• 09 06 2019

Otwarcie placu zabaw ROD Wiśnia

Budżet obywatelski to pewna część budżetu każdego miasta, o wydatkowaniu którego mogą bezpośrednio decydować jego mieszkańcy. W ten sposób mogą oni wyrażać swoje zdanie i głosować na projekt, który w przekonaniu danego mieszkańca, powinien zostać zrealizowany z miejskiego budżetu. Budżet obywatelski to ogromna szansa na dobre i potrzebne inwestycje nie tylko dla miast, ale także i dla ogrodów działkowych. Działkowcy, a zarazem przecież i mieszkańcy miast mogą wziąć sprawy we własne ręce i przy odrobinie wysiłku przekonać do swoich pomysłów. W dniu 8 czerwca w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym Wiśnia odbyło się uroczyste otwarcie placu zabaw (wartość zadania 140,000 zł) W uroczystości udział wzięli Pani Prezydent Małgorzata Mańka-Szulik, Prezes OZŚ Józef Noski, Dyrektor Biura OZŚ Mateusz Macianty, Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej Zenon Jabłoński, Radny miasta Zabrze Krystian Jonecko, Przewodniczący Rady Dzielnicy Jan Szulik, wicedyrektor przedszkola nr 29 Anna Krawczyńska – Łuczak. Dla dzieci Zarząd przygotował wiele niespodzianek, poczęstunek do poczęstunek watę cukrową, popcorn, oprawę muzyczną zapewnił DJ Artur a naszych milusińskich odwiedziły postacie z bajki kaczor Donald i myszka miki. O godzinie 9:00 nastąpiło oficjalne otwarcie placu zabaw poprzez przecięcie wstęgi przez Panią Prezydent Małgorzatę Mańkę-Szulik i  Pana Prezesa OZŚ Józefa Noskiego.  Głos zabrała Pani Prezydent dziękując za kolejną podjętą inicjatywę poprzednio (lampy solarne na ogrodach) za  wkład i zaangażowanie w projekt który uzyskał akceptacje mieszkańców  z którego będą mogły korzystać nasze dzieci. Prezes Józef Noski odczytał list gratulacyjny od Prezesa  Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego który nie mógł przybyć na uroczyste otwarcie w związku uczestnictwem w pokrywającym się terminie konferencji. Dzieci które przybyły na otwarcie placu zabaw miło spędziły czas do godzin popołudniowych.

Galeria