Zabrze 2023-08-07

    Zarząd ROD „Biała Róża” w Zabrzu ogłasza przetarg na realizację zadania:

„Budowa odwodnienia przeciw deszczowego ogrodu wraz z utwardzeniem alei wjazdowej na parceli Zaborze”

Przedmiot zamówienia:

  • Wykonanie wykopów wraz z ułożeniem rur na dł. 270 mb
  • Instalacja studni zanikowej oraz studzienek rewizyjnych 4-5 szt.
  • Instalacja studni wraz z kratą drogową
  • Wykonanie podbudowy na dł 60 mb wraz z zagęszczeniem
  • Ułożenie na dł 60 mb perforowanych płyt drogowych w 2 wykopach
  • Niwelacja terenu wokół płyt
  • Zasypanie otworów wraz z wysianiem trawy

Warunki:

- termin składania ofert do:  2023-08-14

- zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia do przetargu, zmiany terminu składania ofert bez podania przyczyny

- termin realizacji do 15.09.2023 – proszę potwierdzić możliwość dotrzymania terminu

- zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

- wykonawca w trakcie prowadzonych robót zobowiązany będzie do zabezpieczenia istniejącej infrastruktury ogrodowej

- cena jest podstawowym kryterium (oferta w cenach brutto)

- oferty prosimy składać mailowo na adres: biala_roza_biuro@vp.pl 

Wszelkie informacje związanych z ofertą  pod nr.tel: 665521585

 

 

Dokumenty.

odwodnienia przeciw deszczowego ogrodu