• 23 01 2023

Spotkanie noworoczne prezesów rodzinnych ogrodów działkowych w Zabrzu

W dniu 19 stycznia 2023 roku w delegaturze zorganizowano spotkanie noworoczne. Przewodniczący Delegatury Rejonowej PZD Pan Leszek Bucki przywitał wszystkich zebranych prezesów ROD oraz przybyłych gości: I Wiceprezesa Polskiego Związku Działkowców, Prezes Okręgu Śląskiego Pana Józefa Noskiego, Prezydent Miasta Zabrze Panią Małgorzatę Mańkę-Szulik, Wiceprezydent Miasta Zabrze Panią Katarzynę Dzióbę,  Przewodniczącą Rady Miasta Zabrze Panią Łucje Chrzęstek-Bar, Naczelnik Wydziału Zarzadzania Mieniem Panią Annę Wyleżoł, Inspektor Wydziału Zarzadzania Mieniem Panią Iwonę Chodyrę, Prezesa Zarządu Oddziału Miejskiego ZOSP RP  w Zabrzu Pana Michała Hoszkiewicza. Na początku spotkania przewodniczący delegatury poprosił wszystkich zebranych, aby minutą ciszy upamiętnili śp. Edmunda Ferenca – długoletniego działacza Polskiego Związku Działkowców, prezesa rodzinnego ogrodu działkowego „Róża” w Zabrzu. Następnie głos zabrał Prezes Okręgu Śląskiego Pan Józef Noski który w swym wystąpieniu serdecznie podziękował za dotychczasową bardzo dobrą współpracę samorządu z ogrodami, nadmienił że nie wszystkie miasta aglomeracji śląskiej przejawiają takie wsparcia dla ogrodów jak czyni to znakomicie miasto Zabrze.

Prezes podziękował  wszystkim zarządom za zaangażowanie w ubiegłym roku w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych na poprawę infrastruktury ogrodowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, środków finansowych dotacji celowych z Urzędu Miasta Zabrze oraz udział ogrodów w programie grantowym organizowanym przez Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ilość pozyskanych środków finansowych pozyskanych przez ogrody ze wszystkich źródeł w wysokości  2,5 miliona złotych robi ogromne wrażenie. Prezes omówił najważniejsze problemy z życia Związku w tym decyzje KR PZD w sprawie przedłużenia kadencji organów. Kolejną ważną sprawą jest przygotowanie się do kampanii sprawozdawczej ROD oraz rolę obsługujących walne zebrania dla zapewnienia zgodności ich przebiegu z przepisami związkowymi. Prezydent Małgorzata Mańka - Szulik podziękowała za zaproszenie na spotkanie otwierające nowy 2023 rok z nadzieją, że po okresie trudnych czasów związanych z pandemią będzie on lepszy. Podkreśliła, że miasto w dalszym ciągu będzie wspierać finansowo ogrody działkowe, aby polepszać ich infrastrukturę i wizerunek na zewnątrz, a wszyscy odwiedzający ogrody, działkowcy, szkoły czy inne placówki oświatowe czuli radość i zadowolenie z przebywania na łonie ogrodowej natury.

Piotr Witkowski