• 13 05 2022

 Walne Zebranie w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym Wiśnia w Zabrzu

 

W dniu 7 maja 2022 roku w domu działkowca odbyło się zebranie sprawozdawcze członków PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego Wiśnia w Zabrzu. Frekwencja wyniosła blisko 50 %. W zebraniu na zaproszenie zarządu uczestniczył Członek Okręgowej Rady PZD Okręgu Śląskiego Pan. Piotr Witkowski. Zebraniu przewodniczył Pan Bogusław Pytel. Sprawozdanie z działalności zarządu w 2021 roku z realizacji uchwał walnego zebrania oraz z wykonania planu pracy złożył Prezes Zarządu ROD Pan Leszek Bucki. Sprawozdanie finansowe przedstawiła skarbnik ROD Pani Elżbieta Górna. Członek Komisji Rewizyjnej Pani Patrycja Szewczyk dokonała oceny działalności zarządu. Walne zebranie na wniosek komisji rewizyjnej ROD przyjęło sprawozdanie z działalności statutowej i finansowej za 2021 rok.


Na zebraniu uhonorowano Pana Józefa Łusiaka członka założyciela PZD posiadającego ponad 50 lat działkę. Dyplom podpisany przez Prezesa PZD mgr inż. Eugeniusza Kondrackiego wręczył członek Okręgowej Rady PZD Okręgu Śląskiego Pan Piotr Witkowski. Działkowcy brawami nagrodzili Pana Józefa za jego otwartość, życzliwość za pracę ponad 20 letni staż w zarządzie i za działalność w SSI.

Zarząd ROD Wiśnia przygotował dla każdej działki hotele dla owadów jak równie szereg broszur wydawanych przez Jednostkę Krajową. Prezes ROD przekazał informację na temat aktualnych działań Krajowej Rady PZD o możliwości pozyskiwania środki na dotacje dla ogrodów z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa oraz Okręgu Śląskiego PZD, o dotacjach z różnych funduszu: Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, Urzędu Miasta Zabrze czy Jednostki krajowej PZD. Walne zebranie przyjęło wszystkie proponowane przez Zarząd ROD uchwały w sprawie opłat ogrodowych i proponowanych inwestycjach.

Prezes ROD Leszek Bucki