• 26 03 2023

Narada szkoleniowa sekretarzy Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Zabrzu

Naradę szkoleniową w dniu 24.03.2023r. otworzył Przewodniczący Delegatury Rejonowej PZD w Zabrzu Pan Leszek Bucki, który przywitał wszystkich sekretarzy ROD oraz wprowadził uczestników w tematykę spotkania. Omówiono wytyczne dla zarządów w sprawie przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych i konferencji delegatów w rodzinnych ogrodach działkowych PZD przyjęte i wprowadzone uchwałą nr.1/2023 KZ PZD z dnia 12 stycznia 2023r. W ramach rozpoczynającej się kampanii szczegółowo przedstawiono zagadnienia dotyczące prawidłowego zawiadomienia członków rod, termin i miejsce wyłożenia dokumentów celem zapoznania się przez członków ogrodu. Kolejnym ważną sprawą to przygotowanie sprawozdania merytorycznego zarządu i jakie informacje powinny się w nim znaleźć. Prawidłowe przygotowanie dokumentacji po WZ/KD i termin dostarczenia do jednostki nadrzędnej.

Kolejnym ważnym punktem jest działalność sekretarzy w zarządzie i wykonanie zadań zgodnie z zakresem obowiązków, prawidłowość sporządzania protokołów zebrania zarządów, podejmowanie uchwał, rejestrowanie uchwał, prawidłowe prowadzenie korespondencji (przychodzącej-wychodzącej), konieczność rejestrów członków ROD PZD. Następnym tematem, który był poruszany to korespondencja z działkowcem (wezwanie do zapłaty, wezwanie do uporządkowanie działki). Szczegółowo omówiono przeniesieni praw do działki, a na koniec wywołała się dyskusja na tematy poruszane na szkoleniu, na zadawane pytania odpowiedzi udzielał przewodniczący delegatury, szkolenie spełniło oczekiwania sekretarzy zarządów rod.

sporządził Piotr Witkowski