Zabrze, 06. 09. 2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczy: złożenie oferty cenowej na wykonanie zadania pn. UTWARDZENIE ALEI GRODOWEJ. 

 W związku z zamiarem realizacji zadania pn. „Utwardzenie alei ogrodowej” na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Szarotka” przy ulicy Mikulczyckiej w Zabrzu, Zarząd ROD zwraca się z prośbą o przedstawienie szczegółowej oferty cenowej, terminu realizacji oraz  warunków gwarancji i rękojmi na wykonanie robót polegających na:

- mechaniczne korytowanie na powierzchni 250 m2,

- profilowanie i zagęszczenie podłoża,

 - warstwa nośna - podbudowa z kruszywa naturalnego – tłucznia o dużej frakcji, - warstwa wyrównująca – podbudowa z kruszywa naturalnego – tłucznia frakcji mniejszej,

 - warstwa wierzchnia – 1) o powierzchni 50 m2 z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej,

 -- 2) o powierzchni 200 m2z mieszanki drobnego tłucznia i żwiru lub gresu i piasku,

- montaż obrzeży oporowych i najazdowych na długości 72 mb,

- montaż krawężników przy bramie głównej,

- wyplantowanie terenu wokół kostki brukowej i utwardzenia.

Termin realizacji zadania powinien mieścić się w terminie od 20 września do 20 października 2022 r.

Ofertę cenową (podając kwotę netto + VAT), termin realizacji i warunki gwarancji prosimy przesłać do dn. 13.09.2022 na adres poczty elektronicznej: szarotka.zabrze@gmail.com

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 515-250-380 (prezes ROD – Ewa Włoczek)

 

Dokumenty na wykonanie Utwardzenie alei ogrodowych

Wykonanie Utwardzenia alei ogrodowych ROD Szarotka
   
Szczegółowy spis (przedmiar)