• 04 10 2019

W dniu 24.09.2019r w Delegaturze Rejonowej PZD w Zabrzu odbyło się dziewiąte w tym roku szkolenie dla 20 nowych działkowców. Wykład prowadziła Pani mgr Marta Pawłowska. Tematem szkolenia było; Nowy Statut PZD, Znowelizowany Regulamin ROD obowiązujący od stycznia 2019, Ustawa o PZD z 13 grudnia 2013r oraz inne przepisy oraz Uchwały struktur PZD dotyczące poszczególnych przepisów. Podczas szkolenia jak i po szkoleniu Pani mgr Marta Pawłowska odpowiadała na pytania i wyjaśniał na bieżąco przepisy PZD. Każdemu nowemu działkowcowi zostały rozdane nowe znowelizowane regulaminy ROD.