• 15 10 2021

Spotkanie szkoleniowe z Prezesami Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Zabrzu

 

W dniu 07.10.2021 r. Delegatura Rejonowa w Zabrzu zorganizowała kolejną naradę szkoleniową. Przewodniczący Delegatury Rejonowej PZD przywitał bardzo serdecznie wszystkich zebranych prezesów zabrzańskich ogrodów. Na wstępie wystosowane zostało podziękowanie dla prezesów ogrodów za udział w Jubileuszowym Finale Konkursu „Zielone Zabrze” pod patronatem Pani Małgorzaty Mańki-Szulik Prezydenta Miasta Zabrze, które w tym roku miało swoją 25 edycję. Otrzymane przez działkowców indywidualne upominki oraz okazałe nagrody rzeczowe dla wszystkich zabrzańskich ogrodów (kosy spalinowe) zapewne ucieszyły wszystkich uczestników.

Przewodniczący podsumował uczestnictwo ogrodów w konkursach organizowanych w tym roku. Konkurs Krajowy pn. „Rod 40-lecia PZD” skierowany był do wszystkich ROD zrzeszonych w PZD, które w swojej działalności przyczyniły się do utrzymania i rozwoju tradycji ogrodów działkowych w Polsce, a także realnie przyczyniły się do promowania znaczenia i roli PZD w społeczeństwie poprzez m.in. wdrażanie Programów PZD. W tej kategorii Krajowy Zarząd, przyznał tytuł Rod 40-lecia PZD m.in. dla ROD „Zacisze” oraz wyróżnienie w tej kategorii dla ROD „Wiśnia”. Kolejnym ważnym doniesieniem jest przyznanie wsparcia finansowego dla ROD z całego regionu. To pierwszy w historii projekt dofinansowania skierowany do stowarzyszeń zrzeszających działkowców. Uroczystość wręczenia symbolicznych czeków z udziałem Marszałka Województwa Śląskiego odbyła się 5 października 2021 r. w Sali Sejmu Śląskiego. Na 76 wniosków z Okręgu Śląskiego które zostały złożone do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach cztery ogrody z Zabrza otrzymały właśnie takie wsparcie.

Kolejnym punktem było omówienie wytycznych dla zarządów ROD dotyczące rozliczenia majątku na działce po śmierci działkowca – Uchwała nr. 226/21 KZ PZD z dnia 30 lipca 2021r Na koniec przedstawiony został przez prezesa ROD „Mostostal” - projekt VIII edycji Zabrzańskiego Budżetu Obywatelskiego pod nazwą „Oświetlenie solarne dla terenów zielonych”. Jest to doskonała okazja, aby poprzez głosowanie w tej sprawie wyrazić poparcie dla tej idei oraz oddać ważny głos mieszkańca Zabrza.

Opracował: Piotr Witkowski