• 13 03 2023

Szkolenie Komisji Rewizyjnych w Rodzinnych Ogrodach Działkowych w Zabrzu

W dniu 09.03.2023r. w siedzibie Delegatury Rejonowej odbyło się szkolenie Komisji Rewizyjnych Zabrzańskich Ogrodów Działkowych

wg proponowanego porządku:

  1. Otwarcie zebrania
  2. Omówienie i przypomnienie zasad organizacyjnych funkcjonowania Komisji Rewizyjnych w ROD.
  3. Omówienie i tryb postępowania Komisji Rewizyjnych.
  4. Omówienie konieczności podejmowania uchwał w różnych sytuacjach związanych z funkcjonowaniem Komisji Rewizyjnych oraz przypomnienie poprawności sporządzania protokołów z posiedzeń Komisji.
  5. Omówienie przygotowań do Walnych Zebrań i roli Komisji Rewizyjnych, ocena bilansu, sprawozdanie z działalności z wnioskiem o przyjęcie lub nie z uzasadnieniem, sprawozdania finansowo-merytorycznego i preliminarza finansowego na 2023 rok.
  6. Pytania nurtujące Komisje a związane z ich działalnością.
  7. Zakończenie spotkania.

Spotkanie otworzył Przewodniczący Delegatury Zabrzańskiej Pan Leszek Bucki, który przywitał zebranych gości i przedstawił sytuację w PZD oraz uzasadnił, dlaczego w roku 2023 nie odbędą się zebrania sprawozdawczo - wyborcze.


Nakreślił również aktualną sytuację w sprawie pozyskiwania grantów w ramach programu pn. „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”.

Następnie Pani Barbara Sikorska członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Katowicach, która bardzo szczegółowo omówiła poszczególne punkty programu zwracając szczególną uwagę na prawidłowe przygotowanie do Walnego Zebrania Sprawozdawczego 2023.

Bardzo ważną sprawą to działalność Komisji w ogrodach działkowych zarówno kontrolną jak i mediacyjną. Zainteresowanie komisji rewizyjnych było bardzo duże co potwierdziły zadawane pytania. Po omówieniu zagadnień dotyczących Komisji Rewizyjnych, ponownie głos zabrał Pan Przewodniczący Leszek Bucki, który jeszcze raz podkreślił rolę Komisji Rewizyjnych

w działalności i prawidłowym funkcjonowaniu ogrodu.

Na koniec podziękował wszystkim przybyłym życząc dalszej wytrwałej pracy na rzecz ogrodów.

OKR

Barbara Sikorska