MPSZOK przyjmuje odpady bezpłatnie bezpośrednio od mieszkańców.

 

Działkowcy, jako mieszkańcy gminy Zabrze mają możliwość zadbać o estetykę terenów wokół działek.

MPSZOK – (Mobilne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych), czyli oznakowane pojazdy, które w ustalonych terminach oraz zakresie czasowym przyjmują selektywnie zebrane odpady komunalne w określonych lokalizacjach na terenie Miasta Zabrze. Zgodnie z regulaminem MPSZOK przyjmuje odpady bezpłatnie bezpośrednio od mieszkańców.

MPSZOK Harmonogram na rok 2023
Regulamin