• 09 09 2022

Dzień Działkowca 2022 - ROD „PRZYSZŁOŚĆ” w Zabrzu


W dniu 03.09.2022 r. Rodzinny Ogród Działkowy „Przyszłość” w Zabrzu uroczyście świętował jubileusz 80-lecia powstania ogrodu. Uroczystość rozpoczął prezes ogrodu Piotr Witkowski, który bardzo serdecznie przywitał działkowców i zaproszonych gości, którymi byli: I Wiceprezes Okręgowego Zarządu PZD w Katowicach Pan Leszek Bucki i Naczelnik Wydziału Zarządzania Mieniem Urzędu Miasta Zabrze Pani Anna Wyleżoł.

Ogród otrzymał z rąk I Wiceprezesa okazały Puchar i dyplom z życzeniami od Prezesa Okręgowego Zarządu Śląskiego PZD w Katowicach Pana Józefa Noskiego. Prezes ogrodu przytoczył w kilku słowach historię ogrodu i prezesów, którzy włożyli cząstkę swej społecznej pracy, aby ROD „Przyszłość” rozwijał się pośród wszystkich zabrzańskich ogrodów.

Wśród obecnych działkowców znaleźli się wyróżnieni - brązową odznaką zasłużony dla PZD oraz wyróżnieni działkowcy - srebrną odznaką zasłużony dla PZD. Z racji tego, że ogród obchodził swój jubileusz, Zarząd uhonorował najstarszych działkowców uprawiających swoją działkę na ogrodzie, poprzez wręczenie symbolicznych okolicznościowych statuetek.

Na koniec wyróżnieni zostali działkowcy, którzy wzorowo prowadzą uprawę swoich działek za którą otrzymali upominki i nagrody książkowe. Wszystkich obecnych poczęstowano wyśmienitym tortem z Piekarni PIOWO a zabawy przy zespole muzycznym i samych serdeczności wobec siebie nie było końca.

Opracował - Piotr Witkowski Prezes ROD