• 31 01 2023

Dotacja celowa z budżetu Miasta Zabrze na modernizację infrastruktury ogrodowej

 

Prezydent miasta Zabrze ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta Zabrze na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej.

  1.     Kwota środków przeznaczona na rok 2023 wynosi 250 000 zł.
  2.     Dotacja na wykonanie przedsięwzięcia w danym roku udziela się przy 20% udziału środków własnych ROD.
  3.     Maksymalna wysokość dotacji dla ROD nie może przekroczyć 50 000 zł.
  4.     ROD może się starać raz na 2 lata.
  5.     Termin złożenia wniosku upływa 28.02.2023r

Delegatura Zabrze zachęca wszystkie Zarządy ROD do składania wniosków w Urzędzie Miasta Zabrze.Dotacja celowa wzory dokumentów na rok 2023