• 21 09 2022

Zabrzańskie ogrody z grantem „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”

 

W dniu 19 września na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Jedność” w Katowicach miało miejsce uroczyste podpisanie umów grantowych z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi. W tym dwa Rodzinne Ogrody Działkowe z Zabrza tj.

Rodzinny Ogród Działkowy   ‘’Wiśnia’’  z przyznanym grantem na kwotę 100 tys. zł.

Rodzinny Ogród Działkowy   ‘’Zacisze’’ z przyznanym grantem na kwotę 100 tys. zł.

Przedmiotem programu jest przyznanie grantów na dofinansowanie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do rozwoju zielonej infrastruktury poprzez wsparcie rodzinnych ogrodów działkowych w częściach wspólnych. Wnioskodawca, ubiegając się o dofinansowanie projektu, nie jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego. Program nastawiony jest na realizację celów proekologicznych, które wpisują się w działalność rodzinnych ogrodów działkowych na co dzień spełniających funkcję zielonych płuc miast oraz dbających o ochronę środowiska i ekologię miast.

Delegatura Zabrze