MPSZOK

MPSZOK

Przetargi

Przetargi

Stanowiska Delegatury Zabrze i Ogrodów

Stanowiska Delegatury Zabrze i Ogrodów z Zabrza

Galeria Losowe

Informator

Informator działkowca

Stanowisko Delegatury - Prawo Budowlane

Stanowisko Delegatury - Prawo Budowlane

Walne Zebranie w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym Wiśnia w ZabrzuDrukuj

  • 13 05 2022
  • 73 czytań

 Walne Zebranie w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym Wiśnia w Zabrzu

 

W dniu 7 maja 2022 roku w domu działkowca odbyło się zebranie sprawozdawcze członków PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego Wiśnia w Zabrzu. Frekwencja wyniosła blisko 50 %. W zebraniu na zaproszenie zarządu uczestniczył Członek Okręgowej Rady PZD Okręgu Śląskiego Pan. Piotr Witkowski. Zebraniu przewodniczył Pan Bogusław Pytel. Sprawozdanie z działalności zarządu w 2021 roku z realizacji uchwał walnego zebrania oraz z wykonania planu pracy złożył Prezes Zarządu ROD Pan Leszek Bucki. Sprawozdanie finansowe przedstawiła skarbnik ROD Pani Elżbieta Górna. Członek Komisji Rewizyjnej Pani Patrycja Szewczyk dokonała oceny działalności zarządu. Walne zebranie na wniosek komisji rewizyjnej ROD przyjęło sprawozdanie z działalności statutowej i finansowej za 2021 rok.


Na zebraniu uhonorowano Pana Józefa Łusiaka członka założyciela PZD posiadającego ponad 50 lat działkę. Dyplom podpisany przez Prezesa PZD mgr inż. Eugeniusza Kondrackiego wręczył członek Okręgowej Rady PZD Okręgu Śląskiego Pan Piotr Witkowski. Działkowcy brawami nagrodzili Pana Józefa za jego otwartość, życzliwość za pracę ponad 20 letni staż w zarządzie i za działalność w SSI.

Zarząd ROD Wiśnia przygotował dla każdej działki hotele dla owadów jak równie szereg broszur wydawanych przez Jednostkę Krajową. Prezes ROD przekazał informację na temat aktualnych działań Krajowej Rady PZD o możliwości pozyskiwania środki na dotacje dla ogrodów z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa oraz Okręgu Śląskiego PZD, o dotacjach z różnych funduszu: Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, Urzędu Miasta Zabrze czy Jednostki krajowej PZD. Walne zebranie przyjęło wszystkie proponowane przez Zarząd ROD uchwały w sprawie opłat ogrodowych i proponowanych inwestycjach.

Prezes ROD Leszek Bucki

Narada Prezesów Kwiecień 2022Drukuj

  • 04 05 2022
  • 106 czytań

Narada szkoleniowa prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Zabrzu

 

W dniu 28.04.2022 r. Delegatura Rejonowa w Zabrzu zorganizowała naradę szkoleniową dla prezesów. Mając na uwadze problem jaki zgłaszają działkowcy blisko położonych przy lasach i szkodami jakie wyrządzają dziki które wdzierają się do ogrodu, na zaproszenie przewodniczącego w zebraniu uczestniczyła Pani Kamila Kurek która przedstawiła jak skutecznie odstraszyć zwierzynę leśną która wdziera się do ogrodów. Środki które możemy zastosować pozwolą ochronić nasze ogrody przed szkodami jakie mogą nam wyrządzić dzikie zwierzęta. Najważniejsze jest to, że proponowane preparaty są bezpieczne dla ludzi i zwierząt domowych. Kolejnym tematem spotkania to przebieg walnych zebrań sprawozdawczych na ogrodach, tematem wiodącym są śmieci a co za tym idzie cena ich wywozu z terenu ogrodu.

