jest gwarantem istnienia idei ogrodów działkowych i gwarantem spokojnego użytkowania działek.

Stanowiska

Stanowisko w sprawie projektu ogólnego gmin
Stanowisko w sprawie uczczenia jubileuszu 10-lecia Ustawy  o rodzinnych ogrodach działkowych

Delegatura Rejonowa PZD w Zabrzu Leszek Bucki

Narada Prezesów Kwiecień 2024Drukuj

 • 26 04 2024
 • 106 czytań

Narada szkoleniowa prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Zabrza

W dniu 18.04.2024 r. odbyła się narada szkoleniowa dla prezesów zabrzańskich ogrodów. Otwierając spotkanie Przewodniczący Delegatury Rejonowej PZD w Zabrzu Leszek Bucki przywitał wszystkich prezesów ROD.

Spotkanie było okazją do przedstawienia aktualnie przebiegającej kampanii walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w zabrzańskich ogrodach. Dotychczas przeprowadzono 18 walnych zebrań i 1 konferencję delegatów. Z przebiegu organizacji WZ/KD nie było większego problemu z wyborem osób funkcyjnych na ogrodach, tematami poruszanymi na spotkaniach to standardowy temat dotyczący gospodarki odpadami z terenu ogrodu, czy będą dalsze możliwości wsparcia ogrodów czy to w formie grantu jak to miało miejsce z ARiMR lub inne formy wsparcia finansowego czy też pytania o zagrożenia występujące w związku rozporządzeniem Ministerstwa Rozwoju i Technologii w sprawie projektu planu ogólnego gminy dokumentowania prac planistycznych. Osoby obsługujące zebrania oraz zarządy poszczególnych ogrodów powinni udzielić wyczerpujących odpowiedzi na te i inne pytania skierowane z sali podczas zebrania. Ponadto Przewodniczący Delegatury Rejonowej PZD w Zabrzu przypomniał o konieczności przekazania do 14 dni dokumentacji po przeprowadzonym WZSW zgodnie z „Wytycznymi …” oraz przypomniał o sporządzeniu protokołu zdawczo-odbiorczego które zobowiązane są wykonać ustępujące organy statutowe. Wzory tych protokołów zamieszczone są na stronie internetowej Okręgu Śląskiego PZD w Katowicach. Kolejnym tematem spotkania było przedstawienie terminów składania wniosków na odznaczenia związkowe, gdzie data 18 kwietnia 2024 r. to ostateczny terminy na składanie wniosków na „Złotą Odznakę” oraz na odznakę „Za zasługi dla Polskiego Związku Działkowców” natomiast 4 i 6 czerwca 2024 r. to ostatni termin złożenia wniosków na „Srebrną Odznakę”.

Istotną sprawą jaka dotknie każdego działkowca będzie to, iż w najbliższym czasie wszystkie gminy przyjmą tzw. plany ogólne – dokumenty planistyczne, które mogą zadecydować o przyszłości ROD. Uchwalą je oczywiście rady gminy, ale przewidziano też konsultacje społeczne. Każdy będzie mógł zgłosić wniosek, ale na urzędowym formularzu. Wnioski te można będzie zgłaszać w terminie 21 dni od ogłoszenia przez gminę o przystąpieniu do przygotowywania projektu planu ogólnego.

Pani Irena Noga - członek komisji konkursowej przedstawiła tematy konkursów krajowych pt.” Najpiękniejsza działka roku 2024” oraz „Najpiękniejszy ROD 2024”. Wszelkie informacje zamieszczone są na stronie internetowej Okręgu oraz na stronie pzd.pl w zakładce konkursy krajowe. Nagrody finansowe powinny zainteresować wszystkich do udziału w ww. konkursach. Na zakończenie spotkania przedstawione zostało wszystkim obecnym Stanowisko Krajowej Rady PZD w sprawie wyborów samorządowych. Ze względu na fakt odbycia II tury wyborów w Zabrzu w dniu 21.04.2024 r., przedstawienie owego stanowiska było potrzebne w kontekście dokonania właściwego wyboru dla osób którzy rozumieją znaczenie rodzinnych ogrodów działkowych i są gotowi bronić i wspierać ich interesy.

Delegatura Rejonowa PZD w Zabrzu  Piotr Witkowski

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w ROD Słoneczne w ZabrzuDrukuj

 • 26 04 2024
 • 72 czytań

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

w ROD Słoneczne w Zabrzu

W dniu 19 kwietnia 2024 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Słoneczne” w Zabrzu. Zebranie otworzył Prezes Zarządu Pan Janusz Dudek, który przywitała przybyłych działkowców oraz panią Barbarę Sikorską powołaną uchwałą nr 30/2024 z dnia 4 stycznia 2024r. przez Okręgowy Zarząd Śląski PZD w Katowicach do obsługi walnych zebrań. Walne zebranie z braku kworum odbyło się w drugim terminie. Frekwencja zebrania wyniosła 15%, na 143 członków ROD w walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym uczestniczyło 22 działkowców. Przewodniczącym walnego zebrania została wybrana jednogłośnie panią Jadwigę Nandzik.  Sprawozdanie z działalności zarządu ROD za rok 2023 i kadencję przedstawił Prezes Zarządu ROD. Komisja Rewizyjna dokonała oceny merytorycznej i finansowej działalności zarządu ROD. Postawiła wniosek o przyjęcie sprawozdań za 2023 rok oraz wydał pozytywną ocenę do planu pracy i preliminarzy finansowych ROD na 2024 rok.

Zarząd otrzymał absolutorium oraz dokonano wyboru organów statutowych w ROD. Prezesem zarządu wybrano ponownie pana Janusz Dudek na przewodniczącego komisji rewizyjnej wybrano pana Mirosław Żak, dokonano wyboru delegatów na Rejonowa Konferencję Przedzjazdową. Podjęto inne niezbędne uchwały zapewniające realizację zaplanowanych spraw i zadań na 2024 rok. Działkowcy wyrażali zaniepokojenie losami wszystkich ogrodów w związku z wprowadzonymi w 2023 roku przepisami dotyczącymi planowania przestrzennego i nie ujęciem ROD w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, co może w efekcie zagrozić istnieniu wielu ogrodów w Polsce. W związku z tym członkowie uczestniczący w zebraniu podjęli stanowisko w tej sprawie które zostanie przesłane do Pana Krzysztofa Hetmana Ministra Rozwoju i Technologii. Kolejnym stanowiskiem uczestników walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego było uczczenie 10-lecia istnienia Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Działkowcy wykazują dużą troskę o los naszego ogrodu i Związku udzielając poparcia i pomocy w realizacji zadań, mają świadomość tego, że interes działkowca jest wspólny z interesem całego Związku, bowiem Związek jako całość jest gwarantem istnienia idei ogrodów działkowych i gwarantem spokojnego użytkowania działek.

Stanowiska

Stanowisko w sprawie projektu ogólnego gmin
Stanowisko w sprawie uczczenia jubileuszu 10-lecia Ustawy  o rodzinnych ogrodach działkowych

Delegatura Rejonowa PZD w Zabrzu Barbara Sikorska

473,028 unikalne wizyty