• 15 04 2023

Zarząd ROD Zacisze w Zabrzu w akcji „Wielkie sprzątanie dzielnicy Helenka”

Dziękujemy wszystkim aktywnie biorącym udział w akcji „Wielkie sprzątanie dzielnicy Helenka”. To już piąte sprzątanie jak co roku w naszej dzielnicy z udziałem działkowców ROD Zacisze z małą przerwą w związku z epidemią korona wirusa.  Martwiliśmy się o powodzenie akcji i frekwencję, na szczęście udało się! Na akcji było przynajmniej dwadzieścia osób. Zarząd ROD Zacisze zapewnił worki na odpady, rękawice oraz oczywiście dobry humor i chęci :)

W akcji „Wielkie sprzątanie dzielnicy Helenka” nie chodzi jedynie o wysprzątanie zaśmieconych miejsc (choć jest to priorytet), ale także o integrację lokalnych społeczności, zwiększenie poczucia odpowiedzialności za otoczenie, a także rozpowszechnianie informacji na temat prawidłowej segregacji. Akcja była bowiem okazją do rozmowy i wymiany doświadczeń na tematy ekologiczne i nie tylko, niewątpliwie jest to duży sukces pod względem uporządkowania danych terenów.

Mimo rosnącej świadomości działkowców ROD Zacisze i mieszkańców nadal pozostaje wiele do zrobienia, zarówno jeśli chodzi o prawidłową segregację odpadów, jak i o to jakich odpadów nie należy wyrzucać do kontenera np. elektrośmieci, opon, rzeczy wielkogabarytowych czy gruzu. Osobną kwestią jest zaśmiecanie miejsc publicznych, okolicznych terenów leśnych na które nie ma żadnego usprawiedliwienia.

Uzbieraliśmy ok 50 worków 120l opony i odpady wielkogabarytowe, po akcji wszystkich uczestników poczęstowano pieczoną kiełbaską oraz ciepłą kawą i herbatą.

Zarząd ROD Zacisze dziękuje bardzo wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i pracę nad pięknem terenów zielonych przy działkach ROD Zacisze i dzielnicy Helenka w Zabrzu. Podziękowania dla działkowców z działek 19, 27, 42, 72, 78, 80, 92, 114, 127, 190, 263.

Prezes Zarządu - Ireneusz Kędzierski