PRZETARG

 

ROD „SŁOŃCE” - Wymiana ogrodzenia siatkowego na ogrodzenie betonowe w ogrodzie przy ul. A. Struga i Ptasiej

W związku z zamiarem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana ogrodzenia siatkowego na ogrodzenie betonowe w ogrodzie przy ul. A. Struga i Ptasiej” Rodzinny Ogród Działkowy „SŁOŃCE” w Zabrzu ogłasza przetarg na realizację ww. robót w ilości 250mb dla działek przy ul. A. Struga i 150mb dla działek przy ul. Ptasiej od ulicy Czołgistów.

           PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem przetargu jest wykonanie robót polegających na wymianie od strony lasu ogrodzenia siatkowego na betonowe przy ulicy A. Struga i wymianie ogrodzenia siatkowego na ogrodzenie betonowe przy ulicy Czołgistów.

      Szczegółowy zakres prac:

 1. demontaż istniejącego ogrodzenia siatkowego,
 2. usunięcie i wywiezienie zdemontowanych elementów,
 3. montaż ogrodzenia betonowego o wysokości 2 m,
 4. wyrównanie i uporządkowanie terenu,
 5. usunięcie przerastających roślin i drzew niewymagających zezwolenia na wycinkę.

Ofertę należy złożyć w formie kosztorysu na bazie KNR lub oferty obejmującą wykonanie wszystkich niezbędnych prac w kwocie brutto z potwierdzeniem terminu wykonania.

 

       Ogólne warunki zamówienia:

 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 2. Wykonawca przedstawi aktualny odpis rejestru KRS wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków,
 3. dokumentacja odbiorcza (atesty, pomiary, oświadczenia itd.) powinna być wykonana w 3 egzemplarzach,
 4. gwarancja na wykonane prace – 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót,
 5. wszelkie koszty związane z pozyskiwaniem materiałów, Wykonawca sprzętu i robocizny pokrywa Wykonawca,
 6. Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia wszelkich informacji wybranemu wykonawcy odnośnie realizacji zadania.
 7. Przewidywany termin realizacji – czerwiec 2023r.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu lub wydłużenia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Oferty prosimy składać na adres mailowy lub osobiści w biurze przy ul. A. Struga ROD „SŁOŃCE” wjazd od ulicy Jana Matejki w każdy czwartek od godz. 16ºº do godz. 17ºº w dniach 25.04.2023r. do 05.05.2023r.

Oferty powinny zawierać dane firmy (NIP, Regon, KRS/wpis) i podpisane przez upoważnioną osobę do reprezentacji firmy.

Dodatkowe informacje odnośnie realizacji prac pod numerem tel 606 784 237 lub 692 176 062.

 

Dokumenty.

przedmiar szczegółowy
budowa ogrodzenia