• 06 07 2019

W dniach 03 - 04 lipca 2019r. Okręg Śląski PZD zorganizował dla Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych szkolenie dotyczące obsługi programu DGCS PZD System, zajęcia prowadzili p. Sebastian Wolny oraz p. Zbigniew Palian.

W pierwszej kolejności został omówiony i przedstawiony sposób instalacji oraz konfiguracji programu na komputerach indywidualnych oraz zaprezentowano możliwość pracy systemu DGCS PZD System na trzech stacjach jednocześnie. Omówiono sposób konfiguracji systemu operacyjnego oraz samego programu DGCS PZD System.

Druga część szkolenia dotyczyła obsługi programu przez użytkowników czyli wprowadzanie danych do systemu oraz korzystanie z bardzo licznych funkcjonalności, które nam udostępnia system DGCS PZD System. Ponadto przedstawiono sposób dokonywania różnego rodzaju wydruków oraz zaprezentowano wszystkie możliwości programu. 

Program DGCS PZD System jest kompleksowym programem komputerowym stworzonym i dedykowanym dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych, składającym się z modułów: finansowo – księgowego, kadrowo – płacowego, środków trwałych i magazynowego oraz modułu ogrody działkowe.

Z Delegatury Zabrze uczestniczyło 11 zarządów, które już zakupiło program DGCS PZD System.