Wzory dokumentów - nowi działkowcy


Oświadczenie o wstapieniu w prawa do działki po zmarłym współmałżonku  
Oświadczenie Zarzadu ROD o zatwierdzeniu przeniesienia prawa do działki  
Oświadczenie Zarzadu ROD o odmowie zatwierdzenia przeniesienia prawa do działki  
Oświadczenie zgodnie z regulaminem ROD  
Uchwała w sprawie odmowy zatwierdzenia przeniesienia praw do działki (ważne powody) 02.2021
 
Uchwała w sprawie odmowy zatwierdzenia przeniesienia praw do działki (inna osoba) 02.2021  
Uchwała w sprawie ubiegania sie o członkostwo w PZD  
Uchwala w sprawie zatwierdzenia umowy przeniesienia prawa do dzialki 02.2021
 
Uchwała wygaszenie członkostwa  
Umowa dzierżawy działkowej 02.2021
 
Umowa o oddaniu działki w bezpłatne używanie   
Umowa przeniesienia prawa do działki 02.2021
 
Wniosek o zatwierdzenie umowy przeniesienia praw do działki 02.2021
 
Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy działkowej 02.2021

Wzór deklaracji członkowskiej  
Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy z współmałżonkiem 09.2018
Umowa dzierżawy z współmałżonkiem 09.2018
Uchwała w sprawie zawarcia umowy dzierżawy z współmałżonkiem 09.2018