• 12 05 2019

 

Naradę otworzył Kierownik Delegatury PZD Pan Leszek Bucki, który przywitał wszystkich zebranych prezesów ROD przybyłych na spotkanie. Kierownik Delegatury podziękował za współpracę księgowej OFK w tutejszej placówce i przedstawił nową księgową. Bukiet kwiatów był wyrazem wdzięczności.

Osoby, które zostały powołane do obsługi zebrań zdały relację z odbytych zebrań i z ich przebiegu. W zabrzańskich ogrodach po walnych zebraniach wyłoniono 8 nowych zarządów ogrodu. Są to ogrody: Biała Róża, Górnik, Irys, Matejki, Mostostal, Ratownik, Reymonta, Słoneczne Wzgórze. Przewodniczący Delegatury w Zabrzu Pan Szymon Marczewski przedstawił podsumowanie wszystkich oddanych dokumentów z przeprowadzonych walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych. Wyróżnił ogrody: Nasza Palma, Malina, Przyszłość, Wiśnia, Webera oraz Zacisze za prawidłową i kompletną dokumentacje. Frekwencja na 29 odbytych zebrań wyniosła 23%.

Rozdany został plakat „Mobilny PSZOK” i harmonogram informujący o darmowym wywozie odpadów posegregowanych i ponadgabarytowych z terenu gminy Zabrze. Działkowcy, jako mieszkańcy gminy Zabrze mają możliwość zadbać o estetykę terenów wokół działek.

Kierownik Delegatury PZD Pan Leszek Bucki zachęcił do uczestnictwa w konkursie organizowanym przez Okręg Śląski PZD „Aktywny Zarząd ROD roku 2019”. Główne nagrody dla miejsc I – III będą laptopy, dla pozostałych wyróżnionych nagrody rzeczowe – wydawnictwa i licencje programu DGCS PZD System.

Na spotkaniu przedstawiony został skład osobowy do przeprowadzenia przeglądu ogrodów w Zabrzu. W skład komisji weszli: Edmund Ferenc - Prezes ROD „Róża” i Stanisław Trzcieliński - Prezes ROD „Tulipan”.

Kierownik zachęcił raz jeszcze ogrody do złożenia zamówienia na program komputerowy DGCS PZD System, który ma pomóc w pracach zarządu na ogrodzie a od którego nie będzie odwrotu i będzie musiał zaistnieć na wszystkich ogrodach nie tylko na Śląsku.