• 20 07 2022

Narada szkoleniowa prezesów oraz skarbników Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Zabrzu

W dniu 14.07.2022 r. Delegatura Rejonowa PZD w Zabrzu zorganizowała połączoną naradę szkoleniową dla prezesów i skarbników zabrzańskich ogrodów. Na wstępie przewodniczący przedstawił zebranym Panią Ramonę Szaniawską - nową księgową OFK w Zabrzu.  Kierownik OFK Pani Marzena Witkowska z najważniejszych spraw dotyczących prowadzenia ogrodu pod względem finansowym, przedstawiła m.in. ważną informacji o nowelizacji ustawy o PIT obowiązującej od 01.07.2022 r., czyli o obniżenie stawki podatku z 17% na 12%. Powyższe dotyczy wszelkich wypłat z tytułu umowy zlecenie jak również świadczeń pieniężnych, nagród oraz umów o dzieło, na ogrody zostały rozesłane pocztą elektroniczną kalkulatory do wyliczeń finansowych. Księgowe wskazały konieczność terminowego dostarczania umów-zleceń i umów o działo, które należy w terminie do 7 dni od jej podpisania zgłaszać do ubezpieczeń w ZUS.

Ważną informacją dla skarbników było to, iż obowiązkiem zleceniobiorcy jest wypełnienie i dostarczenie ankiety z wypisanymi wszystkimi danymi osób zatrudnionych na ogrodzie, bez tego podstawowego dokumentu księgowe nie będą mogły zgłaszać pracowników do ZUS. Poinformowano wszystkich zebranych o obowiązkowym dokonywaniu przez działkowców opłat ogrodowych zgodnie z § 149 statutu PZD na wskazane konta bankowe Księgowe na koniec omówiły najczęściej pojawiające się błędy i uchybienia w bieżących raportach kasowych oraz niewywiązywanie się z terminowości ich dostarczania do Delegatury. Podsumowując spotkanie przewodniczący poinformował o złożeniu do ARiMR 12 wniosków z Okręgu Śląskiego, gdzie 4 wnioski pochodzą z zabrzańskich ogrodów.

Przewodniczący zachęcił kolejne ogrody do wzięcia udziału w programie grantowym „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” deklarując pomoc przez osoby przeszkolone w prawidłowym przygotowaniu wniosku.

Opracował sekretarz Piotr Witkowski