• 17 09 2019

W związku z małą ilością miejsca na tablicy informacyjnej, a co za tym idzie ograniczoną możliwością przekazywania najświeższych ogłoszeń i aktualności z życia ogrodu. Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Mostostal" podjął uchwałę o wykonaniu nowej tablicy. Poprawiliśmy w ten sposób estetykę i zwiększyliśmy możliwości przekazywania ogłoszeń i aktualności z życia ogrodu działkowcom.