• 05 10 2019

Po długich oczekiwaniach 30.09.2019 rozpoczęliśmy realizację zadania inwestycyjnego związanego z wymianą ciągu wodnego w naszym ogrodzie. Wykonanie tych prac jest konieczne dla zapewnienia ciągłości dostaw wody i ograniczenia ubytków, a co za tym idzie zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych ponoszonych przez naszych działkowców.