Niemniej każdy ogród powinien przygotować kompletne dokumenty w myśl „Wytycznych…” które każdy ogród otrzymał. Mając na uwadze przypadający jubileusz 100-lecia Miasta Zabrze w tym roku Rodzinnych Ogrodów Działkowych czynnie włączą się w promocję ogrodów z inicjatywą takich jak: współpraca z Ogrodem Botanicznym, organizacja rajdu rowerowego po zabrzańskich ogrodach, turniej piłki nożnej czy wycieczka po Zabrzu. Przewodniczący Delegatury Rejonowej w Zabrzu pan Leszek Bucki przypomniał wszystkim o obowiązku złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dotyczy to zarówno zarządy ogrodów które dysponują świetlicami lub budynkami zarządu, ale też samych działkowców, którzy muszą również złożyć stosowne dokumenty ewidencyjne. Na zakończenie przytoczona została informacja o organizowanych konkursach przez Okręg Śląski w Katowicach Polskiego Związku Działkowców w bieżącym roku, a mianowicie: Konkurs Okręgowy „Najpiękniejsza działka w ROD roku 2022” oraz Konkurs „Rzeźby roślinne. Stosowne materiały konkursowe każdy z uczestników spotkania otrzymał do publikacji na swoim ogrodzie i wzięcia w nim udziału.

Opracowała Piotr Witkowski

Kury, koty, dziki i jeże. Zwierzęta w RODDrukuj

  • 21 04 2022
  • 92 czytań

Kury, koty, dziki i jeże. Zwierzęta w ROD

 

Zgodnie z Regulaminem ROD w ogrodach działkowych dopuszczalna jest pod pewnymi warunkami hodowla kur, królików i gołębi. Są jednak i takie zwierzęta, które „bez pytania”  przekraczają ogrodzenia. Jak reagować na dzika czy lisa na alejce ogrodowej? Co zrobić, gdy naszą działkę upodobają sobie koty? 

Według ustawy o ROD (art.3), ogrody są przede wszystkim miejscem  zaspokajania potrzeb wypoczynkowych i rekreacyjnych oraz prowadzenia na własne potrzeby działkowców upraw ogrodniczych. Dlatego zawarte w Regulaminie ROD ograniczenia odnośnie przebywania na ich terenie zwierząt mają na celu wyważenie potrzeb wszystkich użytkowników ogrodu, oczywiście w zgodzie z obowiązującym prawem.

Hodowla zwierząt na działce

Par. 58 Regulaminu ROD mówi, że działkowiec może prowadzić na działce chów wyłącznie gołębi, kur i królików. Musi jednak zachować odpowiednie warunki sanitarne i higieniczne. Dopuszczalną liczbę zwierząt określa zarząd ogrodu. Poza tym hodowla gołębi wymaga uprzedniej zgody walnego zebrania danego ROD. Nie może być też prowadzona w odległości bliższej niż 5 km do granicy lotniska (to ograniczenie wynika z prawa lotniczego). Warto przy okazji pamiętać, że pomieszczenia dla zwierząt stanowią integralną część altany i są w związku z tym wliczane do jej dopuszczalnej powierzchni (maksymalnie 35 mkw). A za szkody związane z prowadzoną hodowlą odpowiada działkowiec-hodowca. 

Hodowcy nie powinni przy tym zapominać o par. 9 Regulaminu, który mówi, że obowiązkiem działkowca jest przestrzeganie zasad współżycia społecznego. Chodzi o to, aby hodowla zwierząt na jednej z działek w ROD – nie stała się udręką dla sąsiadów.  Dlatego przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu hodowli rozsądnie byłoby zapoznać się ze zdaniem sąsiadów na ten temat. Pozwoli to ustalić zasady, dzięki którym uda się uniknąć ewentualnych sporów w przyszłości. Warto też dowiedzieć się, czy chowu zwierząt na działkach nie zabraniają przepisy prawa miejscowego.

Pies i kot

Częstymi gośćmi na wielu działkach są psy, które przychodzą ze swoimi właścicielami. Zgodnie z par. 68 Regulaminu, by nie zakłócać spokoju innym działkowcom i nie powodować sytuacji potencjalnie niebezpiecznych, psy na terenie ROD powinny być prowadzone i trzymane na smyczy i w kagańcu. Regulamin zakazuje też stałego utrzymywania psów na działce. Mogą one na niej przebywać wyłącznie ze swoim opiekunem.

