• 22 05 2023

Narada szkoleniowa prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych z Zabrza

W dniu18.05.2023 r. odbyła się narada szkoleniowa dla prezesów zabrzańskich ogrodów. Otwierając spotkanie Przewodniczący Delegatury Rejonowej PZD w Zabrzu przywitał wszystkich prezesów oraz zaproszonego gościa Panią Alinę Nowak - Radną Sejmiku Województwa Śląskiego w imieniu Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego podziękowała zarządom ogrodów za włożoną pracę i pozyskane środki finansowe z programu wsparcia z Departamentu Terenów Wiejskich budżetu województwa śląskiego. Przyznana kwota 650 tyś zł. dla trzynastu ogrodów w Zabrzu robi wrażenie i będzie służyła poprawie infrastruktury ogrodowej.

Omówiono przebieg realizacji zadań o przyznanie grantu z ARiMR w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”. W dalszej części spotkania przedstawione zostały informacje z odbytych walnych zebrań sprawozdawczych czy konferencji delegatów na ogrodach, wszystkie ogrody wypełniły statutowe zadania i w wyznaczonym terminie zebrania przeprowadziły.

Przypomniano zarządom o zbliżającym się kończącym terminie składania wniosków w organizowanych przez Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców konkursach na - „Najpiękniejsza Działka Roku 2023" w którym może/mogą wziąć udział działkowiec(wcy) posiadający tytuł prawny do działki w ROD należącym do Stowarzyszenia Ogrodowego PZD oraz konkurs - „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2023" w którym może/mogą wziąć udział ROD należące do Stowarzyszenia Ogrodowego PZD. Stosowne dokumenty związane z konkursami dostępne są na stronie internetowej Okręgu Śląskiego PZD w Katowicach.

Delegatura Zabrze - Piotr Witkowski