Wzory dokumentów i uchwały potrzebne do przeprowadzenia poprawnej inwentaryzacji, spis z natury na ogrodzie


Uchwała w sprawie powołania komisji inwentaryzacja kasy.
Protokół inwentaryzacji kasy.
Oświadczenie kasjera.
Uchwała w sprawie powołania komisji spisu z natury.
Spis z natury - majątek trwały ROD.  
Spis z natury - majątek trwały w budowie ROD.  
Spis z natury - wyposażenie ROD.