• 05 10 2019

IX Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu Śląskiego z udziałem Delegatury Rejonowe w Zabrzu

W czwartek 26 września w Miejskim Domu Kultury „Batory” w Chorzowie odbył się IX Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgu Śląskiego, w którym uczestniczyli delegaci zabrzańskich ogrodów, wybrani na rejonowej Konferencji Przedzjazdowej. Wśród przybyłych gości uczestniczył Prezes Polskiego Związku Działkowców Pan Eugeniusz Kondracki oraz Poseł na Sejm RP Pan Wojciech Król. Uroczystość rozpoczęto od wprowadzenia sztandarów oraz odegrania hymnów; narodowego i związkowego. Zjazd otworzył Prezes Okręgu Śląskiego Pan Józef Noski, który przedstawił referat programowy. Delegaci uczestniczący w Zjeździe dokonali wyboru nowych władz Okręgu. Prezesem Okręgu został na kolejną kadencję Pan Józef Noski, również delegaci z delegatury Zabrze zostali wybrani do nowych władz Okręgu.

Do Okręgowej Rady Józef Noski, Leszek Bucki, Piotr Witkowski, Bożena Rybińska.

Do Okręgowej Komisji Rewizyjnej Barbara Sikorska.

Delegaci na Zjazd Krajowy PZD Józef Noski, Leszek Bucki, Piotr Witkowski, Bożena Rybińska.

W wybranym 11 osobowym Okręgowym Zarządzie, członkiem Zarządu został Leszek Bucki Na zakończenie odczytano także List gratulacyjny z podziękowaniem od działkowców śląskich dla Prezesa Związku.

Galeria