Dokumenty i wytyczne dla Komisji Rewizyjnych ROD


Uchwala wygasić mandat członka Komisji rewizyjnej ROD    
Uchwała dokoptowania członka do Komisji Rewizyjnej    
Znowelizowany Regulamin Komisji Rewizyjnych PZD  
Tezy Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w 2019 roku dotyczące badania bilansów ROD i Okręgów PZD.   
Tezy Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD w latach 2020-2023 dotyczące badania bilansów ROD i Okręgów PZD.
Wytyczne Krajowej Komisji Rewizyjnej do pracy Komisji Rewizyjnych PZD na 2019 r.  
Wytyczne Krajowej Komisji Rewizyjnej do pracy Komisji Rewizyjnych PZD na lata 2020-2023 r.
Decyzja Nr 1/10/2018 Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Katowicach z dnia 10 października 2018 r.  
Wytyczne OKR PZD dla Komisji Rewizyjnych ROD OŚ PZD w zakresie przeprowadzania kontroli w ROD.  

Uchwała nr 7/XV/2018 KKR PZD w sprawie wprowadzenia obowiązujących wzorów protokołów i sprawozdań.

Uchwała nr 17/XVII/2018 KKR PZD w sprawie RODO

Protokół Zdawczo-odbiorczy Komisji Rewizyjnej 2019