• 23 06 2022

Ruszyły dotacje dla ROD! Trwa nabór wniosków o granty – Rodzinne Ogrody Działkowe mogą otrzymać pieniądze w ramach konkursu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”

Konkurs Rozwój zielonej infrastruktury to szansa dla wielu ROD na zazielenienie przestrzeni, zagospodarowanie na nowo terenów wspólnych oraz poprawienie infrastruktury ogrodowej. ROD będą mogły zadbać o planetę ze wsparciem rządu dzięki pozyskaniu pieniędzy unijnych z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ) na rozwój zielonej infrastruktury ogrodów. Ogłoszenie konkursu odbiło się szerokim echem wśród społeczności działkowej. Rodzinne Ogrody Działkowe Okręgu Śląskiego wykazują bardzo duże zainteresowanie programem. Realizacja prac, które poprawią zieloną infrastrukturę ROD stanowi również odpowiedź na istniejące na terenie ROD potrzeby. Zarządy ROD wyrażają chęć uczestnictwa w konkursie wskazując na liczne zadania, które mogą zostać wykonane na terenie ROD w ramach programu.

W odpowiedzi na szerokie zainteresowanie Okręg Śląski PZD organizuje w Delegaturach Rejonowych szkolenia. Takie szkolenie odbyło się 10 czerwca b.r. w Delegaturze Rejonowej w Zabrzu. W szkoleniu uczestniczyło ponad 60 przedstawicieli Rodzinnych Ogrodów Działkowych z terenu Delegatur Rejonowych. Na szkoleniu zostały przedstawione najważniejsze zasady przystąpienia do konkursu. Uczestnicy zadawali szereg pytań dotyczących oceny formalnej i merytorycznej oraz rozliczenia transz grantu. Zarządy ROD są zainteresowane przystąpieniem do konkursu i pozyskaniem dotacji na inwestycje na terenie ROD.

Realizacja projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych” z Funduszy Europejskich odbywa się pod patronatem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Oddział Regionalny ARiMR dla województwa śląskiego zlokalizowany jest w Częstochowie. W dniu 21 czerwca w siedzibie Oddziału ARiMR w Częstochowie odbyło się wspólne spotkanie przedstawicieli Okręgu Śląskiego oraz Okręgu Częstochowskiego PZD na czele z Prezesem OZ Śląskiego PZD Józefem Noski oraz Prezesem OZ Częstochowskiego PZD Grzegorzem Tasarz z Zastępcą Dyrektora Agencji oraz pracownikami Agencji prowadzącymi program na terenie województwa śląskiego.

Podczas spotkania omówione zostały kluczowe kwestie związane z wdrożeniem programu, rozwiano również wszelkie wątpliwości oraz odpowiedziano pytania związane z formą składania wniosków i zakresem kluczowych zadań projektu. Przedstawiciele Okręgów Śląskiego i Częstochowskiego PZD wskazali kluczowe problemy i potrzeby inwestycyjne Rodzinnych Ogrodów działkowych oraz specyfikę prowadzenia robót na terenie ROD.

Biuro OZ