• 18 03 2019

Stanowisko Delegatury Rejonowej w Zabrzu w sprawie nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchościami.