Stanowisko Delegatury PZD w Zabrzu

w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy.

Delegatura Zabrze

Stanowiska Ogrodów PZD w Zabrzu

w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy.

ROD Wiśnia ROD Zacisze  ROD Przyszłość
ROD Nasza Palma ROD Matejki
ROD Kaprys ROD Tulipan Komisja Rewizyjna ROD Tulipan
 ROD Skłodowskiej C. ROD Kolejarz ROD Irys