• 30 06 2019

W dniu 27.06.2019 r. w Delegaturze w Zabrzu odbyło się kolejne spotkanie szkoleniowe prezesów i sekretarzy. Na spotkaniu, Kierownik Delegatury przedstawił informację z Konferencji Przedzjazdowej delegatów z zabrzańskich ogrodów, która miała miejsce kilkanaście dni temu. Przeczytał nazwiska delegatów, którzy zostali wybrani do reprezentowania okręgu na Konferencji, która odbędzie się w Chorzowie 26.09.2019 r. Kierownik poinformował wszystkich zebranych o wnioskach inwestycyjnych, które zostały oddane po Walnych Zebraniach Sprawozdawczo-Wyborczych do Okręgu Śląskiego gdzie po ich weryfikacji kilka ogrodów a mianowicie „Webera”, „Przyszłość”, „Kaprys”, „Radość-Semafor” oraz „Malina” otrzymały dofinansowanie do prowadzonych prac inwestycyjnych na ogrodzie. Kierownik Leszek Bucki raz jeszcze zachęcił wszystkie ogrody do podjęcia stosownej Uchwały na swoich ogrodach o zakupie programu komputerowego DGCS PZD System, który będzie musiał zaistnieć na ogrodach. Wszyscy obecni na sali zostali wyposażeni w PENDRIVE (przenośna pamięć USB), na której zostały zawarte niezbędne materiały i wzory dokumentów, które posłużą zarządom, skarbnikom i sekretarzom w prowadzeniu istotnych spraw na ogrodzie, prowadzenia dokumentacji finansowej oraz prowadzenia spraw związanych z działkowcami. Prawie wszystkie istotne materiały zostały pokazane na rzutniku multimedialnym i omówione szczegółowo ze sekretarzami i prezesami. Po dyskusji i wymianie poglądów owocne spotkanie dobiegło końca.