Wspomniany przepis zakazuje także utrzymywania kotów na działce. Zdarza  się jednak, że bezdomne koty same osiedlają się w ROD (choć najczęściej wynika to faktu dokarmiania ich przez działkowców). Pomoc zwierzętom jest oczywiście chwalebnym działaniem – szczególnie w okresie jesienno-zimowym, ale należy pamiętać, że rodzinne ogrody działkowe nie są właściwym miejscem do stałego zamieszkiwania przez bezdomne koty. Rozmnażając się w sposób niekontrolowany mogą zanieczyszczać teren, powodować szkody w uprawach oraz być zagrożeniem dla ptaków.  Według ustawy o ochronie zwierząt to gmina ma obowiązek zapewnienia im opieki. W jej zakres wchodzi schronienie, dokarmianie oraz sterylizowanie i leczenie. Dlatego takie sytuacje należy zgłaszać właśnie do gminy lub też do lokalnej organizacji pro zwierzęcej.

Przykładem, jak można rozwiązać ten problem jest ROD „Kadzielnia” w Kielcach, który we współpracy z urzędem miasta wdrożył program walki z bezdomnością kotów. Dzięki niemu koty zamieszkujące ogród są sterylizowane i mają szansę znaleźć dom.

Dzicy goście

Coraz częściej na terenie rodzinnych ogrodów działkowych w poszukiwaniu jedzenia pojawiają się też dzikie zwierzęta, m.in. dziki, lisy. Przede wszystkim w żadnym wypadku nie dokarmiajmy ich! A jak zareagować widząc w ogrodzie np. lisa? Warto pamiętać, że lisy są drapieżnikami, które mogą upolować zwierzęta żyjące w ROD  (gołębie, kury), a do tego często są nosicielami chorób zakaźnych i mogą odchodami zanieczyszczać owoce i warzywa. Dlatego jeśli na terenie ogrodu zauważymy lisa, najlepiej zawiadomić straż miejską. 

Nawet w dużych miastach ogrody działkowe odwiedzają też dziki. Najskuteczniejszym zabezpieczeniem przed nimi jest dbałość o to, aby ogrodzenie ROD nie było uszkodzone. A jak zachować się, gdy do spotkania z dzikiem dojdzie? Jeśli samemu nie zostało się przez niego dostrzeżonym nie należy wykonywać gwałtownych ruchów, lepiej spokojnie oddalić się z tego miejsca. Natomiast jeśli w ROD natkniemy się na nieżywe zwierzę, to ze względów sanitarno-epidemiologicznych nie powinno się go uprzątać samodzielnie, należy jak najszybciej zawiadomić straż miejską

Pożyteczni mieszkańcy ogrodu

Obraz ogrodowej fauny nie byłby pełny, gdybyśmy nie wspomnieli o zwierzętach, których obecność jest niezbędna na działce dla zachowania równowagi ekologicznej. Biedronki, pszczoły murarki, trzmiele, jeże, ptaki warto zaprosić na działkę i dbać, aby chciały na niej mieszkać. Pomogą ograniczyć liczbę szkodników i tym samym uniknąć lub zmniejszyć ilość środków ochrony roślin.

Lidia Sosnowska

Wielkanoc 2022Drukuj

  • 15 04 2022
  • 48 czytań

Działkowcy z ROD Szarotka z Zabrza Solidarni z UkrainąDrukuj

  • 14 04 2022
  • 68 czytań

Działkowcy z ROD Szarotka z Zabrza Solidarni z Ukrainą

 

Wszyscy musimy stać murem za Ukrainą! Wielu niewinnych ludzi ucierpiało. Konflikt zbrojny trwa, a na przestrzeni kolejnych dni się zaostrzył. Tragedia humanitarna łamie nam wszystkim serca, kryzys dotknął tysiące osób, które bardziej niż kiedykolwiek potrzebują naszego wsparcia! Dlatego Zarząd ROD Szarotka na posiedzeniu w dniu 3 marca 2022 roku podjął uchwałę nr. 14/2022 o przekazania środków finansowych w wysokości 1 000,00 zł.

W pierwszej kolejności fundusze zostaną przekazane na zakup środków medycznych dla szpitala w Równem, gdzie trafiają poszkodowani w wyniku działań wojennych.

Ewa Włoczek Prezes ROD

271,061 unikalne wizyty