• 08 04 2019

W dniu 06.04.2019r na terenie ROD "Przyszłość" w Zabrzu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze na którym podjęto Uchwały dotyczące opłat ogrodowych na 2019 rok oraz planowanej inwestycji na ogrodzie. Dokonano wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

W zebraniu uczestniczyło 71 działkowców  co stanowi niespełna 21% ogółu uprawnionych do głosowania. Przybyli działkowcy odebrali nowe Regulaminy ROD.

Pieczę nad prawidłowością przebiegu Walnego Zebrania sprawował Kierownik Delegatury Rejonowej w Zabrzu Pan Leszek Bucki.