• 27 05 2024

Narada szkoleniowa prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Zabrza

W dniu 23.05.2024 r. odbyła się narada szkoleniowa dla prezesów zabrzańskich ogrodów. Otwierając spotkanie Przewodniczący Delegatury Rejonowej PZD w Zabrzu Leszek Bucki przywitał wszystkich prezesów ROD.

Na samym wstępie minutą ciszy uczczono i pożegnano ŚP. Arkadiusza Ciacha – prezesa ROD „Gwarek” w Zabrzu, który zmarł 18.05.2024 r.

Podczas spotkania przewodniczący poinformował, że na wszystkich zabrzańskich ogrodach odbyły się walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze czy też konferencje delegatów. Tym samym spełniony został statutowy obowiązek przeprowadzenia zebrań do 15 maja 2024 r. Była też okazja do przedstawienia nowych prezesów z ROD „Gwarek”, „Róża”, „Kaprys”, „Ratownik”, „M.C. Skłodowskiej” oraz „Jaśmin”, którzy zostali wybrani na ostatnich WZSW. Do analizy wszystkich zebrań dojdzie na następnym spotkaniu szkoleniowym prezesów, niemniej już teraz wiadomo, że ze wszystkich zebrań powstała notatka, która zamieszczona została na stronie internetowej Delegatury Rejonowej PZD w Zabrzu oraz to, że najmniejszą frekwencję (10%) zanotowano na ROD „Tulipan” natomiast najwyższą (41%) na ROD „Słoneczne Wzgórze”. Istotną sprawą, jaka dotknie każdego działkowca będzie to, iż w najbliższym czasie wszystkie gminy przyjmą tzw. plany ogólne – dokumenty planistyczne, które mogą zadecydować o przyszłości ROD.

Uchwalą je oczywiście rady gmin, ale przewidziano też aktywny udział społeczeństwa. Każdy będzie mógł zgłosić wniosek, ale na urzędowym formularzu. Wnioski te można będzie zgłaszać w terminie 21 dni od ogłoszenia przez gminę o przystąpieniu do przygotowywania projektu planu ogólnego. Przewodniczący poprosił wszystkich o pomoc względem działkowca przy dotarciu do odpowiedniego wniosku i wypisaniu poprawnie jego zawartości. Członek komisji konkursowej - Pani Irena Noga, przedstawiła tematy konkursów Okręgu Śląskiego PZD pod nazwą: „ROD roku 2024” oraz „Najpiękniejsza działka roku 2024”. Wszelkie niezbędne informacje zamieszczone są na stronie internetowej Okręgu Śląskiego w zakładce „wzory dokumentów”. Nagrody finansowe dla uczestników konkursu powinny zainteresować wszystkich bez wyjątku. Ważnym poruszonym tematem podczas spotkania było zagospodarowanie działek na ogrodach zgodnego z regulaminem ROD. Przewodniczący poprosił zarządy o aktywność w tym zakresie. Będzie ku temu okazja np. podczas przeprowadzenia przez zarząd ogrodu, kontroli zagospodarowania i użytkowania działek. Wystosowane wezwanie dla działkowca do uporządkowania działki pozwoli przywrócić pierwotny kształt zagospodarowania działki oraz co ważne dostosowanie działki do wymogów regulaminu ROD.  Na zakończenie Przewodniczący Delegatury Rejonowej PZD w Zabrzu zapowiedział złożenie wniosku w ramach kolejnej edycji Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Czysty las wokół nas”. Projekt skierowany jest dla wszystkich osób którym leży na sercu czystość i niepodrzucanie zbędnych śmieci w miejsca, w które nie powinny trafić.

Delegatura Rejonowa PZD w Zabrzu  Piotr Witkowski