• 26 12 2021

Medal 40-lecia PZD „Bene Meritus” dla Prezydenta i Wiceprezydenta Miasta Zabrze

 

W dniu 22 grudnia 2021 roku w Urzędzie Miasta Zabrze odbyło się spotkanie przedstawicieli Okręgu Śląskiego Polskiego Związku Działkowców z Prezydentem Miasta Zabrze Panią Małgorzatą Mańką – Szulik oraz Wiceprezydentem Miasta Panem Krzysztofem Lewandowskim.

Spotkanie miało na celu uhonorowanie samorządowców jubileuszowym Medalem 40-lecia PZD „Bene Meritus” za zasługi dla Polskiego Związku Działkowców. Medal w imieniu Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego wręczył I Wiceprezes Okręgu Śląskiego i członek Krajowej Rady PZD Pan Leszek Bucki.

Samorządowcy serdecznie podziękowali za tak szczególne wyróżnienie, doceniając rolę i korzyści płynące z funkcjonowania Rodzinnych Ogrodów Działkowych w mieście, a także wysiłek społecznych działaczy.

W rozmowie poruszono również inne ważne tematy związane z dalszym rozwojem ROD w mieście m.in. temat powstania nowego ROD, co do którego już od dłuższego czasu podejmowane są przez ratusz działania zmierzające do realizacji takiego celu. Przypomnijmy, że w przyszłym roku Miasto Zabrze obchodzi jubileusz 100 lecia, co przy tak szczególnej okazji przekazanie nowego ROD działkowcom byłoby dużym sukcesem i dodatkowym punktem do świętowania. Rozmawiano również o kwestii regulacji stanu prawnego nieruchomości już istniejących ROD oraz sprawach związanych z poszerzeniem istniejących terenów ROD, gdyż również i w tej materii podejmowane są przez urząd czynności formalno – prawne zmierzające do przekazania dodatkowych terenów dla ROD. Ustalono, że w tych tematach będą planowane kolejne spotkania w Nowym Roku.

Mateusz Macianty – dyrektor biura